Saturday, April 13Modern Manufacturing
×

Tag: วิจัยและพัฒนา

เมื่อเห็ดที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติส่งเสียงเพลง

เมื่อเห็ดที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติส่งเสียงเพลง

Sustainability
พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวอย่าง หลอด ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก เป็นปัญหาขยะอย่างหนึ่งที่สร้างมลภาวะให้กับโลกในปัจจุบัน โดยปนเปื้อนไปในห่วงโซ่อาหารและกลับมาให้มนุษย์บริโภคในรูปแบบของไมโครพลาสติก แนวทางในการลดการบริโภคพลาสติก 2 แนวทาง คือ การรีไซเคิล ซึ่งยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อย อีกแนวทางหนึ่ง คือ การใช้พลาสติกชีวภาพหรือวัสดุทดแทนจากพืชที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ  (more…)
Coscientist คู่หูห้องแล็ป AI ที่เร่งความเร็วในการค้นคว้าและพัฒนาแบบก้าวกระโดด

Coscientist คู่หูห้องแล็ป AI ที่เร่งความเร็วในการค้นคว้าและพัฒนาแบบก้าวกระโดด

Automation
นักวิจัยจาก Carnegie Mellon University ได้พัฒนาระบบ AI ที่ประสบความสำเร็จในการวางแผนและทดสอบทางเคมีในโลกจริงได้สำเร็จ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมนุษย์นั้นสามารถค้นคว้าเคมีและยาต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (more…)
นักวิจัยค้นพบเซลล์แสงอาทิตย์ใหม่ที่สามารถบิดงอและเปียกชุ่มน้ำได้

นักวิจัยค้นพบเซลล์แสงอาทิตย์ใหม่ที่สามารถบิดงอและเปียกชุ่มน้ำได้

Sustainability
นักวิจัยจาก RIKEN Center for Emergent Matter Science และผู้ร่วมงานได้พัฒนาฟิล์ม Photovoltaic อินทรีย์ที่มีคุณสมบัติกันน้ำและมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น ทำให้แผงพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้งานบนเสื้อผ้าและยังคงสามารถทำงานได้ปกติแม้จะตากฝนหรือถูกซักล้างก็ตาม (more…)
นักวิทยาศาสตร์พบวิธีนำ Microplastic ออกจากน้ำด้วยประสิทธิภาพที่สูงถึง 94%

นักวิทยาศาสตร์พบวิธีนำ Microplastic ออกจากน้ำด้วยประสิทธิภาพที่สูงถึง 94%

Sustainability
นักวิจัยจาก University of Waterloo ได้สร้างเทคโนโลยีใหม่ที่มีศักยภาพในการจัดการกับ Microplastic ที่ปนเปื้อนในน้ำและเป็นอันตรายสูงถึง 94% โดยสามารถลด Carbon Footprint ในอุตสาหกรรมพลาสติกได้อีกด้วย (more…)
ผลการศึกษาชี้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้จริง!

ผลการศึกษาชี้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้จริง!

Automation
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยอันหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ยังเป็นข้อกังขาสำหรับผู้คนในวางกว้าง Yanfang Liu นักวิจัยจากประเทศจีนได้นำเสนองานวิจัย 'Impact of industrial robots on environmental pollution: evidence from China' ผ่าน Scientific Report ซึ่งแสดงให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมจากกรณีศึกษาของประเทศจีน (more…)
AI กับการเปลี่ยนแปลงงานของผู้จัดการระดับกลาง

AI กับการเปลี่ยนแปลงงานของผู้จัดการระดับกลาง

Digital Factory
การมาถึงของ AI เป็นส่วนสำคัญของ Digital Transformation นำมาซึ่งความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของตำแหน่การทำงานโดยเฉพาะระดับผู้จัดการ จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย Eastern Finland แสดงให้เห็นว่าการบูรณาการ AI เข้าไปในทีมบริการเพิ่มความต้องการการดำเนินการของผู้จัดการระดับกลางในสายงานการบริการด้านการเงิน ด้วยการที่ AI ทำงานได้เร็วและบูรณาการเข้ากับงานประจำวันส่วนใหญ่ได้มากซึ่งแต่เดิมต้องดำเนินการโดยมนุษย์ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในภาคบริการทำงานเป็นทีมซึ่งรวมทั้งมนุษย์และ AI ทำให้เกิดความคาดหวังใหม่ ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของมนุษย์ และความเป็นผู้นำ (more…)
<strong>ดีลอยท์ ประเทศไทย เผยผลการสํารวจ Thailand Business Transition for Future Energy Ambition Survey ประจำปี 2566</strong>

ดีลอยท์ ประเทศไทย เผยผลการสํารวจ Thailand Business Transition for Future Energy Ambition Survey ประจำปี 2566

Sustainability
ดีลอยท์ ประเทศไทย เผยผลสำรวจ Thailand Business Transition for Future Energy Ambition Survey 2023 ซึ่งเผยข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของบริษัทในประเทศไทยต่อความยั่งยืนและมาตรการทางสิ่งแวดล้อม และความท้าทายที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ ผลสำรวจนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ธุรกิจต้องปรับตัวตามเป้าหมายทางความยั่งยืนและดำเนินการทางกลยุทธ์เพื่อจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และนำเสนอแผนกลยุทธ์ให้กับบริษัทที่ต้องการหาแนวทางดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง (more…)
SMC Open House 2023 เปิดบ้านการผลิตอัตโนมัติสู่ยุคโลกสีเขียว

SMC Open House 2023 เปิดบ้านการผลิตอัตโนมัติสู่ยุคโลกสีเขียว

Automation
ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ SMC ภายใต้การดูแลของ NECTEC จัดงาน Open House จัดงานเปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในภาคการผลิตเยี่ยมชม Testbed พร้อมสัมมนาในธีม 'การผลิตแบบยั่งยืน เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียว' (more…)
AI แก้ปัญหาการความต้องการเชื่อมต่อ IoT ที่พุ่งทะยาน

AI แก้ปัญหาการความต้องการเชื่อมต่อ IoT ที่พุ่งทะยาน

Digital Factory
มหาวิทยาลัย Leicester พัฒนาโซลูชัน AI เพื่อเผชิญหน้ากับความต้องการใช้งาน IoT ที่เพิ่มขึ้นบนระบบเครือข่ายเคลื่อนที่ในยุคปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะทำการบริหารจัดการความต้องการใช้งานเครือข่ายเคลื่อนที่ซึ่งมีการใช้งานจำนวนมากบนความถี่ระดับ Terahertz ที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (more…)
Hybrid Transistor และโปรตีนใยไหมปรากฏการณ์ใหม่ของการผสานชีววิทยาเข้ากับไมโครอิเล็กทรอนิกส์

Hybrid Transistor และโปรตีนใยไหมปรากฏการณ์ใหม่ของการผสานชีววิทยาเข้ากับไมโครอิเล็กทรอนิกส์

Fabrication
นักวิจัยจาก Silklab มหาวิทยาลัย Tufts ได้สร้างตัวต้านทาน (Transistor) ที่เป็น Microprocessor ที่สามารถตรวจจับและตอบสนองต่อสถานะทางชีววิทยาและสิ่งแวดล้อมได้ (more…)
×