Friday, February 23Modern Manufacturing
×

ปกป้องโรงงานจากฝุ่นผงระเบิดอย่างไรก่อนที่ความสูญเสียจะพรากสิ่งสำคัญของคุณไปอย่างไม่มีวันกลับมา

ปกป้องโรงงานจากฝุ่นผงระเบิดอย่างไรก่อนที่ความสูญเสียจะพรากสิ่งสำคัญของคุณไปอย่างไม่มีวันกลับมา

เรื่องฝุ่นผงในโรงงานอุตสาหกรรม แม้เป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่เสมอในกระบวนการต่าง ๆ และยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพสินค้าไปจนถึงกระบวนการผลิต แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีฝุ่นผงอีกหนึ่งประเภทซึ่งสามารถพบเจอได้ไม่ยากในโรงงาน แต่กลับมีความร้ายแรงมากยิ่งกว่าฝุ่นผงประเภทอื่นอย่าง ‘ฝุ่นผงระเบิด’ ที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้ในพริบตา แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าจะปกป้องสิ่งสำคัญในโรงงานของคุณจากภัยร้ายนี้ได้อย่างไร?

ปกป้องโรงงานจากฝุ่นผงระเบิดอย่างไรก่อนที่ความสูญเสียจะพรากสิ่งสำคัญของคุณไปอย่างไม่มีวันกลับมา

หากนึกถึงฝุ่นผงหลายคนอาจนึกภาพ PM2.5 ที่เราต้องแวะเวียนเจอกันทุกปี และสำหรับกรุงเทพฯ หรือเขตอุตสาหกรรมหลายแห่งอาจต้องพบเจอทั้งปี ฝุ่นผงเหล่านี้ในแง่การใช้ชีวิตประจำวันนับว่าเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กและผู้ป่วย แต่ในการทำธุรกิจเองแล้ว ฝุ่นผงถือเป็นปัญหาด้านสุขอนามัยของพื้นที่ซึ่งมีมาตรฐานความสะอาดควบคุมอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งฝุ่นผงที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชิ้นงานและศักยภาพการทำงานของเครื่องจักรอีกด้วย

ปกป้องโรงงานจากฝุ่นผงระเบิดอย่างไรก่อนที่ความสูญเสียจะพรากสิ่งสำคัญของคุณไปอย่างไม่มีวันกลับมา

นอกเหนือจากฝุ่นผงทั่วไปที่พบเจอได้ในทุกโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีฝุ่นผงพิเศษที่สามารถพบเจอได้มากในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทที่ใช้วัสดุติดไฟได้ นั่นคือ ‘ฝุ่นผงระเบิด’ ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายที่รุนแรงถึงชีวิตได้

‘ฝุ่นผงระเบิด’ ปัญหาอันตราย ป้องกันให้ถูกต้องก่อนสายเกินไป

ในปี 2018 เพียงแค่ปีเดียวมีการรายงานความเสียหายจากเพลิงไหม้ที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นระเบิดมากกว่า 250 รายการ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความเสียหายเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้ได้ แล้ววันนี้คุณรู้จักฝุ่นระเบิดดีแค่ไหน?

ฝุ่นระเบิดหรือฝุ่นที่สามารถติดไฟได้นั้นเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบในการผลิต และเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกรณีร้ายแรงที่สุดในเรื่องของฝุ่นผงภายใต้สภาพแวดล้อมการผลิตเลยก็ว่าได้ ซึ่งวัสดุที่สามารถก่อให้เกิดอนุภาคของฝุ่นระเบิดนั้นมีอยู่หลากหลายชนิด อาทิ ไม้, ผ้า, พลาสติก, ถ่าน, คาร์บอน, โลหะน้ำหนักเบาอย่างอะลูมิเนียม หรือสารเคมี ยา ไปจนถึงผลิตภัณฑ์จากยาง สิ่งเหล่านี้อาจเกิดระเบิดได้ทั้งสิ้น อย่างในกรณีของอะลูมิเนียมหรือเหล็กอาจจะไม่ได้ระเบิดตอนเป็นชิ้นใหญ่ แต่เมื่อถูกบดจนเป็นผงแล้วกลับสามารถระเบิดได้ ด้วยความหลากหลายของวัสดุไปจนถึงขนาดที่ตาเปล่าไม่อาจมองเห็นได้ง่าย การป้องกันและบริหารจัดการจึงต้องเกิดขึ้นให้ถูกวิธี

หนึ่งในมาตรฐานที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อจัดการฝุ่นระเบิด คือ ATEX ซึ่งสหภาพยุโรปได้กำหนดให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในที่ทำงานโดยเฉพาะประเด็นของสภาพแวดล้อมที่สามารถเกิดระเบิดขึ้นได้ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรฐานป้องกันไฟ National Fire Protection Association (NFPA) ร่วมกับ OSHA ภายใต้มาตรฐานเหล่านี้ผู้รับผิดชอบต้องระบุพื้นที่ว่าพื้นที่ใดอาจมีความเสี่ยงต่อฝุ่นระเบิดได้ จากนั้นจึงวางรูปแบบของเอกสารสำหรับการป้องกันฝุ่นระเบิดหรือเอกสารวิเคราะห์ความเสี่ยงจากฝุ่นให้ครอบคลุมตามมาตรฐานที่ใช้ 

สำหรับขั้นตอนในการป้องกันฝุ่นระเบิดเบื้องต้นนั้นมี 3 ขั้นตอน ได้แก่

1. กักเก็บรวบรวมฝุ่น

สิ่งสำคัญในการเก็บฝุ่นหรือดูดฝุ่นอย่างที่เรียกกันโดยทั่วไปนั้นจะต้องไม่ให้ฝุ่นระเบิดนั้นหลุดรอดออกจากพื้นที่ทำงาน อุปกรณ์ดูดฝุ่นจึงต้องถูกออกแบบและติดตั้งเพื่อให้สามารถรวบรวมวัสดุอันตรายเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนปลอดภัย

2. จัดเก็บไว้ในภาชนะ

การจัดเก็บฝุ่นระเบิดควรใช้อุปกรณ์ ระบบ หรือห้องที่ถูกสร้างมาเพื่อให้รับมือกับฝุ่นผงที่มีลักษณะพิเศษนี้ได้อย่างเหมาะสม

3. ทำความสะอาด

หมั่นทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิว และผนังเพดานบ่อยครั้ง โดยใช้กรรมวิธีในการทำความสะอาดที่ปลอดภัยเพื่อเก็บกวาดฝุ่นผงระเบิดที่อาจหลุดรอดออกไปจากขั้นตอนแรก หรือรั่วไหลออกมาจากภาชนะที่ใช้จัดเก็บ

ในการจัดเก็บฝุ่นระเบิดเหล่านี้อุปกรณ์ที่ใช้จำเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX เสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์ดักจับฝุ่นควัน แขนดูดควัน พัดลมและปั๊มสุญญากาศ ไปจนถึงวาล์วป้องกันระเบิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันอันตรายจากฝุ่นและก๊าซที่สามารถระเบิดได้ ซึ่งต้องยอมรับว่าในตลาดวงการอุตสาหกรรมนั้นผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถจัดการกับฝุ่นผงระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนั้นมีอยู่ไม่มาก โดยหนึ่งในแบรนด์ลำดับต้น ๆ ของโลกที่มีความโดดเด่นในเรื่องฝุ่นระเบิด คือ Nederman

Nederman ที่สุดของความปลอดภัยในการจัดการกับฝุ่นระเบิด

เมื่อ ‘ชีวิต’ และ ‘ความปลอดภัย’ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ไม่อาจหาใครมาทดแทนได้ การให้น้ำหนักกับคุณค่าของชีวิตและสวัสดิภาพที่เกี่ยวข้องจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของ Nederman ที่ทุกวันนี้ถูกจดจำในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดักจับฝุ่นและควันที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเกี่ยวกับฝุ่นระเบิดที่มีความอันตรายสูง

Nederman นั้นก่อตั้งขึ้นในปี 1944 โดย Philip Nederman ที่พัฒนาโซลูชันสำหรับควบคุมมลภาวะทางอากาศในโรงงานโดยเฉพาะ ต่อมาในปี 2010 ได้เข้าซื้อกิจการ Dantherm Filtration และในปี 2013 ได้เข้าซื้อ Environmental Filtration Technologies ทำให้บริษัทขยายขึ้นเป็น 2 เท่า กลายเป็นผู้นำด้านการกรองอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 75 ปี Nederman เข้าใจถึงความต้องการและเงื่อนไขของผู้ผลิตที่มีต่อการจัดการมลภาวะทางอากาศในโรงงานเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกับฝุ่นระเบิดที่มีอันตรายสูง จึงได้พัฒนาโซลูชันที่ถูกออกแบบเฉพาะเพื่อป้องกันและดำเนินการกับปัญหาเหล่านี้ภายใต้มาตรฐาน ATEX อาทิเช่น

MJC อุปกรณ์กักเก็บฝุ่นขนาดเล็ก

MJC เป็นอุปกรณ์เก็บฝุ่นขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้งานกับปริมาณฝุ่นเบาบางถึงปานกลาง ใช้ได้กับตัวกรองแบบ Reverse Jet Tubular Catridge ขนาดเล็ก ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ 4 – 40 ตารางเมตร มาพร้อมกับมาตรฐาน ATEX สำหรับ St1, St2 และ St3 ซึ่งสามารถใช้งานกับฝุ่นระเบิดได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังถูกออกแบบมาบนพื้นฐานของโมดูลาร์จึงถอดประกอบได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ของงาน Material Handling, งานยิงทรายต่าง ๆ, งานเชื่อมและการตัด ไปจนถึงวัสดุผงในงานเคมีภัณฑ์ งานพลาสติก และงานเภสัชกรรม

ปกป้องโรงงานจากฝุ่นผงระเบิดอย่างไรก่อนที่ความสูญเสียจะพรากสิ่งสำคัญของคุณไปอย่างไม่มีวันกลับมา

NEX D แขนดูดควันเพื่ออุตสาหกรรมที่คำนึงถึงสุขอนามัย

แขนกลดูดฝุ่นและก๊าซจากการเผาไหม้ NEX D ของ Nederman นั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการมาตรฐาน FDA สามารถติดตั้งได้ง่าย มาพร้อมกับมาตรฐาน ATEX Directive 1999/92/EC ซึ่งสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นระเบิดระบบสายดินเดี่ยวได้ ต้องการการบำรุงรักษาที่น้อย ทำความสะอาดง่าย ตัวแขนมีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย มีระยะทำการของแขนอยู่ที่ 160 มิลลิเมตร

ปกป้องโรงงานจากฝุ่นผงระเบิดอย่างไรก่อนที่ความสูญเสียจะพรากสิ่งสำคัญของคุณไปอย่างไม่มีวันกลับมา

นอกจากนี้ Nederman ยังมีคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นผงและฝุ่นระเบิดที่สามารถให้คำแนะนำในการใช้งานได้อย่างมั่นใจ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ Flameless Explosion Venting อย่างปลอดภัย ไปจนถึงการให้คำปรึกษาในการจัดการกับฝุ่นผงระเบิดที่เป็นปัญหาด้วยประสบการณ์ในระดับสากล มั่นใจได้ว่าความสูญเสียจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันสำหรับการจัดการกับฝุ่นระเบิดในงานอุตสาหกรรมสามารถติดต่อ Nederman ได้ตามช่องทาง ดังนี้

ช่องทางติดต่อ:

Nederman S.E.A. Co., Ltd.

ที่อยู่: 700/694 Moo7, T. Donhuaroh, A. Muang Chonburi 20000 THAILAND
โทรศัพท์: 033-674 600
E-mail:
info.th@nederman.com
Website:
www.nederman.com
Facebook: Nederman SEA
LinkedIn: NEDERMAN SEA

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×