Sunday, May 26Modern Manufacturing
×

ส่องสถิติการใช้หุ่นยนต์ที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมยานยนต์จาก IFR

ส่องสถิติการใช้หุ่นยนต์ที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมยานยนต์จาก IFR

อัตราการใช้งานหุ่นยนต์ภายในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ได้กระโดดขึ้นสู่สถิติใหม่เป็นที่เรียบร้อย ด้วยจำนวนการใช้งานกว่า 1 ล้านยูนิต

ส่องสถิติการใช้หุ่นยนต์ที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมยานยนต์จาก IFR

โดยข้อมูลจาก IFR – International Federation of Robotics ได้ระบุว่าสถิติการใช้งานในจำนวนนี้ถือเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั้งหมดที่มีการติดตั้งภายในอุตสาหกรรมรอบโลกเลยทีเดียว

IFR เปรียบเทียบอัตราพนักงานต่อหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

โดยนอกจากตัวเลขการใช้งานที่เพิ่มขึ้นแล้ว IFR ยังมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการใช้งานของหุ่นยนต์ต่อจำนวนพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์มารายงานเพื่อนำเสนอถึงระดับความก้าวหน้าของธุรกิจการผลิตรถยนต์ในแต่ละประเทศอีกด้วย

สำหรับประเทศที่มีอัตราการใช้งานหุ่นยนต์มากที่สุดเมื่อเทียบกับพนักงานจำนวน 10,000 คนนั้น ก็ได้แก่ประเทศเกาหลีที่มีการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอยู่ที่ 2,867 ยูนิตต่อแรงงาน 10,000 คน ตามมาด้วยประเทศเยอรมนีที่ 1,500 ยูนิต สหรัฐอเมริกาที่ 1,457 ยูนิต ญี่ปุ่น 1,422 ยูนิต และจีนที่ 722 ยูนิต

ส่องสถิติการใช้หุ่นยนต์ที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมยานยนต์จาก IFR
ที่มาภาพ : Lenny Kuhne on Unsplash

จากตัวเลขนี้แม้ว่าจีนที่เป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตรถยนต์สูงที่สุดในโลกจะดูมีอัตราการใช้งานหุ่นยนต์ต่อแรงงานต่ำกว่าประเทศอื่นก็ตาม แต่ที่จริงแล้วจีนมีการเติบโตของปริมาณการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่สูงถึง 2 เท่าในปี 2021 จาก 61,598 ยูนิตมาเป็น 119,405 ยูนิตเลยทีเดียว

และในอนาคตนั้นตัวเลขการใช้งานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรอบโลกไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นงานประเภทไหนก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นอีกอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นโรงงานในประเทศไทยของเราเองก็ต้องเริ่มหันมาลงทุนกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกันมากขึ้นบ้างแล้วล่ะครับ

ที่มา : https://ifr.org/ifr-press-releases/news/one-million-robots-work-in-car-industry-worldwide-new-record

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×