Thursday, September 20MM Thailand

Tag: วิจัยและพัฒนา

3D Printing ผลิตดวงตาจำลองได้แล้ว

3D Printing ผลิตดวงตาจำลองได้แล้ว

Machine
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Minnesota ประสบความสำเร็จในการผลิตลูกตาต้นแบบที่มีความสามารถในการรับแสงแล้ว การพิมพ์ดวงตาชีวภาพนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู็มีปัญหาทางด้านสายตามีโอกาสในการมองเห็นอีกครั้ง โดยดวงตาต้นแบบนี้มีลักษณะเป็นเหมือนลูกบอลครึ่งซีกที่มีการพิมพ์แผงวงจรไว้บนพื้นผิวด้วยหมึกอนุภาคเงิน  รวมถึงวัสดุโฟลีเมอร์กึ่งตัวนำเพื่อพิมพ์ตัวนำแสงที่สามารถเปลี่ยนแสงเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้ถึง 25% (more…)
ครั้งแรกในโลกกับการพิมพ์เซรามิกแบบ 4 มิติ

ครั้งแรกในโลกกับการพิมพ์เซรามิกแบบ 4 มิติ

Hilight, News
City University (CityU) ในฮ่องกงได้พัฒนาเครื่องพิมพ์เซรามิก 4 มิติ สำเร็จเป็นเครื่องแรกของโลก ชิ้นส่วนที่ได้มีทั้งความแข็งแรงเชิงกลและมีรูปร่างที่ซับซ้อน (more…)
Microbrewery ปกป้องมนุษย์จากรังสี!

Microbrewery ปกป้องมนุษย์จากรังสี!

Technology
เมื่อการทำงานในพื้นที่เสี่ยงกับรังสีเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้ถึงความปลอดภัย นักวิจัยจึงได้ค้นหาหนทางใหม่และหนึ่งในนั้น คือ อุปกรณ์สวมใส่ Microbrewery ที่สามารถช่วยรับมือปัญหาดังกล่าวได้ (more…)
Interactive Machine Learning เพื่อการออกแบบ Aerodynamic ในอุตสาหกรรมยานยนต์

Interactive Machine Learning เพื่อการออกแบบ Aerodynamic ในอุตสาหกรรมยานยนต์

Technology
ในการทดสอบคุณสมบัติทาง Aerodynamic สำหรับรูปร่างของงยานยนต์ เครื่องบิน หรือวัตถุอื่น ๆ ที่ถูกออกแบบมาใหม่ มักจะใช้โมเดลของการไหลผ่านของกระแสอากาศรอบวัตถุด้วยการคำนวณสมการที่ยุ่งยากซับซ้อนของคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือเป็นวันในการทำงาน ซึ่งเทคโนโลยีใหม่นี้ใช้เวลาหลักวินาทีเท่านั้น (more…)
ReLeaSE ระบบ AI ที่สามารถออกแบบยาได้ด้วยตัวเอง

ReLeaSE ระบบ AI ที่สามารถออกแบบยาได้ด้วยตัวเอง

Technology
ระบบ Reinforcement Learning for Structural Evolution หรือ ReLeaSE เป็นทั้ง Algorithm และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นการรวมกันระหว่าง Neural Network หรือโครงข่ายประสาทเทียมที่เปรียบได้กับการรวมศักยภาพครูและนักเรียนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ยาชนิดใหม่ (more…)
ระบบตรวจสอบภาพด้วยคอมพิวเตอร์แยกวัตถุไม่ได้?

ระบบตรวจสอบภาพด้วยคอมพิวเตอร์แยกวัตถุไม่ได้?

System
การตรวจสอบชิ้นส่วนด้วยกล้องตรวจจับเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยของชิ้นส่วน ซึ่งสามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการทำงานต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ แต่รู้หรือไม่ว่า Algorithm ที่ใช้นั้นมีจุดบอดในการตรวจจับตั้งแต่สองวัตถุขึ้นไปในหนึ่งภาพสำหรับความเหมือนหรือแตกต่าง (more…)
เอนไซม์ Glucosidase ช่วยเร่งกระบวนการ Biofuel ไวขึ้น 30 เท่า

เอนไซม์ Glucosidase ช่วยเร่งกระบวนการ Biofuel ไวขึ้น 30 เท่า

Energy
นักวิจัยจาก Imperial College London ภาควิชา Chemical Engineering ได้ดัดแปลงเอนไซม์ Glucosidase เพื่อช่วยในการสลาย Carbohydrate ที่ซับซ้อนใน Biomass เช่น Cellulose จากเซลล์พืชให้กลายเป็น่วนประกอบพื้นฐานอย่าง Glucose ซึ่ง Glucose สามารถใช้ในการหมัก Ethanol ได้ (more…)
MIT คิดค้นหุ่นยนต์ขนาดเซลล์สำหรับงานตรวจสอบลำไส้ไปจนถึงท่อน้ำมัน

MIT คิดค้นหุ่นยนต์ขนาดเซลล์สำหรับงานตรวจสอบลำไส้ไปจนถึงท่อน้ำมัน

Technology
นักวิจัยจาก MIT พัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเซลล์ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกขนาดจิ๋วที่สามารถใช้งานในลำไส้หรือท่อน้ำเพื่อตรวจสอบปัญหาซึ่งมีการใช้พลังงานที่น้อยกว่ารูปแบบทั่วไป และสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย หุ่นยนต์ขนาดเล็กนี้ถูกสร้างขึ้นจากแผงวงจรจากวัตถุดิบสองมิติและอนุภาค Colloid สามารถรับรู้สภาพแวดล้อม เก็บข้อมูล และทำการคำนวณได้ ซึ่ง Colloid นี้เองเป็นอนุภาคหรือโมเลกุลที่ไม่ละลายน้ำสามารถอยู่ได้ในของเหลวและอากาศ และการผสมผสาน Colloid เข้ากับวัตถุขนาดจิ๋วเพื่อสร้างความซับซ้อนให้กับวงจรกลายเป็นความหวังของนักวิจัยในการใช้งานเจ้าหุ่นขนาดเล็กเพื่อวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่ระบบย่อยของมนุษย์ไปจนถึงท่อน้ำมันและก๊าซ (more…)
The Researcher: เซนเซอร์เคลือบไมโครไฟเบอร์แก้วตรวจจับความชื้นได้อย่างรวดเร็ว

The Researcher: เซนเซอร์เคลือบไมโครไฟเบอร์แก้วตรวจจับความชื้นได้อย่างรวดเร็ว

Technology
https://www.youtube.com/watch?v=XBB5tWvWD8U ความชื้น (Humidity) ศัตรูและมิตรในเวลาเดียวกันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ความชื้นในปริมาณที่มากเกินไปสามารถส่งผลเสียต่อเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ได้ การควบคุมความชื้นอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องการเซนเซอร์ที่สามารถตอบสนองได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของงานนั้นๆ ซึ่งงานวิจัยการเคลือบไมโครไฟเบอร์แก้วสำหรับเซนเซอร์ตรวจจับความชื้นสามารถเติมเต็มความต้องการดังกล่าวได้ (more…)
เปลือกปูและเยื่อไม้ทางเลือกใหม่สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก

เปลือกปูและเยื่อไม้ทางเลือกใหม่สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก

News
นักวิจัยจาก Georgia Institute of Technology สร้างวัตถุดิบจากเปลือกปูและเยื่อไมเที่สามารถใช้แทนที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อรักษาความสดใหม่ของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว การค้นพบนี้ถูกเผยแพร่ใน Journal ชื่อว่า ACS Sustainable Chemistry an Engineering ซึ่งงานวิจัยนี้มีเป้าหมายในการเปรียบเทียบกับ PET หรือ Polyethylene Terephthalate ซึ่งมีปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในวัตถุดิบที่โปร่งแสง เช่น เครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์ต่างๆ ผู้วิจัยรายงานว่าสามารถลดการแทรกซึมของอากาศได้ถึง 67% ซึ่งทำให้อาหารสามารถเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น (more…)