Friday, April 12Modern Manufacturing
×

การจ้างงานภาคอุตฯ สหรัฐเดือนตุลาคมลดลงถึง 35,000 ตำแหน่ง

CNBC เผยตลาดการจ้างงานเดือนตุลาคม 2566 ของสหรัฐอเมริกามีเพียงบางสายงานเท่านั้นที่มีการจ้างงานลดลงหรือมีการเติบโตลดลงเล็กน้อย โดยภาคการผลิตมีการจ้างงานลดลง 35,000 ตำแหน่ง ในขณะเดียวกันภาพรวมกลับมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 150,000 ตำแหน่ง

การจ้างงานภาคอุตฯ สหรัฐเดือนตุลาคมลดลงถึง 35,000 ตำแหน่ง

การจ้างงานภาคอุตฯ สหรัฐเดือนตุลาคมลดลงถึง 35,000 ตำแหน่ง

การจ้างงานในสหรัฐอเมริกาสำหรับเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น แรงงานในสายสุขภาพและการสนับสนุนด้านสังคมมีจำนวนมากที่สุดถึง 77,000 ตำแหน่ง โดยงานเกี่ยวกับผู้ป่วยนอกมีมากถึง 32,000 ตำแหน่ง ในขณะที่การจ้างงานโดยราชการมีมากถึง 51,000 ตำแหน่ง เทียบเท่ากับก่อนหน้าการระบาดของโควิด19

ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมนั้นมีความอ่อนแรงมากที่สุด มีตำแหน่งงานลดลงไปกว่า 35,000 ตำแหน่ง เป็นผลจากการประท้วงหยุดงานของ UAW หรือสหภาพแรงงานยานยนต์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจากผู้ผลิตยานยนต์ 3 รายหลักใน Detroit

ที่มา:
cnbc.com


พบกับ สุดยอดองค์ความรู้เพื่อผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล
AUTOMATION SUMMIT 2023
12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-18.00 น.
ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี คลิก!

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×