บริการจัดทำ Detailing ด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานทั้งกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย ทั้งด้านงานแบบ งานโครงสร้างและงานระบบ เพื่อช่วยให้การออกแบบถอดแบบ ถอดปริมาณ (BOQ) การประมาณการงบประมาณเป็นเรื่องง่าย และถูกต้อง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และลดต้นทุนการดำเนินงาน

Product Description

Model : Building Steel Detailing, Shop Drawing , Factory Steel Detailing

บริการจัดทำ Detailing ด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานทั้งกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย ทั้งด้านงานแบบ งานโครงสร้างและงานระบบ เพื่อช่วยให้การออกแบบถอดแบบ ถอดปริมาณ (BOQ) การประมาณการงบประมาณเป็นเรื่องง่าย และถูกต้อง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และลดต้นทุนการดำเนินงาน

Company Info

CHAN MR GROUP

Contact Information :

Tel. : (66)2-037-7777

Email : asphung@Hotmail.co.th

<< return to products