Sunday, May 19Modern Manufacturing
×

เซนเซอร์วัดระดับและแรงดันอัจฉริยะจาก VEGA ความ ‘คุ้มค่า’ ที่มากกว่าเรื่อง ‘การตรวจวัด’

การใช้งานเซนเซอร์ในการวัดระดับของเหลวหรือของแข็ง และการวัดแรงดันของเหลวและก๊าซเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมในปัจจุบันอย่างมากเพราะจะช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการ Break Down ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่ทำให้มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องซับซ้อนมาก VEGA Instruments ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเซนเซอร์ตรวจวัด จึงได้พัฒนาโซลูชันที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนทำได้ยากให้เป็นเรื่องง่าย บูรณาการได้สะดวก และมีประสิทธิภาพแตกต่างจากเซนเซอร์อัจฉริยะอื่น ๆ ในท้องตลาด

เซนเซอร์วัดระดับและแรงดันอัจฉริยะจาก VEGA ความ ‘คุ้มค่า’ ที่มากกว่าเรื่อง ‘การตรวจวัด’

เซนเซอร์วัดระดับและแรงดันอัจฉริยะจาก VEGA ความ ‘คุ้มค่า’ ที่มากกว่าเรื่อง ‘การตรวจวัด’

เซนเซอร์กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหายอดฮิตในระบบที่เกี่ยวข้องกับของเหลว ของแข็ง และก๊าซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการรั่วไหลที่นำไปสู่ความสูญเปล่า มีทั้งปัญหาที่ตรวจพบ ปัญหาแบบตามดที่มองแทบไม่เห็น และปัญหาในที่ที่ไม่อาจสังเกตหรือตรวจสอบได้ ซึ่งการแก้ปัญหาในขั้นแรกต้องทำให้ค่าต่าง ๆ สามารถมองเห็นและจับต้องได้เสียก่อน จึงต้องมีการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดค่าที่เกิดขึ้นในระบบเพื่อให้สามารถอ่านค่าเป็นตัวเลขและประเมินได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระดับของของเหลว ก๊าซ หรือแรงดันที่แฝงตัวอยู่ในระบบ

เลือกใช้เซนเซอร์สำหรับวัดระดับและแรงดันอย่างไรให้คุ้มค่า!

ในการตรวจวัดระดับและแรงดันนั้น เดิมทีมักจะใช้อุปกรณ์วัดที่มีเข็มแสดงค่าต่าง ๆ แบบแอนะล็อก เช่น เกจวัดค่าแรงดัน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเซนเซอร์ชนิดหนึ่งที่มีการทำงานเรียบง่าย สามารถรองรับความต้องการและรูปแบบกิจกรรมในโรงงานที่ต้องการวัดค่าได้อย่างหลากหลาย ทว่าภายใต้การแข่งขันที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีรายละเอียดเชิงลึกจำนวนมากในปัจจุบัน เซนเซอร์แบบดิจิทัลหรือระบบไฟฟ้าที่สามารถแสดงค่าได้ละเอียดกว่าแบบเข็มและสามารถปรับปรุงให้เข้ากับเทคโนโลยีการตรวจวัดแบบอื่นได้ง่ายจึงกลายเป็นตัวเลือกที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่า

เซนเซอร์วัดระดับและแรงดันอัจฉริยะจาก VEGA ความ ‘คุ้มค่า’ ที่มากกว่าเรื่อง ‘การตรวจวัด’

สำหรับการเลือกใช้เซนเซอร์นั้นต้องพิจารณาถึงรูปร่างของถังจัดเก็บ และคุณลักษณะ ของของเหลว หรือก๊าซ อุณหภูมิในถัง รวมถึงสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบถังจัดเก็บ โดยเซนเซอร์ยุคใหม่นั้นจะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. ความละเอียดในการตรวจวัด
  2. ความน่าเชื่อถือ มาตรฐาน ในการใช้งาน
  3. ศักยภาพในการใช้งานที่สะดวก ไม่ซับซ้อน แต่มีความแม่นยำในระดับสูง
  4. มีความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือทางไซเบอร์

โดยปัจจุบันเซนเซอร์สำหรับวัดแรงดันแบ่งอย่างง่ายออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ Hydrostatic, Process, Differential และ Electronic Differential ในขณะที่เซนเซอร์วัดระดับสามารถแบ่งเบื้องต้นได้ 7 แบบ ได้แก่ Radar, Guided Wave Radar, Ultrasonic, Capacitve, Hydrostatic, Radiation Based และ MLI Bridle ซึ่งเซนเซอร์เหล่านี้จะแปลงค่าทางกายภาพที่ได้เป็นข้อมูลดิจิทัลเพื่อนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ

จุดขายของเซนเซอร์อัจฉริยะมักจะมาพร้อมกับความหลากหลาย ครบครัน และแม่นยำในการใช้งาน แต่ผู้ผลิตส่วนมากอาจไม่ได้มองไปถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ และประสบการณ์การใช้งานอย่างจริงจัง จึงมีโอกาสทำให้เกิดการสะดุดหรือความผิดพลาด ตลอดจนเกิดช่องโหว่ในด้านความปลอดภัยของระบบ VEGA Instruments มองเห็นความกังวลเหล่านี้ของผู้ประกอบการจึงได้พัฒนาโซลูชันด้านการตรวจวัดแรงดัน ระดับของเหลวและก๊าซที่มองครบถึงมิติการใช้งานจริงภายใต้การแข่งขันยุค 4.0 ขึ้นมา

เซนเซอร์จาก VEGA ความคุ้มค่าที่ครอบคลุมเกินกว่างานตรวจวัด

ผลิตภัณฑ์ของ VEGA นั้นครอบคลุมการตรวจวัดแรงดัน ระดับของเหลวและก๊าซ ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองทุกความท้าทายของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ เคมี และปิโตรเคมี โดยมีจุดเด่นในการใช้งาน ได้แก่

  1. เทคโนโลยีอันทันสมัย มีการพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการเอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
  2. ติดตั้งและบูรณาการได้ง่าย ด้วยการออกแบบระบบให้เป็นมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้หลากหลายระบบ และสามารถทำการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ก็ทำได้เช่นกัน
  3. มีความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ในการใช้งานสูง มั่นใจได้ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และยังคงให้ผลที่แม่นยำแม้ผ่านการใช้งานมายาวนาน

นอกจากนี้ VEGA Instruments ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า VEGA Tools ที่ทำให้ประสบการณ์การใช้งานเป็นเรื่องง่าย และปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้การเปลี่ยนเซนเซอร์และการตั้งค่าใหม่เป็นเรื่องง่าย ทั้งยังสามารถรายงานสถานะ และการปรับตั้งค่าต่าง ๆ ได้สะดวก ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบและตั้งค่าไร้สายที่หน้างานครอบคลุมระยะถึง 50 เมตร จึงไม่ต้องกังวลในการตรวจสอบพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ประหยัดต้นทุนในการออกแบบระบบเครือข่าย 

เซนเซอร์วัดระดับและแรงดันอัจฉริยะจาก VEGA ความ ‘คุ้มค่า’ ที่มากกว่าเรื่อง ‘การตรวจวัด’

ระบบที่ VEGA Instruments ออกแบบนั้นสามารถสำรองและกู้คืนข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีจำกัดครั้ง ทั้งยังช่วยในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้เกิดความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการใช้งานในระดับสูง

หากจะบอกว่าโซลูชันจาก VEGA Instruments นั้นใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย และครอบคลุมทุกความต้องการก็ไม่ผิดเลยทีเดียว เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นลองไปทำความรู้จักกับ VEGAPULS 6X ซึ่งเป็นเซนเซอร์วัดระดับด้วย Radar กันครับ

VEGAPULS 6X เซนเซอร์วัดระดับที่ผสานความเรียบง่ายและเทคโนโลยีเอาไว้ได้อย่างลงตัว

 VEGAPULS 6X เป็นเซนเซอร์วัดระดับแบบ Radar ที่ที่สามารถวัดได้กับวัตถุดิบทุกชนิด ทั้งของแข็ง ของเหลว อุณหภูมิสูงและต่ำ สสารอันตราย หรือ มีการกัดกร่อน ทำให้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์วัดหรือต้องแยกระบบไปมาเพื่อตรวจสอบ สามารถใช้งานได้ง่ายตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชัน VEGA Tools ได้ในพริบตา 

เซนเซอร์วัดระดับและแรงดันอัจฉริยะจาก VEGA ความ ‘คุ้มค่า’ ที่มากกว่าเรื่อง ‘การตรวจวัด’

VEGAPULS 6X ถูกออกแบบภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย SIL (IEC 61511) ทำหน้าที่ป้องกันสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และลดความเสี่ยงในกระบวนการระยะยาว รวมถึงมาตรฐาน IEC 62443-4-2 เรื่องของความปลอดภัยการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีการรับรองคุณสมบัติความสะอาดตามมาตรฐานของ FDA, EHEDG, 3-A และ EC 1935/2004 

VEGAPULS 6X นั้นผสมผสานเซนเซอร์เรดาร์ 80 GHz, 26 GHz และ 6 GHz เข้าไว้ด้วยกัน สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -196 ถึง 450 องศาเซลเซียส รองรับแรงดัน -1 ถึง 160 บาร์ ระยะตรวจวัดอยู่ที่ 120 เมตร และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 มิลลิเมตรเท่านั้น 

หัวใจสำคัญของ VEGAPULS 6X นั้นอยู่ที่ชิปซึ่งผสมผสานประสบการณ์กว่า 30 ปี ในด้านวิศวกรรม Radar Level Measurement (เครื่องวัดระดับแบบเรดาร์) และได้นำมาใช้ในการพัฒนาชิปเฉพาะทางนี้ขึ้นมา ทำให้เกิดความแม่นยำและความน่าเชื่อถือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ตัวเองระหว่างการใช้งาน ทั้งยังสามารถติดตามสถานะและประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงความแม่นยำได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปัจจุบันมีการใช้งานมากกว่า 1 ล้านตัวทั่วโลก

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์และโซลูชันจาก VEGA Instruments นั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันต่อความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังคงต่อยอดคุณภาพและประสบการณ์การใช้งานให้ดีกว่าเดิม โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้จึงสามารถนำข้อมูลที่ได้มาสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างคุ้มค่า ครบมิติ ที่ต้องการในยุคปัจจุบัน

หากคุณกำลังมองหาเซนเซอร์อัจฉริยะสำหรับของเหลว ของแข็ง และก๊าซในระบบท่อหรือถังจัดเก็บ ไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์วัดระดับ หรือเซนเซอร์วัดแรงดัน VEGA Instruments พร้อมสนับสนุนความต้องการด้วยบริการระดับสากล เพื่อสร้างความแตกต่างในแข่งขัน ด้วยข้อมูลในสายการผลิตของคุณเองในเวอร์ชันที่ดียิ่งกว่าเดิม!

สนใจโซลูชันเซนเซอร์อัจฉริยะวัดแรงดันและวัดระดับสามารถติดต่อได้ที่:

VEGA Instruments

โทรศัพท์: 02-700-9240
Email: Tanaban.s@vega.com
Website: https://www.vega.com/en-th
Line OA: Vega Instruments

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×