Monday, June 24Modern Manufacturing
×

เปลี่ยนความท้าทายด้านการใช้เลเซอร์ในการผลิตด้วย 3 จุดเด่นจากศูนย์ Laser Cell PS Demo แห่งเดียวในประเทศไทย

เปลี่ยนความท้าทายด้านการใช้เลเซอร์ในการผลิตด้วย 3 จุดเด่นจากศูนย์ Laser Cell PS Demo แห่งเดียวในประเทศไทย

การประเมินความคุ้มค่า หรือความต้องการใช้ Laser Cell PS Demo ศูนย์ทดสอบและผลิตชิ้นงานที่รองรับรูปแบบงานทั้ง 2D และ 3D ด้วยระบบหุ่นยนต์เลเซอร์ สำหรับการผลิตยุคใหม่ในประเทศไทยนั้นเรียกได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างยากลำบาก เพราะความต้องการเหล่านี้เดิมทีไม่อาจตอบสนองได้ด้วยทรัพยากรในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญต้องส่งตัวอย่างหรือดำเนินการที่ต่างประเทศแล้วจึงขนย้ายชิ้นงานกลับมากลายเป็นทั้งต้นทุนและเวลาจำนวนมหาศาล ความท้าทายเหล่านี้ผลักดันให้เกิดศูนย์ Laser Cell PS Demo ขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถภาคการผลิตของไทยขึ้นมาภายใต้การดูแลของ Photonics Science Co., Ltd. และพันธมิตร

เปลี่ยนความท้าทายด้านการใช้เลเซอร์ในการผลิตด้วย 3 จุดเด่นจากศูนย์ Laser Cell PS Demo แห่งเดียวในประเทศไทย
เปลี่ยนความท้าทายด้านการใช้เลเซอร์ในการผลิตด้วย 3 จุดเด่นจากศูนย์ Laser Cell PS Demo แห่งเดียวในประเทศไทย

การผลิตในยุคปัจจุบันที่เริ่มมีรูปแบบความต้องการใช้งานที่หลากหลาย มี Demand ในการปรับแต่งหรือ Mass Customization ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนความต้องการด้านคุณภาพที่ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้ามาของระบบอัตโนมัติจึงเป็นกลไกสำคัญในการตอบสนองต่อเงื่อนไขความต้องการที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงสินค้า การหยิบยก การประกอบ ไปจนถึงขั้นตอนการขึ้นรูปต่าง ๆ อาทิ การกัดเนื้อวัสดุ การเชื่อม การสลัก เป็นต้น และภายใต้ความต้องการของโลกสมัยใหม่ที่มีทั้งเรื่องของคุณภาพ ทรัพยากรที่ใช้ ตลอดจนการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้แบบ Real-Time ทำให้ยิ่งชัดเจนว่าระบบอัตโนมัติกลายเป็นส่วนสำคัญของการแข่งขันในเกือบทุกกิจกรรม 

ยกตัวอย่างเช่นการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซ้อนและมีการใช้งานหุ่นยนต์จะสามารถทำงานได้อย่างละเอียดและแม่นยำสูงกว่าการใช้เครื่องจักร 3 แกนอย่างแน่นอน สามารถปรับแต่งและทำงานได้ในมิติที่ละเอียดและแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Laser Cell PS Demo ที่มีความแม่นยำและมีความละเอียดสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการผลิตยุคใหม่

ศูนย์ Laser Cell PS Demo ปฏิวัติวงการการผลิตด้วยเลเซอร์ของไทยที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

ด้วยคุณสมบัติด้านความละเอียด ความแม่นยำ ตลอดจนความสามารถในการแสดงผลข้อมูลที่ชัดเจน รวมถึงความปลอดภัยระดับสูงที่ตามมา การลงทุนติดตั้งหรือใช้งานเครื่องเลเซอร์ที่เป็นระบบอัตโนมัติ จึงมีมูลค่ามหาศาล การตัดสินใจลงทุนจึงจำเป็นต้องมีการทดลองใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็น ระบบตัดเลเซอร์ ระบบเชื่อมเลเซอร์ ระบบพอกผิวด้วยเลเซอร์และระบบทำความสะอาดชิ้นงานด้วยเลเซอร์ เป็นต้น แต่ปัญหาสำคัญ คือ ในประเทศไทยเองนั้นไม่มีศูนย์หรือหน่วยงานด้านนี้ไว้ให้ทดลองหรือใช้บริการ

เปลี่ยนความท้าทายด้านการใช้เลเซอร์ในการผลิตด้วย 3 จุดเด่นจากศูนย์ Laser Cell PS Demo แห่งเดียวในประเทศไทย

ผู้ผลิตที่ต้องการลงทุนหรือหน่วยงานที่ต้องการใช้เครื่องเพื่อการวิจัยพัฒนาต่าง ๆ จำเป็นต้องส่งชิ้นส่วนเพื่อไปทดลองดำเนินการที่ต่างประเทศ ซึ่งเรียกว่าห่างไกล ไม่ว่าจะเป็นยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่ใกล้ที่สุดอย่างญี่ปุ่นที่ก็มีศูนย์ฯ ดังกล่าวไม่กี่แห่งเช่นกัน ข้อจำกัดที่มีทำให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ต้องการยกระดับความสามารถในการผลิตต้องลงทุนจำนวนไม่น้อยในการส่งตัวอย่างชิ้นงานออกนอกประเทศ และต้องใช้เวลาอีกมากในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ 

ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ Photonics Science Co., Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเลเซอร์ในการผลิตจึงได้จับมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเลเซอร์ระดับโลกอย่าง IPG Photonics (Asia) Limited  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Fiber Laser และ Yaskawa Electric (Thailand) Co., Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมระดับสากลจากญี่ปุ่น ร่วมกันพัฒนาโซลูชันสำหรับศูนย์ฯ ทดสอบ Laser Cell PS Demo แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยขึ้นมา 

เปลี่ยนความท้าทายด้านการใช้เลเซอร์ในการผลิตด้วย 3 จุดเด่นจากศูนย์ Laser Cell PS Demo แห่งเดียวในประเทศไทย

ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์เลเซอร์กำลังสูงถึง 4,000 วัตต์ และหุ่นยนต์ที่ทำงานได้อย่างแม่นยำที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาด พร้อมโต๊ะจับชิ้นงาน 4 แกน สามารถตัดชิ้นงานได้ทั้งแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบตัดเลเซอร์ ระบบเชื่อมเลเซอร์ ระบบพอกผิวด้วยเลเซอร์และระบบทำความสะอาดชิ้นงานด้วยเลเซอร์  และงานอื่น ๆ ที่ต้องใช้เลเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ Laser Cell PS Demo นี้จึงเป็นสถานที่สร้างความมั่นใจสัมผัสความเป็นไปได้สำหรับทดสอบการใช้งานจากการทำงานด้วยเลเซอร์ร่วมกับระบบหุ่นยนต์ในการผลิตยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่, อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่, อุตสาหกรรมการผลิตและซ่อมบำรุงการขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมการผลิตระบบรางและการขนส่ง และ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องครัว ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังพร้อมให้บริการกับผู้ผลิตหรือหน่วยงานที่ต้องการวิจัยและพัฒนาชิ้นงานด้วยกระบวนการที่สามารถทำได้ใน ศูนย์ Laser Cell PS Demo เท่านั้นอีกด้วย

เปลี่ยนความท้าทายด้านการใช้เลเซอร์ในการผลิตด้วย 3 จุดเด่นจากศูนย์ Laser Cell PS Demo แห่งเดียวในประเทศไทย

การมาถึงของศูนย์ Laser Cell PS Demo จึงเป็นการลดต้นทุนในการประเมินความคุ้มค่าสำหรับการลงทุน ลดต้นทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนลดระยะเวลาและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของผู้ผลิตในประเทศได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน

3 จุดเด่นจากศูนย์ Laser Cell PS Demo ในฐานะ Total Solution ของเทคโนโลยีเลเซอร์ภาคการผลิต

ด้วยประสบการณ์กว่า 23 ปี ในการทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านเลเซอร์ในการผลิตและเป็นพันธมิตรกับ IPG Photonics (Asia) Limited  มายาวนานกว่า 25 ปี ทำให้ Photonics Science Co., Ltd. มองเห็นความเปลี่ยนแปลงในตลาดการผลิตและความต้องการใช้เลเซอร์ที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน

เปลี่ยนความท้าทายด้านการใช้เลเซอร์ในการผลิตด้วย 3 จุดเด่นจากศูนย์ Laser Cell PS Demo แห่งเดียวในประเทศไทย

ด้วยปรัชญาการทำธุรกิจ ‘สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า’ ซึ่งเครื่องแรกที่ผลิตยังคงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนทุกวันนี้ เรียกได้ว่าเป็น Certified SI ที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องและเป็นคนไทยที่มีความสามารถในการทำเรื่องนี้ได้เทียบเท่ากับยุโรป โดยศูนย์ Laser Cell PS Demo นั้นเป็นศูนย์ที่พัฒนามาให้มีความครบเครื่องที่สุดในการใช้งานเลเซอร์สำหรับภาคอุตสาหกรรมยุคปัจจุบัน

หัวใจสำคัญของศูนย์ Laser Cell PS Demo ที่ Photonics Science Co., Ltd. ร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนาขึ้นมา คือ ความสะดวก คุ้มค่า และความปลอดภัยในการใช้งาน ด้วย Interface การควบคุมที่แสดงผลเป็นภาพ เข้าใจง่าย ความปลอดภัยที่มาพร้อมกับ โครงสร้าง Cabin เราได้เลือกใช้เทคโนโลยี Double Wall แบบผนัง 2 ชั้น พร้อมติดตั้ง Sensor ที่ตรวจจับแสงเลเซอร์ ถึง 6 จุด เมื่อพบว่ามีเลเซอร์สัมผัสมาที่พื้นผิวของผนัง ระบบจะตัดการทำงานของเลเซอร์อย่างรวดเร็ว น้อยกว่าเสี้ยววินาที และที่สำคัญเราได้สร้างพื้นที่ Safe Zone ให้กับ Robot ในทุกมิติ จึงมั่นใจได้เลยว่าจะไม่ก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้ใช้งานเครื่องหรือ  Operator อย่างแน่นอน และมีระบบเสียงของเครื่องเลเซอร์ที่จะทำการสื่อสารกับผู้ใช้งานเครื่องหรือ Operator โดยเครื่องจะทำการสื่อสาร เพื่อให้ทราบถึงสถานะการทำงานต่าง ๆ หรือการเกิด Alarm ที่เกิดขึ้น สามารถบูรณาการเพิ่มเติมได้ง่าย ติดตั้งและถอดชิ้นส่วน Jig และ Fixture ได้สะดวกรวดเร็ว โดยศูนย์ Laser Cell PS Demo มีจุดเด่น ดังนี้

1. ประสบการณ์การด้านธุรกิจเลเซอร์สำหรับการผลิตอันเข้มข้น

Photonics Science Co., Ltd. มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและสนับสนุนลูกค้านานกว่า 23 ปี ตั้งเป้าในการทำธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นมากกว่าเครื่องเลเซอร์ที่ซื้อไป ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์การใช้งาน คุณภาพที่ดี งานบริการหลังการขาย และความสามารถในการเป็น Total Solution ที่พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร

2. เทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ด้วยการเลือกใช้หุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำสูงเป็นพิเศษและไฟเบอร์เลเซอร์กำลังสูง รองรับความต้องการใช้งานได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านความปลอดภัยของการใช้งาน ระบบถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย มาพร้อมกับ Preset สำหรับแอปพลิเคชันงานด้านเลเซอร์ที่ครบครัน สามารถติดตามข้อมูลผ่านเครือข่ายได้แบบ Real-Time ตลอดจนการแสดงข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด รวมถึงการแสดงภาพเคลื่อนไหวและ Simulation ขณะทำงานจริง เพื่อตรวจสอบพื้นที่และกิจกรรมการผลิตได้อีกด้วย

3. ความคุ้มค่าที่ปฏิเสธไม่ได้

ด้วยการติดตามผลและความพึงพอใจอย่างใกล้ชิด ทั้งยังมีการประเมิน ROI พบว่าเครื่องจักรจาก Photonics Science Co., Ltd. นั้นสามารถคืนทุนได้เร็ว เพราะผลิตภาพในการทำงานที่ดีและมีต้นทุนราคาที่ต่ำกว่าแบรนด์จากต่างประเทศ สามารถบูรณาการหรือปรับแต่งเพื่อทดสอบความต้องการได้อย่างครบถ้วน ไม่ต้องเสียเวลาใช้บริการจากต่างประเทศซึ่งต้องใช้เวลานานและมีต้นทุนที่สูงเกินความจำเป็น

เปลี่ยนความท้าทายด้านการใช้เลเซอร์ในการผลิตด้วย 3 จุดเด่นจากศูนย์ Laser Cell PS Demo แห่งเดียวในประเทศไทย

ศูนย์ Laser Cell PS Demo พร้อมให้บริการสำหรับนักอุตสาหกรรมทุกท่านด้วย Total Solution ด้านเลเซอร์ที่มากด้วยประสบการณ์ คุณภาพระดับสากล และความคุ้มค่าที่จับต้องได้ มั่นใจได้ในการประเมินความคุ้มค่าเพื่อการลงทุน ตลอดจนการใช้บริการในการผลิตสำหรับงานวิจัยและพัฒนาซึ่งมีความต้องการใช้งานเฉพาะและมีปริมาณการใช้งานที่ไม่มากนักในลักษณะที่ไม่เหมาะกับการลงทุนจำนวนมาก การเดินทางจากนิคมอมตะใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงก็สามารถทดสอบชิ้นงานได้ทันที ติดต่อ Photonics Science Co., Ltd. วันนี้เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยโซลูชันในการผลิตยุคใหม่ก่อนใคร!

ติดต่อศูนย์ Laser Cell PS Demo ได้ที่:

ฝ่ายการตลาด Photonics Science Co., Ltd.

โทรศัพท์: 02-1728578 ต่อ (11, 28) หรือ 085-8467318
Location: https://goo.gl/maps/iKtRP36Dgbehp2q8A
Email: sales@photonics-science.com
Website: www.photonics-science.com
Social: PhotonicsScienceTH

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×