Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

LEAP Hand วิทยาการมือหุ่นยนต์ต้นทุนต่ำจากการพิมพ์ 3 มิติ

LEAP Hand วิทยาการมือหุ่นยนต์ต้นทุนต่ำจากการพิมพ์ 3 มิติ

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์แห่งมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ได้พัฒนามือหุ่นยนต์ต้นทุนต่ำจากการพิมพ์ 3 มิติที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้หลายหมื่นดอลลาร์

LEAP Hand วิทยาการมือหุ่นยนต์ต้นทุนต่ำจากการพิมพ์ 3 มิติ

โดยมือหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นนี้มีชื่อเรียกว่า Low-Cost, Efficient and AnthroPomorphic Hand หรือ LEAP Hand ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตเพียงแค่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ต่างจากมือหุ่นยนต์ทั่วไปที่อาจมีราคาสูงได้มากถึง 16,000 – 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ

มือหุ่นยนต์ LEAP นั้นสามารถทำการผลิตได้ภายในเวลาเพียงแค่ 4 ชั่วโมงเท่านั้นด้วยการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติและไขควงสำหรับการประกอบ และด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมวิจัยยังช่วยให้ LEAP สามารถทำการเคลื่อนที่ในรูปแบบที่มือมนุษย์ไม่สามารถทำได้ได้สำเร็จ

โดย LEAP Hand  นั้นมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวอย่างสูงที่สุดอยู่เสมอไม่ว่าจะขยับในทิศทางใด แต่ละนิ้วสามารถขยับขึ้นลงซ้ายขวาและหมุนได้อย่างอิสระ ทำให้ LEAP Hand มีขอบเขตการทำงานที่หลากหลายซึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับหุ่นยนต์ในการทำงานในโรงงานหรือคลังสินค้า

หยิบจับวัตถุได้ดีกว่ามือหุ่นยนต์ราคาแพง

ทางทีมนักวิจัยยังได้มีการออกแบบซอฟต์แวร์แบบ Open-source ที่ช่วยให้ LEAP Hand เลียนแบบการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์ระหว่างการทดลองทางไกลได้ และยังช่วยให้ LEAP สามารถเรียนรู้วิธีการทำงานแบบใหม่ได้ผ่านการดูวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตเพื่อนำทักษะเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

ปัจจุบันทางทีมได้มีการทดสอบ LEAP Hand ในการหยิบจับวัตถุต่าง ๆ เช่น กระป๋องซุป ขวดมัสตาร์ด ไม้เบสบอล สว่าน และกระทะ รวมไปถึงทดสอบการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการหยิบของเล่น เปิดลิ้นชัก ซ้อนถ้วย หรือหมุนกล่อง และได้พิสูจน์ว่า LEAP Hand มีความแข็งแกร่ง ทนทาน สามารถจับและจัดการวัตถุได้ดีกว่ามือหุ่นยนต์ที่มีรูปแบบคล้ายกันแต่มีราคาแพงกว่า

ภายหลังจากนี้ทีมวิจัยก็คาดว่าความสำเร็จของ LEAP Hand จะช่วยให้มหาวิทยาลัยและบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกสามารถนำ LEAP Hand ที่มีประสิทธิภาพและมีราคาไม่แพงมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้มีความก้าวหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และจะช่วยให้หุ่นยนต์สามารถเข้ามามีส่วนร่วมไปกับการทำงานของมนุษย์ได้มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับ

ที่มา : Robotics & Automation news

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×