Friday, April 16Modern Manufacturing

Tag: หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

รู้จักโมเดล Lighthouse ความสำเร็จของการผลิตที่ก้าวข้าม Productivity มุ่งหน้าสู่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง!

รู้จักโมเดล Lighthouse ความสำเร็จของการผลิตที่ก้าวข้าม Productivity มุ่งหน้าสู่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง!

Automation, Hilight
การผลิตในปัจจุบันมีความท้าทายจำนวนมากเกิดขึ้นตลอดเวลา และอุตสาหกรรม 4.0 ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในการแข่งขันที่เกิดขึ้น โดยผู้ผลิตชั้นนำต่างปรับปรุงโรงงานให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตที่มีความโดดเด่นในด้านการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะถูกคัดเลือกให้อยู่ใน Global Lighthouse Network ซึ่งเป็นเหมือนกับหอเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบการที่คอยส่องทางให้กับวงการอุตสาหกรรม (more…)
สุริยะ ชู แนวทางพลิกวิกฤตต่อยอดอุตฯฟื้นเศรษฐกิจไทย

สุริยะ ชู แนวทางพลิกวิกฤตต่อยอดอุตฯฟื้นเศรษฐกิจไทย

News & Economics
สุริยะ ชู แนวทาง พลิกวิกฤตอุตสาหกรรม เร่ง พัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย (more…)
igus® Robot Control ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ฟรีจาก igus

igus® Robot Control ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ฟรีจาก igus

Automation
หลายครั้งที่พบว่าซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการทำงานหรือออกแบบการทำงานของหุ่นยนต์นั้นมีราคาสูงและเข้าถึงได้ยาก ไม่ว่าจะหน้าตาการใช้งานหรือการจำกัดฟังก์ชันต่าง ๆ ซึ่งในวันนี้ igus ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อุตสาหกรรมจากพลาสติกเสริมแรงชื่อดังได้ปล่อยซอฟต์แวร์สำหรับการควบคุมหุ่นยนต์ที่มีความง่ายดายอย่าง igus® Robot Control ออกมาให้ใช้ออนไลน์กันฟรี! (more…)
ยุคทองของหุ่นยนต์ ?

ยุคทองของหุ่นยนต์ ?

Automation
ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเริ่มมีบทบาทต่อกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำ และมีกำลังการผลิตในปริมาณมาก และต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตขั้นสูงให้สอดคล้องกับภาคการผลิตของประเทศไทยที่มุ่งเน้นสู่การพัฒนาไปยังอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้งนี้ ประเทศไทยจึงได้มองเห็นโอกาสทองพร้อมทั้งตั้งเป้าเป็นฮับในการผลิตชิ้นส่วนและประกอบหุ่นยนต์ในอาเซียน แต่จะเป็นไปได้หรือไม่ Modern Manufacturing มีคำตอบ (more…)