Friday, April 20MM Thailand

Tag: อุตสาหกรรมอาหาร

Blockchain มิติใหม่ความปลอดภัยทางอาหาร

Blockchain มิติใหม่ความปลอดภัยทางอาหาร

News
Blockchain เทคโนโลยีที่กำลังถูกจับตาจากทั้งโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะสถาบันการเงิน โดยกลุ่มพันธมิตรจัดตั้ง Blockchain Food Safety Alliance มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงความสามารถในการติดตามและย้อนดูประวัติเส้นทางวัตถุดิบ โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วในประเทศจีน การทำงานของ Blockchain เป็นการใช้งาน Cryptography และ Timestamps เพื่อสร้างบันทึกการติดต่อซื้อขายที่มีการเข้ารหัสความปลอดภัยสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ ทั้งยังสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Real Time จากทั้งซัพพลายเชนทำให้ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตและผู้บริโภคเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบเส้นทางของวัตถุดิบได้อย่างชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องผ่านความสามารถในการตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูล พันธมิตร Blockchain Food Safety Alliance ประกอบด้วย IBM ผู้สนับสนุน IBM Blockchain Platform มหาวิทยาลัย Tsinghua
ฉลากโภชนาการแบบใหม่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย

ฉลากโภชนาการแบบใหม่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย

News
FDA หรือองค์กรณ์ด้านอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาประกาศปรับใช้ฉลากเพื่อแสดงคุณค่าทางโภชนาการแบบใหม่โดยเน้นให้ข้อมูลที่มีความสำคัญเด่นชัดขึ้น โดยมีเป้าหมายในการลดน้ำตาลที่ผสมในอาหาร หากลงลึกในรายละเอียดจะพบบางสิ่งที่ขาดหายไปจากของเดิม เช่น วิตามินบางส่วน ในขณะที่ข้อมูลทางโภชนาการที่สำคัญถูกทำให้เด่นชัดขึ้น อาทิ พลังงาน จำนวนหน่วยต่อบรรจุภัณฑ์ รวมถึงปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มเติมในอาหารซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ โครงการนี้มีริเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2016 หลังจากฉลากโภชนาการไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 1990 หรือกว่า 20 ปี มาแล้ว เดิม FDA ตั้งเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงฉลากทั้งหมดให้เสร็จในวันที่ 26 กรกฎาคม 2018 ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตหลายรายตื่นตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโครงการได้ขยายเวลาเพื่อให้ครอบคล
E. Coli ฆ่าได้ด้วยแสงอาทิตย์

E. Coli ฆ่าได้ด้วยแสงอาทิตย์

News
นักวิจัยจาก KAUST ทดสอบระบบบำบัดน้ำ 3 จุดที่มีการตั้งไว้ในตำแหน่งที่สามารถสัมผัสแสงอาทิตย์โดยตรงเพื่อวัดผลกระทบที่มีต่อ E. Coli ในบ่อบำบัด พบว่าการใช้รังสีแสงอาทิตย์สามารถลดปริมาณ E. Coli ในบ่อบำบัดน้ำเสียได้จริง “รังสีจากแสงอาทิตย์ถูกใช้อย่างไม่ตั้งใจในหลายๆ พื้นที่ที่มีการกักเก็บน้ำที่รอบำบัด การกักเก็บในบ่อระเหยเพื่อรอการนำกลับไปใช้หรือใช้ในการรดน้ำสวนไร่ และเพราะเป็นการใช้รังสีแสงอาทิตย์โดยไม่ตั้งใจทำให้สามารถทดสอบและวัดผลได้ยาก เราจึงต้องการทดสอบและดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับ E. Coli ในระบบบำบัดน้ำภายใต้พลังงานแสงอาทิตย์” Pei-Ying Hong หัวหน้าโครงการ E. Coli หรือ Escherichia Coli แบคทีเรียที่สามารถพบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันจนถึงโรงงานการผลิต สามารถก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยและการติดเชื้อขึ้นได้ ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารและยา แสงอาทิตย์นั้นเป็น
Advetec XO เครื่องกำจัดของเสียที่โรงงานอาหารใฝ่ฝัน

Advetec XO เครื่องกำจัดของเสียที่โรงงานอาหารใฝ่ฝัน

Recommended Products
เคยไหม? กับการที่มีวัตถุดิบเหลือทิ้งหลังการผลิต เบื่อหรือเปล่า? กับปัญหาพื้นที่กำจัดของเสียไม่พอ สุขอนามัยที่มีปัญหา ให้เครื่องย่อยสลายอินทรียวัตถุ Advetec XO จาก Advetec แก้ปัญหาให้คุณ ด้วยเทคโนโลยี Bio-Thermic Digester (BTD) ทำให้การย่อยสลายอินทรียวัตถุเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ลดปริมาณและพื้นที่การกำจัดขยะลงได้ชัดเจนด้วยการใช้แบคทีเรียกับปฏิกริยา Exothermic ในการย่อยสลายทำให้ของเสียปราศจากน้ำ ใช้เวลา 48 - 72 ชั่วโมง ลดมวลวัตถุดิบลง 60% - 90% ประหยัดพื้นที่รวมถึงดูแลรักษาสุขอนามัยได้อย่างดีเยี่ยมเหมาะสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (more…)
หุ่นยนต์นิ่ม (Soft Robot)

หุ่นยนต์นิ่ม (Soft Robot)

Automation
การสร้างหุ่นยนต์เพื่อนำมาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้แตกต่างไปจากเดิม และมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ จากที่เคยเห็นหุ่นยนต์เหล็กโครงสร้างแข็งแรงเป็นโลหะล้วน ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานหนักที่เราคุ้นตาและสามารถพบเห็นได้ในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว ปัจจุบันมีการนำวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม รูปร่างแปลกตามาใช้พัฒนาหุ่นยนต์ให้มีรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Soft Robot หรือ ‘หุ่นยนต์นิ่ม’ ซึ่งได้รับความสนใจ และถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายมากขึ้น (more…)
9 แนวทาง ลดต้นทุนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

9 แนวทาง ลดต้นทุนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

Hilight, System
การลดต้นทุนถือเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีต้นทุน ทั้งวัตถุดิบ แรงงาน ปัจจัยเหล่านี้ หากได้รับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้ลดต้นทุนลงได้ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั้นถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการปรับรูปแบบการทำงาน (more…)
ABB Digitalization for a sustainable growth of food & beverage industry

ABB Digitalization for a sustainable growth of food & beverage industry

News
เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท เอบีบี จำกัด ได้จัดงาน ABB Digitalization for a sustainable growth of food & beverage industry ขึ้นที่โรงแรมคลาสสิก คามีโอ จ.อยุธยา เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและดิจิทัลโซลูชั่นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารมาจัดแสดงให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งยังมีการอบรมสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญของเอบีบี ในเรื่องของ Power & Utility. Process & Palletizing นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Virtual Reality game การหยิบช็อคโกแลตแข่งกับหุ่นยนต์ของเอบีบี ให้ผู้เข้าร่วมงานได้มาร่วมสนุกกันตลอดทั้งงาน
การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ในกระบวนการผลิตอาหาร

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ในกระบวนการผลิตอาหาร

Hilight, System
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารหรือ HACCP นั้นเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้การผลิตอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน GMP, PRP หรือ CP โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานความปลอดภัยอาหารโลก Global Food Safety Standards (GFSI) ซึ่งไม่เพียงแต่ความสะอาดปลอดภัยของเครื่องมือ ชิ้นส่วน วัตถุดิบแล้ว การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกวิธีถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วยังสามารถยืดอายุของสินค้าที่วางจำหน่าย (Shelf Life) ได้อีกด้วย (more…)
ฮับเมืองนวัตกรรมอาหารโลก World Food Valley ปั้นนักสู้ Food Warrior

ฮับเมืองนวัตกรรมอาหารโลก World Food Valley ปั้นนักสู้ Food Warrior

Industrial Economics
บทความหลัก… สถาบันอาหารหนุนเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ปั้น ‘ฮับเมืองนวัตกรรมอาหารโลก’ หลายคนอาจคุ้นหูกับคำว่า ‘Silicon Valley’ แหล่งรวมสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีระดับโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา บ้านเกิดของ Facebook, Google, Apple ด้วยหลักคิดที่ว่า หากรัฐสร้างสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนา ให้เกิดทั้งการส่งเสริมและแข่งขันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้ (more…)
สถาบันอาหารหนุนเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบปั้น ‘ฮับเมืองนวัตกรรมอาหารโลก’

สถาบันอาหารหนุนเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบปั้น ‘ฮับเมืองนวัตกรรมอาหารโลก’

Hilight, Industrial Economics
แม้เราเป็นประเทศอุตสาหกรรม แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และความแข็งแกร่งด้านวัตถุดิบทางการเกษตร ทำให้ไม่ว่ามองในแง่ไหน เราก็ทิ้งอาหารไม่ได้ ที่ผ่านมานอกจากขายในรูปแบบวัตถุดิบ เราค่อยๆ พัฒนาเป็นอาหารแปรรูปในรูปแบบต่างๆ รวมถึงปัจจุบันที่พยายามใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าในรูปแบบอาหารพร้อมกิน อาหารพร้อมปรุงรวมถึงการสกัดเอาสารออกฤทธิ์ (Functional Ingredients) ออกมาใช้ประโยชน์ในเชิงอาหารสุขภาพ (Functional Food) หรือกระทั่งอาหารใหม่ (Novel Food) (more…)