Wednesday, December 13MM Thailand

Tag: ไทยแลนด์ 4.0

RoboCup Asia-Pacific 2017 การแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค

RoboCup Asia-Pacific 2017 การแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิค

News
ไทยเป็นเจ้าภาพ RoboCup Asia-Pacific 2017 เวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พร้อมจัด Thailand Robotics Week 2017 รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เปิดเวทีปั้นสตาร์ทอัพไทยสายหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าพิชชิ่งกับเหล่านักลงทุนและธุรกิจร่วมลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ระหว่าง 14 - 17 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และ 18 ธันวาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (more…)
วช. จับมือ ดาว ขับเคลื่อนกลไกไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม

วช. จับมือ ดาว ขับเคลื่อนกลไกไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม

News
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมพูดคุยในงานแถลงข่าว ‘เอกชน... คิดใหญ่... วิจัยจริง... มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0’ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดเพื่อสะท้อนภาพบริษัทที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ ‘งานวิจัยขายได้’ อันนำไปสู่การขยายผลให้ภาคเอกชน (more…)
‘เมดิคอล แฟร์ ไทยแลนด์ 2560’ งานแสดงสินค้านานาชาติทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

‘เมดิคอล แฟร์ ไทยแลนด์ 2560’ งานแสดงสินค้านานาชาติทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

News
เปิดฉากอย่างเป็นทางการ 'เมดิคอล แฟร์ ประเทศไทย' ครั้งที่ 8 งานแสดงสินค้านานาชาติทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ แหล่งสำหรับการจัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ควรพลาดที่จะช่วยยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศในการเตรียมพร้อมยุคไทยแลนด์ 4.0 (more…)
สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่

สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่

News
สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เผยมีผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเบื้องต้นแล้ว 10,797 รายจากที่ตั้งเป้าไว้ที่ 10,000 ราย (more…)
‘อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2017’ ขานรับไทยแลนด์ 4.0

‘อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2017’ ขานรับไทยแลนด์ 4.0

News
‘อินเตอร์แมค 2017’ งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และการจับคู่ทางธุรกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และร่วมจัดงาน ‘ซับคอนไทยแลนด์ 2017’ งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและงานจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (more…)
ความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจ ยุค THAILAND 4.0

ความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจ ยุค THAILAND 4.0

Industrial Economics
MODERN MANUFACTURING ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังสัมมนา ‘The New Era of Digital for Business Solutions’ จัดโดย บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ จากหลายสาขามาร่วมถ่ายทอดมุมมองและแนวทางที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จ (more…)
อุตฯ วางโร้ดแมพ ‘สองหัวจักร สามประเด็น สี่ประสาน’ สถาบันไฟฟ้าฯ รับลูกดันไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

อุตฯ วางโร้ดแมพ ‘สองหัวจักร สามประเด็น สี่ประสาน’ สถาบันไฟฟ้าฯ รับลูกดันไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

Industrial Economics
เทรนด์ 4.0 ซึ่งว่าด้วยความเป็นดิจิทัลกำลังถาโถมเข้ามาในฐานะคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลง กลายเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนรวมไปถึงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ว่าจะตั้งรับ หรือปรับตัวกันอย่างไร โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องเจอความเปลี่ยนแปลงทั้งความต้องการของผู้บริโภค กระบวนการผลิตและวิธีบริหารจัดการ (more…)
ไทยแลนด์ 4.0 ต้องเริ่มจาก ‘วิจัยและพัฒนา’ แล้วออกไปแตะขอบฟ้า ‘อย่ากลัว’

ไทยแลนด์ 4.0 ต้องเริ่มจาก ‘วิจัยและพัฒนา’ แล้วออกไปแตะขอบฟ้า ‘อย่ากลัว’

Industrial Economics
Industrial Economic, Industry 4.0, F.T.I., Thailand, ยุทธศาสตร์, การจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (more…)
ฟันธงเทรนด์อุตฯ ปี 60 สู่ ไทยแลนด์ 4.0

ฟันธงเทรนด์อุตฯ ปี 60 สู่ ไทยแลนด์ 4.0

News
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง ‘ฟันธงเทรนด์อุตฯ ปีหน้า เสริมดวงชะตา Thailand 4.0’ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยงบประมาณกว่า 150 ล้านบาท โดยมีสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนเป็นแกนกลางดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม (more…)
โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

Industrial Economics
‘ประเทศไทย 4.0’ โมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม’ (Value–Based Economy) เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (more…)
Menu