Saturday, May 18Modern Manufacturing
×

“พิมพ์ภัทรา” เผย ขนย้ายกากแคดเมียมรอบสอง เรียบร้อยดี 

“พิมพ์ภัทรา” เผย ขนย้ายกากแคดเมียมรอบสอง เรียบร้อยดี มทร.ล้านนา รับรองการตรวจสอบความแข็งแรงและทรุดตัวของดินลูกรังในโรงพักคอย ย้ำ ก.อุตฯ ดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

“พิมพ์ภัทรา” เผย ขนย้ายกากแคดเมียมรอบสอง เรียบร้อยดี 

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึง ความคืบหน้าการขนย้ายกากแคดเมียม จากโรงงานเจแอนด์บี เมททอล สมุทรสาคร สู่โรงพักคอยของ บริษัท เบาด์แอนด์บียอนด์ จังหวัดตาก ภายหลังจากที่ต้องหยุดชั่วคราวเป็นเวลา 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ว่า ทางบริษัท เบาด์แอนด์บียอนด์ ได้ทำการปรับปรุงโรงพักคอยตามข้อสั่งการของคณะทำงานแก้ปัญหาและการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม เรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วนของการการตรวจสอบความแข็งแรงและการทรุดตัวของดินลูกรังที่ผ่านการทดสอบและรับรองโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ตาก และได้ทำการพื้นด้วย HDPE คุณภาพของดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL) และระบบระบายน้ำก็ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย และได้ดำเนินการใช้รถเฮี๊ยบติดตั้งเครน และ Pre-Sling ในการเคลื่อนย้ายถุงกากแคดเมียมทั้งหมดจากรถขนส่งเที่ยวแรก เข้าโรงพักคอยจนครบทั้ง 179 ถุง น้ำหนักรวม 256 ตัน

“พิมพ์ภัทรา” เผย ขนย้ายกากแคดเมียมรอบสอง เรียบร้อยดี 
กระทรวงอุตสาหกรรม

รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า การขนย้ายรอบสองได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยได้เริ่มกระบวนการเคลื่อนย้ายถุงบรรจุกากแคดเมียม เข้ารถตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 8 คัน ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. โดยแต่ละตู้สามารถบรรจุได้ 18-19 ถุง ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง จึงจะดำเนินการแล้วเสร็จ รวมจำนวนที่ขน 147 ถุง น้ำหนัก 221.54 ตัน โดยขบวนรถทั้ง 8 คัน เริ่มออกเดินทางจากโรงงานเจแอนด์บี สมุทรสาคร ในเวลา 18.45 น. และจะถึงจุดหมายปลายทางที่จังหวัดตาก เวลาประมาณ 05.20 น.

สำหรับการขนกากแคดเมียมในวันนี้ (7 พฤษภาคม) ได้ใช้รถตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 7 คัน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ยังยืนยันตามแผนเดิมที่จะให้บริษัท เบาด์แอนด์บียอนด์ และบริษัท เจแอนด์บี เมททอล ขนย้ายกากแคดเมียมทั้งหมดไปที่โรงพักคอยของเบาด์แอนด์บียอนด์ ที่จังหวัดตาก ภายในวันที่ 17 มิถุนายน นี้ อย่างไรก็ดี บริษัท ฯ จำเป็นต้องเพิ่มรถตู้คอนเทนเนอร์ที่ต้นทาง และรถเฮี๊ยบ ที่ใช้เคลื่อนย้ายถุงกากแคดเมียมเข้าโรงพักคอย เพื่อให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน ทั้งนี้กระบวนการขนย้ายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×