Monday, June 24Modern Manufacturing
×

OR เปิดโครงการแยก แลก ยิ้ม School Camp ปี2

OR เปิดโครงการแยก แลก ยิ้ม School Camp ปี2

OR เปิดโครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่การจัดโครงการในปี 2565 ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

OR เปิดโครงการแยก แลก ยิ้ม School Camp ปี2

นางวิไล บุญเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ แยก แลก ยิ้ม School Camp ปี 2566 เป็นปีที่ 2 เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะพัฒนาครูและนักเรียนของโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลด แปรสภาพ และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 33 โรงเรียน จาก 28 จังหวัดทั่วประเทศ 

OR เปิดโครงการแยก แลก ยิ้ม School Camp ปี2

3M เตรียมจ่ายกว่าหมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อยุติคดีสารที่ปนเปื้อนในน้ำดื่ม

โดยในปีนี้ โรงเรียนที่ร่วมโครงการรุ่นที่ 1 (ปี 2565) จะได้เข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าประกวด Zero Waste School ในปี 2567 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวนโรงเรียนที่ร่วมโครงการทั้งรุ่น 1 และ 2 ทั้งสิ้น 46 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนจะได้รับทุนสนับสนุนโครงการ 10,000 บาท และได้เข้าร่วมตลอดทั้งโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี  นอกจากนี้ จะมีการจัดแข่งขันประกวดการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ในวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2566 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : แยก แลก ยิ้ม School Camp

OR เปิดโครงการแยก แลก ยิ้ม School Camp ปี2

 โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ แยก แลก ยิ้ม School Camp จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2565 เพื่ออบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะพัฒนาครูและนักเรียน จำนวน 18 โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลด แปรสภาพ และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  นอกจากนี้ OR ยังได้สนับสนุนให้ทั้ง 18 โรงเรียน เข้ารับการประเมินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือ LESS ภายใต้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ผ่านการจัดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล การนำขยะอินทรีย์ไปใช้ให้อาหารสัตว์ และการผลิตปุ๋ยหมักหรือสารปรับปรุงดินจากสารอินทรีย์ ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมดสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมไปได้ถึง 14.497 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 1,600 ต้น

 โครงการแยก แลก ยิ้ม School Camp นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สอดคล้องกับหลักการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ของ OR  ในด้าน “G – Green” ด้วยการสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด (Low Carbon Business Area) ที่สนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) รวมถึงบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ในปี 2050 ต่อไป

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×