Thursday, June 24Modern Manufacturing
×

Tag: กรอ.

กรอ.เว้นค่าธรรมเนียมโรงงานต่ออีก 1ปี สิ้นสุด 9 มิ.ย.65

กรอ.เว้นค่าธรรมเนียมโรงงานต่ออีก 1ปี สิ้นสุด 9 มิ.ย.65

News & Economics
กรอ.เตรียมยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานรายปีต่อเนื่องอีก 1 ปี หลังสิ้นสุด 9 มิ.ย.64 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19  (more…)
“สุริยะ”สั่ง“กรอ.”เร่งประเมินโรงงานป้องกันโควิด-19

“สุริยะ”สั่ง“กรอ.”เร่งประเมินโรงงานป้องกันโควิด-19

News & Economics
“สุริยะ”สั่งการ“กรอ.”เร่งประเมินโรงงานกลุ่มแรกตาม Platform online ป้องกันโควิด-19 กรอ.เด้งรับเล็งสำรวจโรงงานแออัด-คนงานมากกว่า 200 คน กลุ่มแรก (more…)
“สุริยะ” สั่ง “กรอ.” เร่งขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจก

“สุริยะ” สั่ง “กรอ.” เร่งขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจก

News & Economics
“สุริยะ” สั่ง กรอ. เร่งขับเคลื่อนแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้าน “กรอ.” ชง 3 มาตรการหลัก หวังช่วยลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้ได้ ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 (more…)
“สุริยะ” สั่ง กรอ. คุมเข้มการระบายมลพิษโรงงานอุตสาหกรรม

“สุริยะ” สั่ง กรอ. คุมเข้มการระบายมลพิษโรงงานอุตสาหกรรม

News & Economics
“สุริยะ” สั่ง กรอ. คุมเข้มการระบายมลพิษโรงงานอุตสาหกรรม ด้าน กรอ.รับลูกผุดแนวคิดพัฒนา“Mobile App”เช็คสถานะมลพิษแบบ Real Time เตรียมเปิดใช้งานภายในปีนี้ (more…)
“สุริยะ”สั่ง กรอ.เพิ่มความเข้มสกัดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

“สุริยะ”สั่ง กรอ.เพิ่มความเข้มสกัดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

News & Economics
“สุริยะ” สั่ง กรอ.เพิ่มความเข้มสกัดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม หลังพบมีการลักลอบทิ้งระหว่างการขนส่งในบางพื้นที่ พร้อมเร่งวางระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อตรวจสอบขั้นสูงสุดป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมระหว่างเส้นทางขนส่ง (more…)
กรอ. ผนึก 40 โรงงาน ชูหลัก 3Rs – KAIZEN ใช้ประโยชน์จากของเสีย

กรอ. ผนึก 40 โรงงาน ชูหลัก 3Rs – KAIZEN ใช้ประโยชน์จากของเสีย

News & Economics
กรอ.ผนึก 40 โรงงาน ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม ผ่านหลักการ 3Rs และ KAIZEN ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัด/กำจัด เพิ่มมูลค่าของเสีย และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า สอดคล้องหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด  (more…)
กรอ.ดึง 35 รง.ริมคลอง ร่วมคืนคลองเปรมประชากรให้ชุมชน สวยใส-ไร้กลิ่น-ปลอดมลพิษ

กรอ.ดึง 35 รง.ริมคลอง ร่วมคืนคลองเปรมประชากรให้ชุมชน สวยใส-ไร้กลิ่น-ปลอดมลพิษ

News & Economics
กรอ.คุมเข้มมาตรการป้องกันมลพิษน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่คลองเปรมประชากร พร้อมดึงผู้ประกอบการโรงงาน 35 โรง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการน้ำเสียฯ แก้ปัญหามลพิษน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม สอดคล้องแผนแม่บทของรัฐบาลในการฟื้นฟูสภาพน้ำและภูมิทัศน์ของลำคลองสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน และประชาชนในพื้นที่สองฝั่งคลอง (more…)
กรอ. ยกระดับการตรวจโรงงานด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์

กรอ. ยกระดับการตรวจโรงงานด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์

News & Economics
สุริยะ สั่ง กรอ.ยกระดับการตรวจโรงงานและสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแบบทางไกล เริ่มให้บริการนำร่องโรงงานกว่า 5,000 โรงงาน พื้นที่ กทม. ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 (more…)
กรอ. ตั้งเป้าปี 64 ดึง 65 โรงงานร่วมโครงการ CSR-DIW

กรอ. ตั้งเป้าปี 64 ดึง 65 โรงงานร่วมโครงการ CSR-DIW

News & Economics
“สุริยะ” สั่ง กรอ. เร่งผลักดันโครงการ CSR-DIW ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน (more…)
×