Tuesday, July 17MM Thailand

Tag: วิจัยและพัฒนา

ผลิตชิ้นส่วนโฟมกราฟีนแบบ 3 มิติ

ผลิตชิ้นส่วนโฟมกราฟีนแบบ 3 มิติ

News
https://www.youtube.com/watch?v=uqUCLuW4RRg นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Rice พัฒนาการผลิตวัสดุในรูปแบบสามมิติจากโฟมกราฟีนซึ่งมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ เทคนิคที่ใช้งานการผลิต คือ Laser-Induced Graphene (LIG) โดยเลเซอร์จะละลายพลาสติกเพื่อขึ้นรูป และบริเวณพื้นผิวนั้นจะถูกเผาทำให้เกล็ดคาร์บอนเชื่อมติดกัน ซึ่งสามารถดำเนินการผ่านระบบอัตโนมัติ ใชหลักการคล้ายคลึงกับ 3D Printing หรือเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยจะเป็นการผลิตขึ้นรูปโฟมทีละชั้น (more…)
หุ่นยนต์กับการตอบสนองใกล้เคียงกับกล้ามเนื้อในอนาคต

หุ่นยนต์กับการตอบสนองใกล้เคียงกับกล้ามเนื้อในอนาคต

News, Video
มหาวิทยาลัยโตเกียวพัฒนากล้ามเนื้อสำหรับหุ่นยนต์ที่สามารถลอกเลียนแบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมนุษย์ได้ โดยเบื้องต้นสามารถหยิบจับวัตถุที่มีน้ำหนักเบาได้เท่านั้น (more…)
3D Printing เปลี่ยนแม่เหล็กถาวรเป็นแม่เหล็กกลุ่ม Rare-Earth

3D Printing เปลี่ยนแม่เหล็กถาวรเป็นแม่เหล็กกลุ่ม Rare-Earth

News
วิศวกรจาก Amess Laboratory's Critical Materials Institute ใช้เคริ่องพิมพ์โลหะ 3 มิติเปลี่ยนวัสดุแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet) เป็นวัสดุที่สามารถใช้ทดแทนแม่เหล็กกลุ่ม Rare-Earth ได้ (more…)
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถล้างได้?

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถล้างได้?

News
การผนวกการพิมพ์ Graphene ด้วยอิงค์เจ็ทเข้ากับการใช้เลเซอร์สามารถสร้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้างและทำความสะอาดได้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Iowa ค้นพบกระบวนการผสมผสาน Graphene กับการใช้เลเซอร์เพื่อสร้างแผงวงจรราคาถูก มีความยืดหยุ่น มีศักยภาพในการเหนี่ยวนำที่ดี และยังกันน้ำอีกด้วย โดยผลงานดังกล่วาถูกตีพิมพ์ในชื่อ "Superhydrophobic Inkjet Printed Flexible Graphene Circuits via Direct-Pulsed Laser Writing" ซึ่งตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ ชิ้นส่วนที่สามารถล้างทำความสะอาดได้ (more…)
‘เงิน’ ทางเลือกวัสดุใหม่สำหรับหน้าจอความยืดหยุ่นสูง

‘เงิน’ ทางเลือกวัสดุใหม่สำหรับหน้าจอความยืดหยุ่นสูง

News
นักวิจัยค้นคว้า Silver Nanopattern หรืออนุภาคเงินที่สามารถเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าได้ดีในขณะที่สามารถปล่อยให้แสงลอดผ่านได้ ทำให้เกิดอิเล็กโทรดฟิล์มใสแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อเซลล์แสงอาทิตย์ หรือหน้าจอที่มีความยืดหยุ่น เช่น หน้าจอสัมผัสของสมาร์ทโฟน (more…)
The Researcher: พัฒนาเอนไซม์เพื่อพลังงานชีวมวล

The Researcher: พัฒนาเอนไซม์เพื่อพลังงานชีวมวล

Energy
วิกฤติพลังงานเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนร่วมกันหาทางออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานมากที่สุด โดย ไบโอเอทานอล เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ทำให้เกิดการพัฒนาวิธีการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพพลังงานขึ้น โดยหนึ่งในปัจจัยหลัก คือ เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยสลาย ซึ่งปัจจุบันใช้เอนไซม์จากเชื้อรา Aspergillus niger (AnBG) ซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้งาน (more…)
The Researcher: ซิลิคอนคาร์ไบด์กับการเสริมความแข็งแกร่งวัสดุ

The Researcher: ซิลิคอนคาร์ไบด์กับการเสริมความแข็งแกร่งวัสดุ

News
วัสดุเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่ต้องนำไปใช้กับชิ้นส่วนที่ต้องรับแรงหรือบรรทุกน้ำหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของชิ่นส่วน ซึ่งศึกษาการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ที่ผลิตด้วยวิธีฉีดขึ้นรูปวัสดุผงพบว่าการเพิ่มปริมาณซิลิคอนคาร์ไบด์ทำให้ค่าความหนาแน่นและความแข็งมีแนวโน้มลดลงหากมีปริมาณเกิน 20 vol.% (more…)
กระบวนการผลิตโพลีเมอร์รูปแบบใหม่ลดการใช้พลังงาน

กระบวนการผลิตโพลีเมอร์รูปแบบใหม่ลดการใช้พลังงาน

News
ผู้ผลิตยานยนต์ อากาศยาน และพาหนะใด ๆ ก็ตามที่ต้องการชิ้นส่วนที่มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา และทนทานต่อความร้อน สามารถนำกระบวนการผลิตแบบใหม่นี้มาตอบสนองความต้องการได้ โดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนขนาดเล็กเพื่อส่งผ่านคลื่นเสริมความแข็งแรงผ่านไปยังโพลีเมอร์ ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้หากเปรียบเทียบกับกระบวนการที่ใช้ในปัจจุบัน การค้นพบดังกล่าวมาจากทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Illinois โดยกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่นี้ใช้ พลังงานน้อยลง 10 อันดับขนาด (Orders of Magnitude) และตัด 2 อันดับขนาดของเวลาลงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานกระบวนการผลิตปัจจุบัน กุญแจสำคัญของกระบวนการ คือ การควบคุมปฏิกริยาเคมีในกระบวนการเสริมความแข็งแรง ทีมวิจัยสังเกตว่ามีพลังงานจำนวนมากถูกกักเก็บไว้ในพันธะเคมีของเรซิน ซึ่งเพียงพอต่อกระบวนการผลิตที่ต้องการ และเมื่อสามารถควบคุมให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานได้ในอัตราที่เหมาะสมไม่เร็
The Researcher: ความสำคัญของสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงาน

The Researcher: ความสำคัญของสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงาน

News
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิตนำมาซึ่งความสภาพแวดล้อมการทำงานและปัญหาสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ โดยเฉพาะมลพิษในสภาวะแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในการทำงานที่มีมูลค่าสูงถึง 1,700 ล้านบาท (พ.ศ. 2550) ดังนั้นปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมการทำงานในโรงงานจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบแก้ไขให้อยู่ภายใต้ความเหมาะสมที่กำหนด ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีเซนเซอร์ในการตรวจสอบสามารถช่วยป้องกันความสูญเสียดังกล่าวได้ (more…)
แบตเตอรี่ผลิตจากน้ำ คำตอบที่ดีกว่าสำหรับพลังงานทางเลือก

แบตเตอรี่ผลิตจากน้ำ คำตอบที่ดีกว่าสำหรับพลังงานทางเลือก

News
นักวิจัยจาก Stanford พัฒนาแบตเตอรี่ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานของน้ำ ซึ่งสามารถใช้งานกับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมได้ดีกว่า ทั้งความปลอดภัยและความสามารถในการเก็กกับพลังงานในระยะยาว (more…)