Monday, March 20Modern Manufacturing
×

ราคาลิเธียมพุ่งสูงต่อเนื่อง กระทบผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

ราคาลิเธียมพุ่งสูงต่อเนื่อง กระทบผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

ใครที่เดินทางอยู่บ่อย ๆ ในช่วงนี้คงจะได้เห็น ว่านอกจากรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปแล้ว ทุกวันนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังได้กลายมาเป็นตัวเลือกใหม่ที่ผู้บริโภคต่างก็ให้ความสนใจมากขึ้นทุกวัน

ราคาลิเธียมพุ่งสูงต่อเนื่อง กระทบผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

แต่ด้วยความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้านี้เอง ที่ทำให้ผู้ผลิตหลายแห่งไม่สามารถผลิตรถยนต์ออกมาตอบรับกับความต้องการของตลาดได้ทัน ซึ่งนอกจากความต้องการของผู้บริโภคที่ล้นหลามแล้ว ปัจจุบันยังมีอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่กำลังเริ่มคืบคลานมาสู่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

ลิเธียมราคาพุ่งสูง เหตุจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า

จากข้อมูลบนเว็บไซต์ Innovation News Network ได้ระบุว่าปัจจุบันราคาของลิเธียมที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนนั้น ได้มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 18 เดือน ซึ่งสาเหตุก็มาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกนั่นเอง

ด้วยความไม่แน่นอนเช่นนี้ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์หลายแห่งเลือกที่จะทำสัญญาระยะยาวกับบริษัทเหมืองแร่เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับลิเธียมเพียงพอต่อการผลิต บริษัทผู้จำหน่ายลิเธียมอย่าง Livent ยังได้กล่าวเสริมว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าบางแห่งในปัจจุบันนั้นไม่ได้มองในเรื่องของราคาลิเธียมแล้ว แต่ต้องการความมั่นคงในการจัดหาลิเธียมได้มากกว่าแทน

ราคาลิเธียมพุ่งสูงต่อเนื่อง กระทบผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก
ที่มาภาพ : Image by Freepik

สำหรับในประเทศผู้ส่งออกรถยนต์เจ้าใหญ่อย่างจีนนั้น ข้อมูลจากเว็บไซต์ Nikkei Asia ได้รายงานถึงราคาของลิเธียมในเดือนพฤศจิกายนปี 2565 ที่ผ่านมา ที่พุ่งสูงในระดับ All time high ถึง 600,000 หยวน (≈ 2,900,000 บาท) ต่อตัน และถึงแม้ในเดือนมกราคมนี้ราคาของลิเธียมจะตกลงมาแล้วประมาณ 20% แต่ก็ยังนับว่ามีราคาสูงขึ้นมากจากปีอื่น ๆ ที่ผ่านมาอยู่ดี

หากราคาของลิเธียมยังคงสูงขึ้นเช่นนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างหลายแห่งอาจจะต้องมีการชะลอระดับการผลิตรถยนต์ของตนเองลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดจะยังเพิ่มขึ้นก็ตาม สำหรับในอนาคตหากสถานการณ์ราคาของลิเธียมมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างไรเราก็จะนำมารายงานให้ทุกท่านได้อ่านกันครับ

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×