Monday, June 24Modern Manufacturing
×

ลองใช้จนมั่นใจ! ทดสอบเครื่องหยอดของเหลวอัตโนมัติจาก San-Ei Tech ก่อนลงทุนจริง

ลองใช้จนมั่นใจ! ทดสอบเครื่องหยอดของเหลวอัตโนมัติจาก San-Ei Tech ก่อนลงทุนจริง

ในกระบวนการผลิตนั้น กิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานและทักษะของบุคลากรอาจประสบความท้าทายมากกว่าการใช้เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานหยอดของเหลวหรืองานหยอดกาวนั้นยังมีโรงงานอีกไม่น้อยในประเทศไทยที่ใช้แรงงานคน ไม่ว่าในอุตสาหกรรมเคมี เครื่องสำอาง หรือการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจส่งผลให้คุณภาพงานไม่แน่นอนและเกิดความสูญเปล่าด้านต้นทุนและเวลา

ลองใช้จนมั่นใจ! ทดสอบเครื่องหยอดของเหลวอัตโนมัติจาก San-Ei Tech ก่อนลงทุนจริง

ลองใช้จนมั่นใจ! ทดสอบเครื่องหยอดของเหลวอัตโนมัติจาก San-Ei Tech ก่อนลงทุนจริง

การหยอดของเหลวหรือการหยอดกาวนั้นเป็นกิจกรรมที่ดูเรียบง่าย แต่ที่จริงแล้วมีรายละเอียดเล็กน้อยที่มองไม่เห็นอยู่มากมายที่ทำให้เกิดความสูญเปล่าได้ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ช่วยปรับปรุงจุดเล็กที่สุดของกระบวนการผลิต ก็จะสามารถพาธุรกิจให้เกิดความก้าวหน้าได้

คำถามสำคัญ คือ ธุรกิจจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการลงทุนระบบใหม่ ๆ จะคุ้มค่ากว่าของที่ใช้อยู่เดิม ยิ่งในปัจจุบันเครื่องหยอดกาวหรือเครื่องหยอดของเหลวมีหลายแบรนด์หลายระดับราคา จะดีกว่าไหมถ้าผู้จัดจำหน่ายมีบริการ Pre-Sale Services ที่พร้อมทดลองหน้างานจริงและวัดพิสูจน์ความคุ้มค่าได้จริง

3 ปัญหายอดฮิต ในงานหยอดของเหลว

ปัญหาหลักในงานหยอดกาวหรือของเหลวนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมปริมาณ ความไม่แม่นยำของแรงดันในระบบหรือการที่ไม่สามารถตรวจวัดปริมาณของเหลวที่ใช้จริง ทำให้ไม่สามารถวัดและประเมินผลเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน การควบคุมและตรวจสอบจึงต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ดำเนินการ

ลองใช้จนมั่นใจ! ทดสอบเครื่องหยอดของเหลวอัตโนมัติจาก San-Ei Tech ก่อนลงทุนจริง

ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ความเสียหายมากมายในงานหยอดของเหลว โดย 3 ปัญหาที่มักพบได้บ่อย ได้แก่

1. ปริมาณการหยอดไม่คงที่

เมื่อปริมาณการหยอดกาวไม่คงที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของงานประกอบ หากหยอดเกินอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดปกติหรือเสียหายได้ แต่หากหยอดน้อยเกินไปชิ้นงานที่ประกอบก็อาจไม่แข็งแรง หรืออย่างกรณีที่ของเหลวในภาชนะเหลือน้อยแต่เครื่องหยอดยังใช้แรงดันเท่าเดิม ปริมาณสารที่หยอดก็อาจคลาดเคลื่อนได้

2. ของเหลวอุดตันหัวหยอด

ในการหยอดของเหลวนั้น โดยทั่วไปเราจะให้ความสำคัญกับปริมาณสารที่ออกจากหัวฉีดหรือหัวหยอด แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีสารเคมีส่วนหนึ่งที่ค้างอยู่ภายในหัวฉีดหรือหัวหยอดซึ่งอาจแข็งตัวหรือเปลี่ยนสภาพ นำไปสู่ความสิ้นเปลือง รวมถึงปัญหาในการหยอดได้ ซึ่งกรณีนี้สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากและเมื่อเกิดสะสมก็จะกลายเป็นต้นทุนความสูญเปล่าจำนวนมากที่ไม่อาจมองข้ามไปได้

3. คุณภาพของการหยอดไม่แน่นอน

คุณภาพของงานหยอดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงปริมาณ แต่เป็นรูปทรงของการหยอดของเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการการพ่นเคลือบที่ไม่สม่ำเสมอ ไม่ครอบคลุมตามที่ออกแบบเอาไว้ หรือผิดไปจากตำแหน่งและแพทเทิร์นที่กำหนด ในกรณีที่ใช้แรงงานหรือเครื่องมือที่ล้าหลังมักเกิดความผิดพลาดเช่นนี้ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนยานยนต์

‘ทุนจม’ เพราะลงทุนเทคโนโลยีที่ใช้ไม่ได้ผล

ผู้จัดจำหน่ายทุกรายต่างก็พยายามนำเสนอคุณสมบัติเครื่องหยอดของเหลวของตนเอง มีทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือความประหยัดคุ้มราคาตามคุณภาพ แต่ในฐานะผู้บริหารหรือนักอุตสาหกรรม เราต้องคำนวณให้ครอบคลุม ROI หรือ OEE ในระยะยาว ซึ่งในยุคนี้ Modern Manufacturing อยากแนะนำให้เลือกเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ช่วยลด Human Error เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถทางการแข่งขัน

อาทิ การใช้หุ่นยนต์ 3 แกนอัจฉริยะ AXELIA ในการหยอดของเหลวหรือพ่นเคลือบแผงวงจร (PCB) หรือการใช้ระบบวาล์วและหัวฉีดที่ช่วยลดการอุดตัน ป้องกันการใช้สารเคมีเกินความต้องการ มีระบบชดเชยแรงดันเมื่อของเหลวในภาชนะเหลือน้อย รวมถึงระบบดูดกลับของเหลวที่อาจค้างอยู่ปลายหัวฉีด เป็นต้น

ลองใช้จนมั่นใจ! ทดสอบเครื่องหยอดของเหลวอัตโนมัติจาก San-Ei Tech ก่อนลงทุนจริง

อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์เหล่านี้จะลงทุนได้ผลคุ้มค่าจริง ๆ ก็ต้องวัดกันที่หน้างานจริงด้วย เพราะแต่ละโรงงานมีรูปแบบงานผลิตและสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน สำหรับผู้ประกอบการทุกคน ถ้าใช้โซลูชันใหม่ ๆ ลดปัญหา/เพิ่มกำไรได้จริง ก็ถือว่าคุ้มค่าการลงทุน

แต่ถ้าท้ายที่สุดผลลัพธ์ไม่ตอบโจทย์ ไม่คุ้มจริง ต้องทนใช้ทั้งที่มีปัญหาหรือจำใจทิ้งของใหม่กลับไปใช้ของเดิมก็กลายเป็น ‘ต้นทุนจม’ ที่ไม่เกิดผลตอบแทน

เลือกพาร์ตเนอร์ที่ขาย ’โซลูชัน’ และ ’ความสำเร็จ’

อย่าสนใจผู้จำหน่ายที่ขายแค่ ‘สินค้า’ เสนอราคาและจัดส่งให้จบงาน แต่มองหาพาร์ตเนอร์ที่ใส่ใจธุรกิจของคุณตั้งแต่ก่อน-หลังการขาย

ด้วยเข้าใจถึงความกังวลของผู้ประกอบการ ‘San-Ei Tech’ (ซังเอเทค) ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันการหยอดของเหลวจากญี่ปุ่นจึงริเริ่ม บริการ Pre-Sale Services ที่ตอบโจทย์ที่สุดในตลาด เพราะเข้าไปออกแบบโซลูชันพร้อมทดลองกับชิ้นงานจริง ที่หน้างานจริง วัดผลจนกว่าจะมั่นใจ

ลองใช้จนมั่นใจ! ทดสอบเครื่องหยอดของเหลวอัตโนมัติจาก San-Ei Tech ก่อนลงทุนจริง

San-Ei Tech บริการ FREE ทั้ง Pre-Sales และ After-Sales พร้อมพิสูจน์เทคโนโลยีและความคุ้มค่า

ถ้าคุณอยากอัปเกรดงานหยอดกาว หยอดของเหลว หรือกำลังจะขยายไลน์ผลิต คุณสามารถติดต่อ San-Ei Tech ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการขอรับบริการ Pre-Sales Service มี 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

  1. ศึกษากระบวนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานหยอดกาวเพื่อประกอบชิ้นส่วน หรืองานหยอดของเหลวในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ยา เวชภัณฑ์ หรือเครื่องสำอาง พร้อมวิเคราะห์และให้คำปรึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  1. DEMO ทดสอบการใช้งานจริงด้วยชิ้นงานหรือวัสดุจริง เพื่อวัดผลในมิติต่าง ๆ เช่น ความเร็ว ลดความผิดพลาด ลดการพึ่งพาแรงงานคน การมอนิเตอร์ ฯลฯ
  1. สำรวจหน้างานจริง เพื่อประเมินการติดตั้งเทคโนโลยีหรือโซลูชันให้ทดลองใช้จริงในกรอบเวลาตามที่ตกลง
  1. ในกรณีที่ต้อง Integrate (บูรณาการ) งานหยอดกาวหรือหยอดของเหลว เข้ากับเครื่องจักรระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ทาง San-Ei Tech ก็พร้อมออกแบบและประสานงาน เช่น สายการประกอบที่มีสายพานลำเลียง หรือระบบเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพงาน

บริการทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อผูกมัด นั่นคือ San-Ei Tech ยินดีรับต้นทุนและความเสี่ยงนี้ไว้เพราะจริงใจในคุณภาพความเป็นมืออาชีพและการบริการ รวมถึงมั่นใจในเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรม

สำหรับบริการหลังการขายก็พร้อมให้การดูแลและคำปรึกษาแก้ไขปัญหาฟรี ลูกค้ารับผิดชอบแค่ค่าอะไหล่ซึ่งมีราคามาตรฐานโปร่งใส

บริษัทแม่มาเอง พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น

ทีมงาน San-Ei Tech เปิดเผยกับทีมงาน Modern Manufacturing ว่า บริษัทมุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีการหยอดกาวและหยอดของเหลวโดยเฉพาะ ทั้งนี้ SMEs ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีศักยภาพในการลงทุนแต่ยังขาดความเข้าใจหรือความมั่นใจ การมอบบริการ Pre-Sales Service นี้สามารถตีโจทย์ได้ตรงจุดและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าในประเทศไทยมากมายหลายโรงงาน

“ทุกคนคือนักธุรกิจ เมื่อเห็นข้อมูลที่ชัดเจนว่าความคุ้มค่าจะเกิดขึ้นเท่าไร? ลดของเสียได้เท่าไร? ต้นทุนของแรงงานประหยัดลงอย่างไรบ้าง? รวมถึงสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีเดิมหรือการใช้แรงงานบุคลากรดำเนินงานแบบดั้งเดิมเป็นอย่างไร การตัดสินใจลงทุนก็ไม่ใช่ปัญหา”

San-Ei Tech เข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จึงมั่นใจได้ถึงบริการตามมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพแบบญี่ปุ่น มีสินค้าและอะไหล่พร้อมส่ง รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและญี่ปุ่นพร้อมสื่อสารและให้บริการทุกประเภทอุตสาหกรรม ไม่ว่างานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ งานบรรจุของเหลว เคมีภัณฑ์ ยา เครื่องสำอาง ฯลฯ

ลองใช้จนมั่นใจ! ทดสอบเครื่องหยอดของเหลวอัตโนมัติจาก San-Ei Tech ก่อนลงทุนจริง

Services จาก San-Ei Tech จึงเป็นการดูแลตั้งแต่ก่อนการขาย DEMO เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับการลงทุน การให้คำปรึกษา พิสูจน์ผลลัพธ์ที่จากการทดลองใช้ ไปจนถึง Service ดูแลหลังการขาย มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดฟรี จริงใจตามมาตรฐานแบบญี่ปุ่น เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโต สร้างผลกำไร และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

สนใจโซลูชัน Dispensing Machine คุณภาพสูงและบริการชั้นนำสามารถติดต่อได้ที่:

SAN-EI TECH

โทรศัพท์: 02-161-0810
Email: thirayut@san-ei-tech.co.th
Website: https://www.san-ei-tech.co.jp/global-site/thai/index.html
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=cfEq-kyPPMg

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×