Monday, June 24Modern Manufacturing
×

World Robotics 2023 : 10 อันดับประเทศที่มีการใช้หุ่นยนต์หนาแน่นที่สุดในโลก

World Robotics 2023 : 10 อันดับประเทศที่มีการใช้หุ่นยนต์หนาแน่นที่สุดในโลก
World Robotics 2023 : 10 อันดับประเทศที่มีการใช้หุ่นยนต์หนาแน่นที่สุดในโลก

อัตราความหนาแน่นของหุ่นยนต์ (Robot density) หรือจำนวนของการใช้งานหุ่นยนต์ต่อคนงาน 10,000 คนในอุตสาหกรรมเป็นตัวชี้วัดที่น่าสนใจซึ่งถูกใช้ในการคาดเดาแนวโน้มของวิทยาการหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมตามช่วงเวลาต่าง ๆ โดยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี

World Robotics 2023 : 10 อันดับประเทศที่มีการใช้หุ่นยนต์หนาแน่นที่สุดในโลก

เพื่อตอบรับกับการมาถึงของปี 2024 ทางสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (IFR) ก็ได้มีการเผยแพร่รายงาน World Robotics 2023 ที่สรุปเอาผลการเติบโต จำนวนการติดตั้ง และอัตราความหนาแน่นของการใช้งานหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2022 ออกมาให้ได้ติดตามผลกันแล้วในวันนี้

โดยในปี 2022 นั้นอัตราความหนาแน่นของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 151 ยูนิตต่อจำนวนแรงงาน 10,000 คน ซึ่งสำหรับ 10 อันดับของประเทศที่มีความหนาแน่นของหุ่นยนต์สูงสุดในโลกประจำปี 2022 ก็มีดังนี้ :

10. สหรัฐอเมริกา : หุ่นยนต์ 285 ยูนิตต่อแรงงาน 10,000 คน โดยมีการเพิ่มขึ้นจากในปี 2021 ที่มีอัตราความหนาแน่นของหุ่นยนต์อยู่ที่ 274 ยูนิตต่อแรงงาน 10,000 คน

9. ไต้หวัน : หุ่นยนต์ 292 ยูนิตต่อแรงงาน 10,000 คน โดยความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์นั้นก็เป็นส่วนสำคัญทำให้ไต้หวันมีความหนาแน่นของหุ่นยนต์สูง

8. สวิตเซอร์แลนด์ : หุ่นยนต์ 296 ยูนิตต่อแรงงาน 10,000 คน หนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของวิศวกรรมและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง มีการเติบโตเป็นอย่างมากจากปี 2021 ที่มีอัตราความหนาแน่นของหุ่นยนต์อยู่ที่ 240 ยูนิตต่อแรงงาน 10,000 คน

7. ฮ่องกง : หุ่นยนต์ 333 ยูนิตต่อแรงงาน 10,000 คน ซึ่งนอกจากจะเป็นอันดับ 7 ในเรื่องของอัตราความหนาแน่นของหุ่นยนต์แล้วในปัจจุบันฮ่องกงยังถือเป็นประเทศที่มีการผลักดันนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านการผลิตออกมาอย่างแข็งขันหลังจากเผชิญกับโควิด 19

6. สวีเดน : หุ่นยนต์ 343 ยูนิตต่อแรงงาน 10,000 คน สวีเดนถือเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรและยานยนต์ โดยสำหรับในปี 2021 นั้นสวีเดนก็มีอัตราความหนาแน่นของหุ่นยนต์อยู่ที่ 321 ยูนิตต่อแรงงาน 10,000 คน

5. จีน : หุ่นยนต์ 392 ยูนิตต่อแรงงาน 10,000 คน โดยจีนนั้นสามารถขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 5 ได้สำเร็จในช่วง 2 ปีที่แล้วและยังสามารถรักษาตำแหน่งนี้เอาไว้ได้อีกครั้งในปี 2022 จากความพยายามในการลงทุนอันมหาศาลของประเทศในด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้จีนมีอัตราความหนาแน่นของหุ่นยนต์ได้มากถึง 392 ยูนิต แม้ว่าจะมีจำนวนพนักงานมากถึง 38 ล้านคนในอุตสาหกรรมการผลิตก็ตาม

4. ญี่ปุ่น : หุ่นยนต์ 397 ยูนิตต่อแรงงาน 10,000 คน โดยอีกหนึ่งในจุดที่น่าสนใจของประเทศญี่ปุ่นนอกจากการเป็นประเทศที่มีอัตราความหนาแน่นของหุ่นยนต์สูงเป็นอันดับ 4 และการเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของโลกแล้ว ยังมาจากการที่อัตราความหนาแน่นของหุ่นยนต์ของญี่ปุ่นที่สามารถรักษาระดับการเติบโตเอาไว้ได้ที่ 7% ต่อปีนับตั้งแต่ปี 2017-2022

3. เยอรมนี : หุ่นยนต์ 415 ยูนิตต่อแรงงาน 10,000 คน โดยทางเยอรมนีเองนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่มีระดับการเติบโตของอัตราความหนาแน่นของหุ่นยนต์อย่างคงที่ในระดับ 5% ต่อปีมานับตั้งแต่ปี 2017

2. สิงคโปร์ : หุ่นยนต์ 730 ยูนิตต่อแรงงาน 10,000 คน สาเหตุที่สิงคโปร์ได้รับอันดับที่ 2 และมีอัตราความหนาแน่นของหุ่นยนต์สูงถึง 730 ยูนิตต่อแรงงาน 10,000 คนนั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่สิงคโปร์มีจำนวนของพนักงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวมที่ค่อนข้างน้อยนั่นเองเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ

1. เกาหลีใต้ : หุ่นยนต์ 1,012 ยูนิตต่อแรงงาน 10,000 คน โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่มีอัตราความหนาแน่นของหุ่นยนต์สูงที่สุดในโลกได้สำเร็จนั้นก็มาจาก 2 ภาคอุตสาหกรรมหลักที่มีความแข็งแกร่งของเกาหลีใต้อย่างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมยานยนต์นั่นเอง

สำหรับตัวเลขการเติบโตของอัตราความหนาแน่นของหุ่นยนต์ในแต่ละประเทศเหล่านี้ต่างก็ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการอันก้าวกระโดดของวิทยาการหุ่นยนต์ที่กลายมาเป็นส่วนสำคัญของภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกไปแล้วในปัจจุบัน โดยสถิติเหล่านี้ก็ยังตอกย้ำบทบาทอันสำคัญของระบบอัตโนมัติที่มีต่อการกำหนดอนาคตของภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกให้เห็นอีกด้วย สิ่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในภาคการผลิตของประเทศไทยที่จะต้องพร้อมเดินหน้าให้ทันต่อการเติบโตเทคโนโลยีอย่างหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้ได้หากต้องการให้องค์กรของตนสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง

ที่มา : MaschinenMarkt, IFR

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×