เป็นเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งขนาดเล็ก ความลึกของคอเครื่องเลื่อย คือ 360มม. ตัดงานได้สูงถึง 200มม. ความเร็วรอบปรับได้หลายระดับ โต๊ะตัดสามารถปรับเอียงองศาได้ มีระบบลมในตัวเพื่อเป่าเศษโลหะ และช่วยระบายอุณหภูมิ ณ จุดตัด มีเครื่องเชื่อมต่อใบเลื่อยในตัว โครงสร้างของเครื่องมีความแข็งแรง เหมาะสำหรับงานผลิตและงานซ่อมบำรุง

<< return to products