Sunday, May 19Modern Manufacturing
×

Smarter Human x Smarter Tech: เปลี่ยนแรงงานสู่การผลิตดิจิทัลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยโซลูชัน AI อัจฉริยะจาก SOLOMON

การแข่งขันในภาคการผลิตปัจจุบันนั้นมีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก และธุรกิจเองต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายหลากหลายประการ หนึ่งในความท้าทายที่ทั่วโลกต้องเผชิญหน้า คือ คุณภาพและปริมาณของแรงงานซึ่งได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนทักษะและประสบการณ์ ยิ่งไปกว่านั้นความไม่แน่นอนจากสงครามการค้ายิ่งซ้ำเติมความท้าทายเดิมที่มี ทำให้การเอาชนะความท้าทายเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติหรือเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้นำมาซึ่งคำถามสำคัญว่าแรงงานจะอยู่รอดได้อย่างไรในสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเหล่านี้ [English Version Available on Page 2]

<strong>Smarter Human x Smarter Tech: เปลี่ยนแรงงานสู่การผลิตดิจิทัลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยโซลูชัน AI อัจฉริยะจาก SOLOMON</strong>
<strong>Smarter Human x Smarter Tech: เปลี่ยนแรงงานสู่การผลิตดิจิทัลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยโซลูชัน AI อัจฉริยะจาก SOLOMON</strong>

เพื่อเอาชนะความท้าทายด้านแรงงานในภาคการผลิต SOLOMON Technology ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence ได้พัฒนาโซลูชันดิจิทัลที่ล้าสมัยขึ้นมาเพื่อยกระดับทั้งทักษะและความปลอดภัยของแรงงาน โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมานั้นมีศักยภาพในการผลักดันให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง ด้วยการเพิ่มผลิตภาพและความโปร่งใสในขณะที่ยังเป็นการรับประกันด้วยว่าจะไม่มีแงงานคนใด ‘ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง’

‘แรงงาน’ หนึ่งในความท้าทายหลักที่ต้องเปลี่ยนให้เป็นจุดแข็งในการแข่งขัน

 ความท้าทายในธุรกิจการผลิตยุคปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างจาก 10 ปีก่อนเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องสงครามการค้า การขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาโรคระบาด ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ไม่ว่าประเทศใดก็สามารถพบเจอได้ ภายใต้ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนสำคัญในการเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เป็นผลจากความโปร่งใสและการตอบสนองต่อสถานการณ์แบบ Real-Time ทำให้ลดความสูญเปล่าและยกระดับผลลัพธ์การทำงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน

แม้ว่าการใช้เทคโนโลยีจะเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการแข่งขัน แต่ก็ไม่ใช่ทุกโรงงานที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโรงงานตัวเองหรือใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้เสมอไป ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการขาดแคลนเงินทุน ขาดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง หรือในประเด็นที่สำคัญที่สุด คือ ‘แรงงาน’

<strong>Smarter Human x Smarter Tech: เปลี่ยนแรงงานสู่การผลิตดิจิทัลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยโซลูชัน AI อัจฉริยะจาก SOLOMON</strong>

Michael Lee, Product Director ด้านธุรกิจเทคโนโลยี Vision ของ SOLOMON Technology ได้มองเห็นช่องว่างของศักยภาพแรงงานที่สามารถถูกเติมเต็มได้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้แรงงานยังสามารถแข่งขันได้ในยุคการผลิตดิจิทัลที่ต้องการความชัดเจนในทุกมิติ “เมื่อก่อนเราผลักดันการใช้หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ แน่นอนว่ามันก็สามารถทำงานได้ดีแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ถูกเติมเต็ม ยกตัวอย่างเช่น ตอนเกิด COVID-19 ที่ระบบอัตโนมัติกลายเป็นสิ่งที่โรงงานต่าง ๆ เร่งใช้งาน แต่เรากลับพบว่าลูกค้าบางรายที่ซื้อไปอาจเจอความลำบากในการติดตั้งบางประการ อาจขาดคนในการทำงาน และเราก็ไม่สามารถเข้าไปที่หน้างานได้ ทำให้เกิดความล่าช้าขึ้น แม้ในตอนนี้สถานการณ์จะดีขึ้นมากแล้ว แต่เรายังคงกลับไปคิดถึงเหตุการณ์นั้น แล้วก็ถามตัวเองว่าทำไมถึงต้องการหุ่นยนต์มาทดแทนคนกันล่ะ?” นี่คือคำถามสำคัญที่ทำให้ คุณ Michael ได้กลับมาทบทวนองค์ประกอบต่าง ๆ ในการผลิตยุคดิจิทัลอีกครั้ง

“เราเลยเริ่มกลับมาคิดใหม่ตั้งแต่ต้น พบว่าเจ้าของโรงงานอาจคิดว่าคนไม่สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง พวกเขาเหนื่อยได้ พวกเขาทำงานพลาดได้ ประเด็นใหญ่ คือ โรงงานไม่อาจมองเห็นการทำงานของลูกจ้างแต่ละคนได้ตลอด หากมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเจ้าของไม่รู้ ลูกจ้างอาจปกปิดหรือเพิกเฉย การนำ AI มาใส่ในแว่นอัจฉริยะน่าจะเป็นทางออกให้กับเรื่องนี้ได้อย่างตรงประเด็น เมื่อผู้คนจะต้องเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนอยู่ตลอดเวลา แว่นของเราจะช่วยในการเรียนรู้และการทำงาน การสวมใส่แว่นของเราจะช่วยในการทำงานได้อย่างหลากหลายด้วย AI ที่สนับสนุนการทำงานอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันนายจ้างก็สามารถตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของลูกจ้างผ่านแว่นได้ด้วยเช่นกัน” คุณ Michael เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่ให้ความสำคัญกับลูกจ้าง ทำให้เกิดการพัฒนาโซลูชันที่ชื่อว่า META-aivi ขึ้นมาในฐานะเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะทาง แต่สามารถทำให้แรงงานเติบโตและพัฒนาได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

SOLOMON Technology ติดปีกแรงงานด้วย AI ที่ใคร ๆ ก็ใช้ได้

SOLOMON Technology ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะจากไต้หวันที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 50 ปี มีทีมงานมากกว่า 1,000 คนทั่วโลก เฉพาะในส่วนของ AI มีทีมงานกว่า 130 คนที่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีกลุ่ม Machine Vision อัจฉริยะ ซึ่งหลายคนอาจรู้จัก AccuPick โซลูชันกล้องอัจฉริยะสำหรับงาน Pick and Place ที่เคยเปิดตัวในงาน Manufacturing Expo 2022 มาแล้ว ภายใต้มุมมองที่เปลี่ยนไป SOLOMON Technology จึงได้พัฒนา META-aivi ขึ้นมาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่อแรงงานกับการแข่งขันในการผลิตยุคใหม่ที่ส่งเสริมทั้งความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน

META-aivi โซลูชันแว่นอัจฉริยะยกระดับแรงงาน

META-aivi โซลูชัน AI แบบสวมใส่จาก SOLOMON Technology เป็นแว่น AR (Augmented Reality) ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานจริงของโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการออกแบบที่ผู้ใช้งานยังคงมองเห็นและตอบสนองกับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้อย่างปลอดภัยแตกต่างจากแว่น AR/VR แบบสวมหัวเต็มรูปแบบ การสั่งงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกด้วยระบบเสียงที่รองรับคำสั่งมากถึง 12 ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วย ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้การวาดมือเพื่อออกคำสั่งซึ่งอาจไม่เหมาะกับการทำงานภายในสภาพแวดล้อมโรงงานสักเท่าไรนัก จุดเด่นของการใช้งานอยู่ที่ AI ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายความเร็วสูงได้อย่างหลากหลาย ทั้ง 4G LTE, 5G และ WiFi6 ทำให้สามารถสนับสนุนการทำงานผ่านฐานข้อมูลของ SOLOMON Technology เพื่อรับมือกับงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถปรับแต่งรูปแบบการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของโรงงานได้ เช่น ทำการเชื่อมต่อเพื่อสำรองข้อมูลเมื่อออกจากพื้นที่ที่สัญญาณถูกปิดกั้น หรือสามารถทำงานร่วมกับระบบกล้องอื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น กล้องรักษาความปลอดภัย (IP Cam) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

<strong>Smarter Human x Smarter Tech: เปลี่ยนแรงงานสู่การผลิตดิจิทัลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยโซลูชัน AI อัจฉริยะจาก SOLOMON</strong>

META-aivi ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence Silver Award winner สามารถใช้งานได้ในหลากหลายกิจกรรมของการผลิต ไม่ว่าจะเป็น Guideline ในการทำงานสำหรับการปรับแต่งเครื่องจักร การช่วยนับจำนวนชิ้นงานผ่านกล้อง การตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นการระบุสินค้าที่มีการผสมกันหลากหลายรูปแบบ ขนาด และสีสัน นอกจากสนับสนุนทักษะในการทำงานและการวัดผลที่ชัดเจนแล้ว META-aivi ยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการทำงานในสภาพแวดล้อมโรงงานการผลิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยสามารถใช้งานได้ทั้งการผลิต งานโลจิสติกส์ งานเชื่อม โลหการ การสร้างตู้คอนโทรล และอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจุดเด่นในการใช้งานมีดังนี้

  • ลดความผิดพลาดแรงงาน
  • ลดต้นทุนและความเสี่ยง
  • ใช้งานง่าย
  • ผสมผสานจุดเด่นของ Machine Vision เข้ากับความยืดหยุ่นของมนุษย์
  • ใช้ได้ทั้งแรงงานไร้ทักษะและแรงงานทักษะสูง
  • เพิ่มความเร็วให้กับการฝึกฝนพนักงานใหม่

“ผมขอยกตัวอย่างกรณีที่น่าสนใจ เช่น ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ที่สนใจอุปกรณ์ของเราเพราะแรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญของเขามีปัญหาจากการทำงานหนัก เกิดการเจ็บหลังและปัญหาอื่น ๆ  เมื่อมีการใช้ META-aivi ของเราเพื่อฝึกให้ AI สามารถเรียนรู้และเก็บรักษาทักษะของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นสำหรับใช้งานต่อไปในองค์กร อีกหนึ่งตัวอย่างในโรงงานผลิตมอเตอร์ไซค์ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านงานเชื่อมและการตรวจสอบที่แตกต่างกันออกไปเพื่อฝึก AI จากนั้นจึงส่งข้อมูลดังกล่าวออกไปเพื่อใช้งานในโรงงานของตัวเองทั่วโลก จากเมื่อก่อนชิ้นส่วนที่ผลิตจากต่างโรงงานหรือคนละประเทศนั้นมาตรฐานงานที่ได้จะแตกต่างกัน เมื่อนำไปขายในพื้นที่เดียวก็จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าตามมา แต่ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้การผลิตไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดก็ตามมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกัน AI สามารถเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกันแล้วเก็บข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ภายในองค์กรเอาไว้ได้ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานทักษะได้เป็นอย่างดี” คุณ Michael เน้นย้ำถึงการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานผ่าน META-aivi ที่ช่วยยกระดับแรงงานและวัดผลการทำงานได้อย่างชัดเจน

Solvision โซลูชัน Machine Vision ด้านการตรวจสอบชิ้นงานด้วย AI

ด้วยความเชี่ยวชาญในด้าน Machine Vision และการพัฒนาฐานข้อมูลไปจนถึงความเชี่ยวชาญ AI ที่เกี่ยวข้อง SOLOMON Technology จึงได้พัฒนาโซลูชันครบวงจรสำหรับ Machine Vision อัจฉริยะในชื่อ Solvision ขึ้นมาเพื่อลดเวลาที่ฮาร์ดแวร์ใช้ประมวลผลภาพ ประหยัดเวลาและต้นทุนในการพัฒนา Algorithms ทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง

<strong>Smarter Human x Smarter Tech: เปลี่ยนแรงงานสู่การผลิตดิจิทัลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยโซลูชัน AI อัจฉริยะจาก SOLOMON</strong>

Solvision ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ SOLOMON ที่ได้รับรางวัลจาก Taiwan Excellence Award เป็นการผสานรวม AI และโซลูชันการจับภาพ 3 มิติที่เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอัตโนมัติเป็นอย่างยิ่ง สามารถตรวจจับภาพชิ้นงานที่เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและให้ผลลัพธ์ได้อย่างครบถ้วนแม่นยำ ใช้ตัวอย่างในการเรียนรู้หรือฝึกฝน AI จำนวนน้อยด้วยเทคโนโลยี Data Augmentation ที่ถูกติดตั้งเอาไว้ภายใน มีหน้าตาการใช้งานที่เป็นมิตร สามารถนำเสนอรายงานได้อย่างครบถ้วน การตรวจสอบคุณภาพด้วยกล้องเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องการความปลอดภัยและต้องตรวจจับรายละเอียดที่ผิดพลาดแม้ในจุดที่เล็กที่สุดก็ตาม

“ด้วยเทคโนโลยี AOI (Automated Optical Inspection) ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันต้องมีการเขียนโค้ด และระบุอย่างชัดเจนว่าตรงไหนที่จับภาพได้ผ่านมาตรฐานหรือไม่ผ่าน เป็นลักษณะของเงื่อนไขที่ทุกอย่างต้องถูกคำนวณเอาไว้ ถ้าผลลัพธ์การตรวจนอกเหนือไปจากนั้นอาจจะกลายเป็นสูญเปล่าไปฟรี ๆ แม้ว่าที่จริงแล้วอาจจะเป็นชิ้นส่วนที่ดีก็ตาม โอกาสผิดพลาดนี้ทำให้ต้องมีแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญคอยตรวจทานซ้ำแบบแมนนวล แต่เมื่อมีการใช้ AI เข้ามาผสมผสานกับเทคโนโลยี AOI การฝึกสอนระบบและการทำงานจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ลดภาระการทำงานซ้ำซ้อน ลดของเสีย และเพิ่มคุณภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี เพราะ Solvision ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย เพราะมี AI ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะทางเป็นหัวใจหลักในการใช้งานนั่นเอง”

จะเห็นได้ว่าการออกแบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ของ SOLOMON Technology นั้นให้ความสำคัญกับการใช้งานที่ง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการระบบ หรือการใช้งานที่เข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็สามารถใช้งานได้ ทำให้แรงงานสามารถยกระดับความสามารถเพิ่มทักษะในการทำงานได้ ในขณะที่องค์กรเองก็ลดต้นทุนและความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการลงทุนในระบบอัตโนมัติที่อาจจะเกินความจำเป็นของโรงงานได้เป็นอย่างดี

สนใจโซลูชัน META-aivi และ Solvision จาก SOLOMON Technology สามารถสัมผัสและทดลองใช้งานได้ที่พาวิเลียน Taiwan Excellence งาน Manufacturing Expo 2023 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2023 เวลา 10.00 – 18.00 น.

<strong>Smarter Human x Smarter Tech: เปลี่ยนแรงงานสู่การผลิตดิจิทัลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยโซลูชัน AI อัจฉริยะจาก SOLOMON</strong>

เกี่ยวกับ Taiwan Excellence

Taiwan Excellence เชื่อว่ามีเพียงนวัตกรรมเท่านั้นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลให้กับชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในการเฟ้นหาและคัดเลือกแบรนด์ที่ทุ่มเทให้กับการสร้างนวัตกรรมอันโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นความยั่งยืน การออกแบบ การวิจัยและการพัฒนา เครื่องหมาย Taiwan Excellence จึงกลายมาเป็นที่จดจำในฐานะของผลิตภัณฑ์คุณภาพและการออกแบบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จากไต้หวันสู่สายตาชาวโลก
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกลิงค์ได้ที่: https://www.taiwanexcellence.org/th/product

<strong>Smarter Human x Smarter Tech: เปลี่ยนแรงงานสู่การผลิตดิจิทัลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยโซลูชัน AI อัจฉริยะจาก SOLOMON</strong>

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence ‘Empowering Smart Manufacturing’ ณ งาน Manufacturing Expo 2023 จัดขึ้นวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม SILK 1 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่: https://forms.gle/QRg3kMRDSh7aBijG9 

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×