Friday, June 14Modern Manufacturing
×

‘พาเลทพลาสติกรีไซเคิลแบบหมุนเวียน เพื่อการส่งออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก’ ทางเลือกใหม่ในการลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ส่งออก

LOSCAM (ลอสคัม) ยกระดับการใช้พาเลทสำหรับการใช้งานครั้งเดียวด้วยแนวคิดด้าน ESG ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนและลดต้นทุนสำหรับภาคธุรกิจ ตอบสนองทั้งความต้องการในการใช้งานที่แปรเปลี่ยนไปและสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน

‘พาเลทพลาสติกรีไซเคิลแบบหมุนเวียน เพื่อการส่งออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก’ ทางเลือกใหม่ในการลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ส่งออก
‘พาเลทพลาสติกรีไซเคิลแบบหมุนเวียน เพื่อการส่งออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก’ ทางเลือกใหม่ในการลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ส่งออก

ปัจจุบันธุรกิจที่มีการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และขนส่ง มีความจำเป็นจะต้องใช้งานพาเลทในกิจกรรมต่างๆ  โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการส่งออกไปต่างประเทศ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และขนส่งเป็นระบบพาเลทแบบใช้ครั้งเดียว (One-Way Pallet) มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อประหยัดเวลาและแรงงานในการขนถ่ายสินค้า

อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกจะต้องเลือกพาเลทที่ได้รับมาตรฐานสำหรับการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดยเฉพาะพาเลทไม้ที่จำเป็นต้องได้รับมาตรฐานการส่งออก เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องความชื้นและแมลงศัตรูพืชต่างๆ  ที่อาจจะส่งผลต่อตัวพาเลทและสินค้าที่ขนส่งให้เกิดความเสียหายได้ 

‘พาเลทพลาสติกรีไซเคิลแบบหมุนเวียน เพื่อการส่งออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก’ ทางเลือกใหม่ในการลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ส่งออก

จากข้อกำหนดข้างต้น ทำให้ผู้ส่งออกมีความยุ่งยากในการจัดเตรียมพาเลทไม้แบบใช้ครั้งเดียวที่ต้องได้รับมาตรฐานการส่งออก หรือเปลี่ยนแปลงไปใช้พาเลทพลาสติคแบบใช้ครั้งเดียวทดแทน ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้นำเข้าที่ประเทศปลายทางยังต้องมีภาระในการกำจัดพาเลทแบบใช้ครั้งเดียวที่ไม่สามารถนำไปหมุนเวียนใช้ซ้ำได้

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน พาเลทพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถหมุนเวียนใช้ซ้ำได้ ทำให้เกิดแนวคิดในการใช้พาเลทดังกล่าวสำหรับการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ และสามารถส่งคืนได้ที่ประเทศปลายทาง เพื่อลดต้นทุนของพาเลทแบบใช้ครั้งเดียว รวมทั้งลดภาระในการกำจัดพาเลทของผู้นำเข้า ซึ่งเป็นการส่งเสริมด้าน Green Supply Chain และนโยบาย ESG (Environmental, Social and Governance) ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

‘พาเลทพลาสติกรีไซเคิลแบบหมุนเวียน เพื่อการส่งออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก’ ทางเลือกใหม่ในการลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ส่งออก

โดยล่าสุด บริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นผู้นำการให้บริการระบบพาเลทหมุนเวียนในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ได้ศึกษาแนวคิดดังกล่าวร่วมกับผู้ผลิตและส่งออกสินค้าบางราย เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของพาเลทแบบใช้ครั้งเดียวและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์การส่งออก โดยการใช้เครือข่ายการให้บริการในประเทศต่างๆ เพื่อนำพาเลทพลาสติกรีไซเคิลที่ส่งออกไปหมุนเวียนใช้ซ้ำ ซึ่งสามารถลดต้นทุนของพาเลทแบบใช้ครั้งเดียว รวมทั้งส่งเสริมนโยบาย ESG ของทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการใช้พาเลทพลาสติครีไซเคิลยังช่วยลดความยุ่งยากของการจัดเตรียมพาเลทไม้ที่จำเป็นต้องได้รับมาตรฐานการส่งออกการใช้พาเลทพลาสติกรีไซเคิลยังช่วยลดความยุ่งยากของการจัดเตรียมพาเลทไม้ที่จำเป็นต้องได้รับมาตรฐานการส่งออก

สนใจพาเลทมาตรฐานส่งออก-นำเข้าติดต่อ:

LOSCAM (THAILAND) LTD

โทรศัพท์: (+66) 03-527-6888
Website: www.loscam.com


‘Circular, Recycled Plastic Pallets for Asia Pacific Region Export”‘ The alternative solution to reduce cost and safe the environment for exporters.

Today’s Logistics and Distribution businesses have the need to use pallets in variety of activities especially in the business of oversea exports where change in the management of logistics and distribution have resulted in an ever increasing need to adopt a One-Way Pallet solution to save time and manpower from product handling.  Nonetheless, exporter must select pallets that are fit for international shipment, and if wooden, must adhere to international standard pallet requirement for export to prevent issues with moisture content and pests that can directly affect the integrity of the pallet and products.   

Due to the aforementioned requirement, exporters either face with the difficulty of arranging for one-way wooden pallets that must conform to the international export standard or switch to higher costing one-way plastic pallet for export.  Moreover, there are burdens for importers at the destination country to dispose non-reusable one-way pallets.     

With present day technology enabling plastic pallets produced from recycled materials to be strong, long lasting and reusable, it has given rise to the concept of using such pallets for international export with the ability to return them at destination country in order to reduce exporter’s cost while reducing importer’s burden of one-way pallets disposal.   Which in turn promotes Green Supply Chain and ESG (Environmental, Social and Governance) for all parties involved.  

In addition, using recycled plastic pallets can help reduce the difficulty of preparing for wooden pallets that must meet international export standard. 

Most recently, LOSCAM (Thailand) Ltd., Asia Pacific leader in providing returnable pallet pooling service, have studied the aforementioned concept together with some manufacturers and exporters to rectify the restriction of one-way pallet and improve the efficiency of export logistics by using service network in different countries to enable recycled plastic pallets to be reusable.  This will help significantly reduce the cost of one-way pallets and promote ESG policy for both the exporter and the importer.

Contact for Cross Border by Circulated Plastic Pallet:

LOSCAM (THAILAND) LTD

Tel: (+66) 03-527-6888
Website: www.loscam.com

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×