Tuesday, March 21Modern Manufacturing
×

นักวิจัย MIT พบวิธียืดอายุแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งให้ใช้งานได้นานขึ้น

นักวิจัย MIT พบวิธียืดอายุแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งให้ใช้งานได้นานขึ้น

หากพูดถึงความนิยมใช้งานของแบตเตอรี่ประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบัน หลายคนย่อมต้องนึกถึงแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนก่อนเป็นอันดับแรก เพราะการใช้งานที่มีอยู่อย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นักวิจัย MIT พบวิธียืดอายุแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งให้ใช้งานได้นานขึ้น

แต่แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จได้ (แบตเตอรี่ปฐมภูมิ) กลับแทบจะไม่มีการพัฒนาขึ้นเลยในหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าแบตเตอรี่เหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในอุปกรณ์หลายชนิดก็ตาม ทำให้ในวันนี้นักวิจัยจาก MIT ได้พัฒนาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ชาร์จไม่ได้เหล่านี้ขึ้นมา

ประสิทธิภาพสูง ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

นักวิจัยจาก MIT ได้ทดลองใช้อิเล็คโทรไลต์ชนิดใหม่ ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นวัสดุที่จะอยู่ระหว่างขั้วทั้งสองข้างของแบตเตอรี่ และช่วยในการนำประจุไฟฟ้าจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง นอกจากนี้การใช้สารฟลูออไรด์เหลวชนิดใหม่จะช่วยรวมคุณสมบัติจากขั้วลบของแบตเตอรี่ (Cathode) เข้ากับอิเล็คโทรไลต์ เพื่อสร้างเป็นสารประกอบที่เรียกว่า แคโทไลต์ (Catholyte) ซึ่งสามารถช่วยประหยัดน้ำหนักของแบตเตอรี่ลงได้กว่า 20%

ทำให้แบตเตอรี่ใหม่ที่พัฒนาขึ้นด้วยวิธีการนี้สามารถทำการเก็บรักษาได้อย่างเสถียรได้มากกว่า 1 ปี มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและมีอายุยาวนานขึ้นกว่า 20% โดยสามารถนำมาใช้ในเซนเซอร์เพื่อการติดตามวัตถุหรือในการควบคุมยานพาหนะระยะไกลได้ และยังสามารถนำมาใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ถูกปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์อย่างเช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) ได้อีกด้วย

ปกติแล้วแบตเตอรี่ในเครื่องกระตุ้นหัวใจนั้นจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 5-10 ปี และในการเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ละครั้ง ก็จะต้องทำการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เข้าไปแทน การพัฒนาแบตเตอรี่ที่ชาร์จไม่ได้ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้นด้วยกระบวนการนี้ จึงสามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาเครื่องกระตุ้นหัวใจไม่ต้องผ่าตัดอยู่บ่อย ๆ อย่างที่เคย และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนเหล่านี้ขึ้นได้นั่นเอง

นักวิจัย MIT พบวิธียืดอายุแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งให้ใช้งานได้นานขึ้น
ที่มาภาพ : MIT News

นักวิจัยคาดหวังเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 50%

ในอนาคตเหล่านักวิจัยยังคาดหวังให้แบตเตอรี่ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้น 50% และสามารถลดขนาดและน้ำหนักของแบตเตอรี่ลงได้ พร้อมทั้งช่วยเสริมความปลอดภัยได้โดยที่แทบจะไม่ต้องเพิ่มต้นทุนที่ใช้ในการผลิตเลย

การวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้การใช้งานแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยการลดปริมาณขยะจากแบตเตอรี่ที่หมดอายุ และลดการใช้งานทรัพยากรและต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี ถือเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกดี ๆ ที่จะเพิ่มความเป็นไปได้ให้แก่เทคโนโลยีมากมายในอนาคตครับ

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×