Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

เลือกโซลูชันการจัดเก็บสินค้าแนวตั้งอย่างไรให้ Flow การทำงานและธุรกิจลื่นไหลไปพร้อมกัน

การจัดเก็บสินค้านั้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้เกินกว่าที่ใครหลายคนคาดคิด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาสินค้าหรือชิ้นส่วน ความรวดเร็วในการนำวัตถุดิบเข้า-ออก ตลอดจนการติดตามสถานะคงคลังที่แม่นยำ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความรวดเร็วและลื่นไหลของทั้งกระบวนการภายในและการทำธุรกิจภายนอก ภายใต้เงื่อนไขของธุรกิจและข้อจำกัดในสถานการณ์ยุคปัจจุบันทำให้ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยมองหาโซลูชันการจัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพและใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ซึ่งนำไปสู่การใช้งานโซลูชัน AS/RS สำหรับจัดเก็บสินค้าแบบแนวตั้ง

เลือกโซลูชันการจัดเก็บสินค้าแนวตั้งอย่างไรให้ Flow การทำงานและธุรกิจลื่นไหลไปพร้อมกัน

เลือกโซลูชันการจัดเก็บสินค้าแนวตั้งอย่างไรให้ Flow การทำงานและธุรกิจลื่นไหลไปพร้อมกัน

การจัดเก็บสินค้าที่ดีช่วยให้ธุรกิจโตขึ้นได้อย่างไร?

ไม่ว่าโรงงานสายการผลิตหรือธุรกิจด้านโลจิสติกส์ต่างก็ต้องพึ่งพาคลังสินค้าหรือระบบการจัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ด้วยปัจจัยที่สำคัญ คือ ความรวดเร็วในการดำเนินการ ความปลอดภัยในการเก็บรักษา และบริหารจัดการคงคลังได้อย่างแม่นยำ 

ในขณะที่ความท้าทายสำหรับงานคลังที่พบเจอได้บ่อยนั้นส่งผลกระทบในภาพเล็กอาจจะไม่มาก แต่ในภาพรวมกลับสร้างความแตกต่างได้ไม่น้อย อาทิ การเข้าถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนได้ยากแม้เวลาที่ใช้ต่อครั้งอาจจะไม่มากนัก แต่หากดูเวลาที่ใช้ในภาพรวมต่อเดือนอาจยาวนานหลายชั่วโมงก็เป็นไปได้เช่นกัน หรือในกรณีของการทำเอกสารเบิกจ่ายเพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบก็มีความสูญเปล่าในกระบวนการไม่น้อย ตลอดจนการจัดเก็บสินค้าที่มีความหนาแน่นสูงในพื้นที่ขนาดใหญ่ก็อาจส่งผลให้การเข้าถึงของแรงงานเกิดอันตรายได้เช่นกัน เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ที่ต้องการและความท้าทายที่พบเจอได้บ่อยครั้งในงานคลังแล้วจะเห็นได้ว่าระบบคลังสินค้าที่ดีจำเป็นต้องเข้าถึงง่าย ลดความผิดพลาดในการทำงานที่เกิดขึ้น สามารถติดตามข้อมูลที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากรที่เกินความจำเป็น และภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดด้านพื้นที่การใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าจึงมีความสำคัญอย่างมาก

เลือกโซลูชันการจัดเก็บสินค้าแนวตั้งอย่างไรให้ Flow การทำงานและธุรกิจลื่นไหลไปพร้อมกัน

ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การแข่งขันของธุรกิจยุคปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยมองหาโซลูชัน AS/RS ที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดขึ้น โดยโซลูชันการจัดเก็บสินค้า AS/RS แบบแนวตั้งได้กลายมาเป็นตัวเลือกที่มีความโดดเด่น และมีการเติบโตของตลาดอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

เลือกโซลูชัน AS/RS สำหรับจัดเก็บสินค้าแนวตั้งอย่างไรให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัวในระดับสูงสุด

โซลูชัน AS/RS ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับงานคลังสินค้านั้นได้รับความนิยมและมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติโรคระบาดที่ผ่านมา และในส่วนย่อยของ AS/RS เองเทคโนโลยีการจัดเก็บแบบแนวตั้งนั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นด้วยการติดตั้งที่ง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก หากใครเดินงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทยปี 2023 นี้จะเห็นได้ชัดเลยว่ามีแบรนด์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมาไม่น้อย

เลือกโซลูชันการจัดเก็บสินค้าแนวตั้งอย่างไรให้ Flow การทำงานและธุรกิจลื่นไหลไปพร้อมกัน

แน่นอนว่าจุดเด่นหรือจะเรียกว่าจุดร่วมที่สำคัญของโซลูชันเหล่านี้ คือ การทำงานที่เป็นอัตโนมัติและการใช้พื้นที่แนวดิ่งในการจัดเก็บสินค้า แตกต่างจากคลังสินค้าแบบเดิมที่ต้องใช้พื้นที่แนวราบจำนวนมาก และหากมีการจัดเก็บที่สูงก็อาจจะต้องมีรถฟอร์คลิฟท์หรือระบบอื่น ๆ มาเพื่อช่วยให้การทำงานเกิดขึ้นได้โดยมีความสูญเปล่าน้อยที่สุด หรือในอีกแง่หนึ่งต้องมีการลงทุนโซลูชันที่เกี่ยวข้องเพิ่ม เกิดทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ใช้งาน และการบำรุงรักษา ไม่รวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การทำงานที่เกิดขึ้นอาจไม่ต่อเนื่อง เกิดการสะดุดหรือชะงักของธุรกิจได้เพียงแค่ ‘หาของไม่เจอ’ หรือ ‘เกิดอุบัติเหตุ’ ในพื้นที่

เพื่อให้สามารถใช้โซลูชัน AS/RS แนวตั้งได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภาคธุรกิจจึงต้องพิจารณาการเลือกใช้โซลูชันบนพื้นฐานแนวคิด ดังนี้

เลือกแบรนด์ที่มีโซลูชันและฟังก์ชันเหมาะกับธุรกิจ – เช่น โรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีโซลูชันควบคุมความชื้นหรือสภาพแวดล้อม หรือโรงงานอัตโนมัติที่ต้องการฟังก์ชันพิเศษในการทำงานที่แตกต่างออกไป

บูรณาการและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ – การใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้สูงสุดเพื่อขับเคลื่อนในการแข่งขันเป็นประเด็นสำคัญที่ AS/RS ต้องมีและสามารถนำมาใช้ต่อยอดได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข้อมูลหรือจัดการคงคลัง

มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง – โซลูชัน AS/RS นั้นต้องสามารถต่อเติมและปรับแต่งให้เข้ากับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งการจัดวาง การติดตั้งเทคโนโลยีเพิ่มเติม หรือการเพิ่มพื้นที่ในอนาคต เป็นต้น

สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน – นอกเหนือไปจากการเก็บรักษาสินค้าภายในแล้ว การทำงานของแรงงานหรือคนที่เกี่ยวข้องจะต้องปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงปราศจากอุบัติเหตุ แต่ยังต้องคำนึงถึงการยศาสตร์ในการใช้งานอีกด้วย

ทีมงานมีความเชี่ยวชาญและสามารถแก้ปัญหาได้จริง – ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการต้องมีความเชี่ยวชาญในการดูแล ซ่อมบำรุง ตลอดจนการประยุกต์โซลูชันให้เข้ากับความต้องการที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยมีทีมงานประจำพร้อมให้บริการทันท่วงที

เลือกโซลูชันการจัดเก็บสินค้าแนวตั้งอย่างไรให้ Flow การทำงานและธุรกิจลื่นไหลไปพร้อมกัน

คุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นตัวรับประกันและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของโซลูชันการจัดเก็บสินค้าแนวตั้งของ AS/RS ได้อย่างชัดเจน โดยหนึ่งในแบรนด์ที่มีความโดดเด่นอย่างชัดเจนในตลาด คือ Kardex Remstar จากประเทศเยอรมนีที่มีตัวแทนจำหน่ายอย่าง Store Master ซึ่งได้รับการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการอย่างเป็นทางการ

Kardex Shuttle XP โซลูชัน AS/RS ที่ยกระดับงานคลังด้วยข้อมูลและประสิทธิภาพ

Kardex Remstar ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชัน AS/RS จากเยอรมนีนั้นได้พัฒนาระบบงานคลังอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Vertical Buffer Module, Horizontal Carousel Module หรือ Vertical Carousel Module เพื่อตอบสนองต่อเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกัน และหนึ่งในโซลูชันที่โดดเด่นที่สุดหนีไม่พ้น Kardex Shuttle XP

เลือกโซลูชันการจัดเก็บสินค้าแนวตั้งอย่างไรให้ Flow การทำงานและธุรกิจลื่นไหลไปพร้อมกัน

Kardex Shuttle XP เป็นโซลูชันอัตโนมัติแบบ Vertical Lift Module (VLM) ที่จัดเก็บสินค้าแบบแนวตั้ง ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ในโรงงานและคลังสินค้าได้มากถึง 85% ติดตั้งได้ด้วยความสูงมากที่สุดถึง 30 เมตร ลดความผิดพลาดและทำให้เข้าถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็วถึง 99% สามารถเพิ่มผลิตภาพในการทำงานได้สูงสุดถึง 400% นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเลือกติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับความปลอดภัย เช่น ตัวควบคุมอุณหภูมิสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการ Clean Room ได้อีกด้วย ในส่วนของการใช้งานสามารถบูรณาการเข้ากับระบบเดิมที่ใช้อยู่หรือทำการบันทึกข้อมูล การเบิกจ่าย ตลอดจนตรวจสอบสถานะสินค้าได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องกังวลเรื่องงานเอกสารหรือความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ทำให้ Flow การทำงานเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ปลอดภัย และโปร่งใสกว่าที่เคยมีมา

เลือกโซลูชันการจัดเก็บสินค้าแนวตั้งอย่างไรให้ Flow การทำงานและธุรกิจลื่นไหลไปพร้อมกัน

คุณภาพของ Kardex Shuttle XP นั้นเรียกได้ว่าโดดเด่นน่าจับตาในตลาดของโซลูชัน AS/RS แนวตั้ง ความสามารถของตัวแทนจำหน่ายอย่าง Store Master เองก็เรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับของภูมิภาคและบริษัทแม่ด้วยการรับรองให้เป็น Asia Pacific Kardex Remstar Professional Technician ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการตั้งแต่คำปรึกษา ติดตั้ง ปรับแต่ง เคลื่อนย้าย ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกนำเข้าจากเยอรมนีสำหรับติดตั้งในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่า Kardex Shuttle XP จะสามารถทำงานได้ภายในสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างเต็มศักยภาพ

เลือกโซลูชันการจัดเก็บสินค้าแนวตั้งอย่างไรให้ Flow การทำงานและธุรกิจลื่นไหลไปพร้อมกัน

ด้วยความสามารถในการทำงานแบบอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูล เซนเซอร์แบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งมาพร้อมใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ช่วยในการเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกในพื้นที่การจัดเก็บสินค้าอันหนาแน่นและจำกัด การบริหารจัดการคงคลังและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ Kardex Shuttle XP จึงเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย มีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและประเมิน OEE ได้อย่างชัดเจน สามารถใช้ได้ทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และงานด้านโลจิสติกส์

สนใจโซลูชัน AS/RS จัดเก็บสินค้าแนวตั้ง Kardex Shuttle XP ติดต่อ:

Store Master Co., Ltd.

โทรศัพท์: 02-988-5460, 081-890-1597
Email: maneeporn.p@storemaster.co.th
Website: www.storemaster.co.th, www.kardex.com
Social: Storemaster Thailand

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×