Thursday, February 9Modern Manufacturing
×

ดีพร้อม ชู “เซฟโหมด” ทางรอดฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย

ดีพร้อม ชู “เซฟโหมด” ทางรอดฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย แนะเอสเอ็มอีเข้มแข็งจากข้างใน ลดต้นทุน บริหารความเสี่ยง เพิ่มศักยภาพธุรกิจ

ดีพร้อม ชู “เซฟโหมด” ทางรอดฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย
ดีพร้อม ชู “เซฟโหมด” ทางรอดฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย
ดีพร้อม ชู “เซฟโหมด” ทางรอดฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เปิดเผยว่า  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ได้เร่งศึกษาแนวทางสำหรับการประกอบการในยุคปัจจุบัน สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงรอบทิศในปัจจุบัน โดยแนวทางอีกหนึ่งที่สำคัญ คือ การเปิด “เซฟโหมด (Safe Mode)” ของธุรกิจ 

อุตสาหกรรมเหล็กกล้ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Green Steel) | Industry of Things EP. 6

ดีพร้อม ชู “เซฟโหมด” ทางรอดฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย
นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำหรับการเปิดเซฟโหมดจะเป็นเครื่องมืออันดีในการช่วยประคองธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาวะที่มีความเสี่ยงรอบด้าน ซึ่งรูปแบบในการดำเนินงาน มี 3 วิธีการ ดังต่อไปนี้

1.การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ โดยธุรกิจสามารถใช้ระยะเวลานี้ วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากบัญชีหรืองบการเงินของธุรกิจ ตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงคลัง ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและต้นทุนการขนส่งต่าง ๆ รวมทั้งบริหารภาระหนี้ให้มีดอกเบี้ยต่ำ เพื่อรักษาเงินสดหรือสภาพคล่องให้ได้มากที่สุด

2. เพิ่มช่องทางการหารายได้ที่หลากหลายที่ใช้ต้นทุนไม่มาก ซึ่งนอกจากการปรับช่องทางการตลาดมาเป็นรูปแบบ Online ที่ใช้ต้นทุนในการตลาดต่ำกว่าช่องทางอื่นแล้ว การใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการนำเอาวัตถุดิบที่เหลือหรือของเสียในกระบวนการมาพัฒนาให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนำกลับมาใช้ใหม่ โดยให้ไม่มีของเสียในกระบวนการเลย ที่เรียกว่า Zero Waste นั้น ก็เป็นอีกทางช่องทางหนึ่งที่ธุรกิจสามารถแปลงค่าใช้จ่ายเป็นทุนหรือรายได้ขึ้นมาได้

3. ลงทุนในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หากพอมีศักยภาพสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ธุรกิจอาจลดการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นในตลาดหลักทรัพย์หรือคริปโตเคอเรนซี่ มาเป็นการลงทุนในการเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง เช่น การวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ การใช้ระบบไอที (IT) 

ในการบริหารจัดการ การใช้เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติมาทดแทนแรงงานที่นับวันจะหายากยิ่งขึ้น เนื่องจากกลับภูมิลำเนาหรือต่างประเทศไป เป็นต้น และเมื่อเศรษฐกิจหรือโอกาสกลับมาก็พร้อมที่ก้าวกระโดดเข้าสู่สนามธุรกิจต่อไป 

“สำหรับผู้ที่ไม่มีธุรกิจและสนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือเป็นสตาร์ทอัพ (Startup) ในช่วงนี้ ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงและกำลังซื้อของผู้บริโภคจะลดลงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ของยุคความปกติถัดไป (Next Normal) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นใหม่ที่เข้าใจความต้องการและปัญหาใหม่ ๆ ของลูกค้า มาสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่นำไปสู่โมเดลธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะ

ธุรกิจหรือสตาร์ทอัพที่เห็นโอกาสย่อมใช้กลยุทธ์ ปลาเร็ว กินปลาช้า สร้างธุรกิจที่เติบโตได้ในอนาคตเช่นเดียวกัน แต่อย่าลืมว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง อยากให้สตาร์ทอัพได้วางแผนและสร้างโมเดลธุรกิจที่เฉียบคม ศึกษาพัฒนานวัตกรรมและใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ตลอดจนทดลองตลาดจากเงินทุนเล็กน้อยจนมั่นใจเสียก่อน แล้วค่อยเริ่มลงทุนหรือกู้เงินจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากการทำธุรกิจ สิ่งที่ได้จากการกู้เงิน คือ การเป็นหนี้หรือภาระทันที ไม่ได้มีรายได้หรือรายรับทางธุรกิจที่แน่นอนและก้าวกระโดดทันทีอย่างที่ฝันไว้ จำเป็นต้องค่อยเป็นค่อยไป” นายณัฐพล กล่าว

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×