Wednesday, May 22Modern Manufacturing
×

เลือกเทคโนโลยี Dispensing อย่างไรให้สามารถแข่งขันได้ในการผลิตที่ต้องการคุณภาพสูง

เทคโนโลยี Dispensing หรือเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการฉีดหรือหยอดของเหลวนั้นเรียกได้ว่ามีส่วนสำคัญกับภาคการผลิตในยุคปัจจุบันซึ่งให้ความสำคัญกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก และด้วยความก้าวหน้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ในระดับสูงทำให้เกิดความต้องการใช้งานเทคโนโลยี Dispensing ที่สามารถส่งมอบคุณภาพได้โดยปราศจากความผิดพลาดและความสูญเปล่าที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ต้องมีความแม่นยำตั้งแต่การเริ่มต้น

เลือกเทคโนโลยี Dispensing อย่างไรให้สามารถแข่งขันได้ในการผลิตที่ต้องการคุณภาพสูง

เลือกเทคโนโลยี Dispensing อย่างไรให้สามารถแข่งขันได้ในการผลิตที่ต้องการคุณภาพสูง

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ซัพพลายเชนที่ขาดห้วงตลอดจนการเผชิญหน้ากับ Demand ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสายการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้องแบกรับคุณภาพในการผลิตที่สูงขึ้นอย่างมากไปพร้อม ๆ กับศักยภาพความยืดหยุ่นที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี Dispensing ที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งส่วนสำคัญและความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้ในเวลาเดียวกัน การเลือกใช้เทคโนโลยี Dispensing ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญในการแข่งขันของการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบัน

เลือกเทคโนโลยี Dispensing อย่างไรให้ธุรกิจแข่งขันได้ด้วยคุณภาพระดับสูง

เทคโนโลยี Dispensing นั้นเรียกได้ว่ามีการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร ยา ชิ้นส่วนยานยนต์ ไปจนถึงเครื่องสำอาง ซึ่งมีทั้งแบบ Manual และแบบอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์ 3 – 4 แกนในการดำเนินการ เรียกได้ว่ามีเทคโนโลยีที่หลากหลาย ส่งผลให้การเลือกใช้นั้นกลายเป็นเรื่องยากและไม่อาจใช้งานได้เหมาะสมกับความต้องการ

เลือกเทคโนโลยี Dispensing อย่างไรให้สามารถแข่งขันได้ในการผลิตที่ต้องการคุณภาพสูง

สิ่งที่ผู้ใช้งานหรือธุรกิจต้องการสำหรับเทคโนโลยีกลุ่ม Dispensing คือ ความแม่นยำและความเรียบร้อยของการหยดของเหลวในปริมาณที่พอดีและไม่เปรอะเปื้อนไปยังพื้นที่ส่วนอื่นซึ่งอาจเกิดความเสียหายได้ เห็นได้ชัดในกรณีของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดและอ่อนไหวสูงซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล การเลือกใช้เทคโนโลยี Dispensing ที่ดีจึงส่งผลต่อต้นทุนและคุณภาพของชิ้นงานที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน ทำให้คุณสมบัติที่ต้องพิจารณามีดังนี้

  1. หยดสารได้แม่นยำตามตำแหน่งที่กำหนด
  2. ควบคุมปริมาณของเหลวที่ใช้ได้
  3. มีระบบดูดกลับที่มีประสิทธิภาพ
  4. มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายปรับแต่งได้
  5. ลดความสูญเปล่าและต้นทุนในการทำงานแบบจับต้องได้

หากเปรียบเทียบคุณสมบัติเหล่านี้กับสายการประกอบที่ต้องใช้แรงงานควบคุมการทำงานซึ่งเรียกได้ว่าเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย การใช้แรงงานในงาน Dispensing นั้นมักจะต้องพบเจอกับความท้าทายที่ควบคุมได้ยากเป็นผลจาก Human Error ไม่ว่าจะเป็นความแม่นยำ การควบคุมปริมาณของเหลวที่ใช้ หรือระยะเวลาการทำงานที่จำกัดเนื่องจากความเหนื่อยล้า ทำให้เทคโนโลยี Dispensing ที่เหมาะสมจึงต้องมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ก้าวไปไกลกว่าข้อจำกัดของแรงงาน 

เลือกเทคโนโลยี Dispensing อย่างไรให้สามารถแข่งขันได้ในการผลิตที่ต้องการคุณภาพสูง

ในขณะเดียวกันหุ่นยนต์ Dispensing ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องความแม่นยำและการทำงานต่อเนื่องได้อย่างยาวนาน มาพร้อมกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างจากการใช้แรงงานอย่างชัดเจน ทำให้ SAN-EI TECH ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันงาน Dispensing จากญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับงาน Dispensing ขึ้นมาบนพื้นฐานความต้องการสำหรับการแข่งขันในยุคใหม่และยกระดับการทำงานอีกขั้นด้วยระบบ Machine Vision ภายใต้ชื่อ AXELIA

AXELIA ระบบ Dispensing อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความแม่นยำระดับพรีเมียม

เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแข่งขันและความท้าทายในการผลิตยุคปัจจุบัน SAN-EI TECH (ซัง-เอ เทค) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องหยอดของเหลวแถวหน้าจากประเทศญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 35 ปี ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาโซลูชันสำหรับงาน Dispensing จึงได้พัฒนาระบบอัตโนมัติที่ถูกออกแบบมาเฉพาะอย่าง AXELIA ขึ้นมาโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความแม่นยำ และความคุ้มค่า

เลือกเทคโนโลยี Dispensing อย่างไรให้สามารถแข่งขันได้ในการผลิตที่ต้องการคุณภาพสูง

AXELIA เป็นหุ่นยนต์ 3 แกนแบบตั้งโต๊ะ (Table Top) ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดาย เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานในการดำเนินการแล้ว AXELIA สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดงานเสีย ลดความขาดช่วงในการทำงาน และสามารถลดต้นทุนเรื่องแรงงานได้ การทำงานของเครื่องเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติที่ใช้งานได้ง่าย ในกรณีที่ต้องการใช้งานเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ SI หรือผู้ผลิตเครื่องจักรก็สามารถนำไปบูรณาการต่อยอดได้ด้วยเช่นกัน โดยจุดเด่นของ AXELIA ในฐานะโซลูชันสำหรับงาน Dispensing มีดังนี้

  1. สามารถปรับเปลี่ยนหัวเพื่อใช้งานได้ทั้งแบบหยด (Dot) และแบบกระจาย (Spray)
  2. ทำงานระบบกึ่งอัตโนมัติ สะดวกต่อการควบคุม 
  3. Valve Spray ความแม่นยำสูง สามารถเคลือบ (Coating) เฉพาะตำแหน่งที่ต้องการได้
  4. มีระบบดูดกลับ ไม่สิ้นเปลือง และเกิดความสูญเปล่าจากทรัพยากร
  5. Machine Vision ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะ Fluid Logic

ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ Fluid Logic ของ AXELIA จะทำงานควบคู่กับ Machine Vision ในเครื่องช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าการทำงานจะซับซ้อนเพียงใด ด้วยฟังก์ชัน Block Offset ที่จดจำตำแหน่งได้ แม้วัตถุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแแหน่ง, Pre-Dispense Simulate Path จำลองการทำงานล่วงหน้าเพื่อประเมินเวลาและทำให้การทำงานเป็นไปตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง, Encapsulation กำหนดทิศทางและปรับแต่งการทำงานได้อย่างง่ายดาย และ Automatic Array Repeat กำหนดเส้นทางการหยดในรูปแบบ Grid Pattern นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันจากกล้องอย่าง Image Alignment Feature และ Image Correction Feature ที่ป้องกันการทำงานผิดพลาดอีกด้วย

เลือกเทคโนโลยี Dispensing อย่างไรให้สามารถแข่งขันได้ในการผลิตที่ต้องการคุณภาพสูง

ความโดดเด่นของ AXELIA จาก SAN-EI TECH อยู่ที่ฮาร์ดแวร์ในส่วนของ Valve Spray โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเคลือบ เช่น PCB น้ำยาจะไม่กระจายออกไปโดนชิ้นส่วนอื่น ๆ โดยหัววาล์วมีการออกแบบเป็นลักษณะเกลียว ทำให้สามารถปล่อยน้ำยาหรือสารเคมีได้อย่างเสถียร ทั้งยังเป็น Food Grade สามารถทำความสะอาดได้ ทำให้สามารถใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องดื่มได้อย่างปลอดภัย รองรับการใช้งานวาล์วได้หลากหลาย จึงสร้างความคุ้มค่าและทำให้เกิดคุณภาพระดับสูงสำหรับการใช้งาน AXELIA จึงเป็นโซลูชัน Dispensing ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในตลาดได้ด้วยความยืดหยุ่น คุณภาพที่ชัดเจน และวัดผลได้แตกต่างจากแรงงาน

เลือกเทคโนโลยี Dispensing อย่างไรให้สามารถแข่งขันได้ในการผลิตที่ต้องการคุณภาพสูง

SAN-EI TECH พร้อมบริการตั้งแต่ก่อนงานขายภายใต้ปรัชญาการบริการแบบญี่ปุ่น

นอกเหนือจากคุณสมบัติอันโดดเด่นของ AXELIA ที่ใช้งานง่าย ความแม่นยำสูง ให้ความสำคัญกับคุณภาพงานที่เกิดขึ้นระดับพรีเมียมแล้ว ในด้านของงานบริการก็เรียกได้ว่าโดดเด่นยิ่งกว่า ด้วยมาตรฐานงานบริการในแบบญี่ปุ่นของ SAN-EI TECH ที่ใส่ใจกับความต้องการตั้งแต่ก่อนการขายจะเกิดขึ้นเสียอีก

SAN-EI TECH ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Dispensing จากประเทศญี่ปุ่นนั้นมีประสบการณ์อย่างยาวนานในอุตสาหกรรมมามากกว่า 35 ปี มีสาขาทั้งในประเทศจีน ไต้หวัน สิงคโปร์ และประเทศไทย ทั้งยังได้รับความไว้ใจจากผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพและงานบริการเป็นลำดับต้น ๆ ส่งผลให้เกิดความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการพัฒนาโซลูชันที่โดดเด่นและมีความเข้าใจในรูปแบบ ตลอดจนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสำหรับงาน Dispensing เป็นอย่างดี

เพราะเข้าใจใน Switching Cost ที่เกิดขึ้นของธุรกิจ การประเมินให้ชัดและการได้สัมผัสกับการทำงานจริงเป็นสิ่งที่ SAN-EI TECH ให้ความสำคัญ เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา การสาธิตการทำงานในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นจริงมากที่สุด การประเมินจุดคุ้มทุนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปรับแต่งให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานจากประเทศญี่ปุ่นที่ประจำอยู่ในประเทศไทยทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การแข่งขันของธุรกิจจึงไม่เกิดการสะดุดหรือชะลอตัว

เลือกเทคโนโลยี Dispensing อย่างไรให้สามารถแข่งขันได้ในการผลิตที่ต้องการคุณภาพสูง

SAN-EI TECH พร้อมให้คำปรึกษาและบริการสำหรับงานด้าน Dispensing ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความคุ้มค่าที่สัมผัสได้ ติดต่อ SAN-EI TECH วันนี้! สร้างความเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่าได้ในธุรกิจของคุณก่อนใคร

สนใจเครื่อง Dispensing คุณภาพสูง AXELIA สามารถติดต่อได้ที่:

SAN-EI TECH

โทรศัพท์: 02-161-0810
Email:  thirayut@san-ei-tech.co.th
Website: https://www.san-ei-tech.co.jp/global-site/thai/index.html

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×