Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

A3 เปิดตัวมาตรฐานความปลอดภัยใหม่สำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในงานอุตสาหกรรม

เมื่อการใช้งานหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในอุตสาหกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้นมหาศาล Association for Advancing Automation หรือ A3 ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีคำแนะนำเกี่ยวกับพื้นฐานความปลอดภัยของระบบเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนที่สองแล้วในปัจจุบัน

A3 เปิดตัวมาตรฐานความปลอดภัยใหม่สำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในงานอุตสาหกรรม

A3 เปิดตัวมาตรฐานความปลอดภัยใหม่สำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในงานอุตสาหกรรม

R15.08-2 มาตรฐานความปลอดภัยระดับชาติของสหรัฐอเมริกาสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในงานอุตสาหกรรม American National Standard for Industrial Mobile Robots (IMRs) ในส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นความต้องการสำหรับ IMR Systems และ IMR Application เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งระบบ IMR ภายใต้สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

ความต้องการในส่วนที่ 2 นี้เน้นลงไปในการบูรณาการ การตั้งค่า และการปรับแต่ง IMR หรือ กองยาน IMR ในสถานที่ปฏิบัติงาน มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ IMR ด้วยการทำให้เกิดข้อกำหนดที่ต้องทำตามเพื่อความปลอดภัยตั้งแต่รากฐานสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่ง R15.08 ส่วนแรกนั้นถูกตีพิมพ์ในช่วงปลายปี 2020

ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีข้อกำหนดสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยของ SI ในหุ่นยนต์เคลื่อนที่เป็นไปตามข้อกำกับทั่วไปของเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดย R15.08-2 นี้จะเป็นตัวกำหนดความต้องการของ IMRs ที่มีความยืดหยุ่นให้บริษัทสามารถพัฒนาโซลูชันที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถึงความแตกต่างของ IMRs แต่ละแบบ และแง่มุมของระบบ IMR โดยครอบคลุมการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ IMR ทั้งยังมีการอธิบายถึงความปลอดภัยที่จำเป็นเมื่อ IMR ตอบสนองต่อ Workstation, สถานีชาร์จ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตลอดจนการอธิบายถึงการตัดสินใจสำหรับความปลอดภัยในการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมจริง

สำหรับมาตรฐาน R15.08 ส่วนที่ 3 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะลงลึกไปในความต้องการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน IMR ไม่ว่าจะเป็นระบบหรือแอปพลิเคชัน

ที่มา:
roboticsandautomationnews.com


พบกับ สุดยอดองค์ความรู้เพื่อผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล
AUTOMATION SUMMIT 2023
12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-18.00 น.
ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี คลิก!

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×