Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

5 วิธีใช้ AI ช่วยลดความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม

5 วิธีใช้ AI ช่วยลดความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม

การทำงานของภาคอุตสาหกรรมในแต่ละวันนั้นต่างก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือของวิศวกรและพนักงานในโรงงาน หรือความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของผู้ประกอบการ

5 วิธีใช้ AI ช่วยลดความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบันเทคโนโลยีอย่างระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ก้าวหน้าขึ้นจึงถูกนำเข้ามาปรับใช้เพื่อช่วยในการลดและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม แต่หลายท่านก็อาจจะสงสัย ว่าแล้วระบบ AI เหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในด้านใดให้กับเราได้บ้าง ? วันนี้ Modern Manufacturing จึงรวบรวมเอา 5 สิ่งที่ AI จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในโรงงานได้มาให้ทุกท่านได้รับรู้กัน

  1. ช่วยบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)

โดยทั่วไปแล้วหลาย ๆ โรงงานนั้นอาจจะมีตารางกิจวัตรที่ใช้ในการคอยดูแลเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ กันเป็นประจำอยู่แล้ว แต่บางครั้งเราก็อาจจะพบเจอกับเหตุขัดข้องที่อยู่นอกเหนือจากความคาดหมายมาทำให้เครื่องจักรในสายการผลิตต้องหยุดทำงานลง ซึ่งจะนำไปสู่ความล่าช้าและการสูญเสียต้นทุนเพื่อซ่อมบำรุงความเสียหายที่เกิดขึ้นเหล่านี้

ซึ่งในจุดนี้เองที่ระบบ AI สามารถก้าวเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลจากเซนเซอร์ เครื่องจักร และบันทึกการบำรุงรักษาในอดีต จะทำให้ AI สามารถช่วยคาดการณ์ปัญหาของอุปกรณ์ล่วงหน้าได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยให้โรงงานช่วยลดความเสี่ยงในการผลิตและลดโอกาสเกิด Downtime ลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความต่อเนื่องการทำงานได้เป็นอย่างดี

  1. เพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตในโรงงาน (Production line Optimization)

การจะสร้างสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลมหาศาลจากทั่วทั้งโรงงานเพื่อให้การทำงานในแต่ละส่วนสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง แต่การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านี้นั้นมนุษย์ทั่วไปคงไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียว การใช้ AI ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลในแต่ละวันได้จึงสามารถช่วยให้โรงงานทำการปรับแต่งสายการผลิตให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น ลดโอกาสผิดพลาดในการทำงาน และหากต้องการขยายพื้นที่ทำงานในอนาคตก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย

  1. สร้างความปลอดภัยในการทำงาน (Workplace Safety)

เพราะความเสี่ยงนั้นมีอยู่รอบตัวแรงงานอุตสาหกรรมเสมอ การมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อรองรับความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคนจึงกลายเป็นข้อบังคับที่สำคัญของทุก ๆ โรงงาน เทคโนโลยียุคใหม่อย่าง AI เองก็สามารถนำเข้ามาเสริมความปลอดภัยในโรงงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์สวมใส่ กล้องวงจรปิด หรือเซนเซอร์ที่มาพร้อม AI มาใช้ตรวจจับสถานการณ์อันตรายและคาดการณ์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

ตัวอย่างง่าย ๆ เช่นการใช้ปลอกแขนสำหรับการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายแรงงาน ระบบ AI จะสามารถช่วยตรวจสอบและป้องกันอาการอย่างฮีทสโตรกได้ หรือการนำหุ่นยนต์ที่มีระบบ AI รวมอยู่ด้วยมาใช้ควบคู่กับมนุษย์ก็สามารถช่วยลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในที่ทำงานลงได้เช่นกันเมื่อเทียบกับการทำงานของหุ่นยนต์และเครื่องจักรในอดีตที่มนุษย์ต้องคอยระวังตัวเองเมื่ออยู่รอบเครื่องจักร

  1. ควบคุณคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality Control)

ภายในยุคของการทำงานแบบดิจิทัลเช่นนี้ การจะนำมนุษย์เข้ามาคอยตรวจสอบคุณภาพสินค้าแต่ละชิ้นด้วยตาเปล่านั้นไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป นั่นเพราะ AI ในปัจจุบันสามารถทำการตรวจสอบและตรวจจับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำด้วยความเร็วสูง ทำให้ความเสี่ยงที่จะมีสินค้าบกพร่องหรือหลุด QC ไปนั้นลดต่ำลงเป็นอย่างมาก ผลที่ตามมาก็คือการที่บริษัทสามารถลดการเรียกคืนผลิตภัณฑ์และลดการร้องเรียนจากลูกค้าลงได้ตามไปได้ด้วยนั่นเอง

  1. ลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Cybersecurity)

อีกหนึ่งในเรื่องสำคัญที่หลาย ๆ โรงงานมักจะมองข้ามไปอย่างการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือ Cybersecurity นั้นถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สาเหตุเพราะหลาย ๆ อุตสาหกรรมได้เริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลกันมากขึ้น ทำให้เรื่องของมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกโรงงานต้องมี

ปัจจุบันผู้ประกอบการหลายแห่งจึงเลือกนำเอาโซลูชัน AI ที่สามารถทำการวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลเครือข่ายภายในระบบ ระบุความผิดปกติและตรวจจับช่องโหว่หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์มาใช้งาน ซึ่งระบบ AI เหล่านี้ก็จะช่วยปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับในสายการผลิตหรือเป็นของลูกค้าให้แก่อุตสาหกรรมได้นั่นเอง

ทั้ง 5 ข้อเหล่านี้ก็เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ตัวอย่างของขอบเขตความสามารถของเทคโนโลยี AI ที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำมาปรับใช้เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและลดความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องพบเจอในแต่ละวันได้อย่างครบวงจร ฉะนั้นโรงงานไหนที่กำลังอยากยกระดับความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการทำงานให้กับพนักงานของตัวเองอยู่ ก็อย่าลืมลองนำเทคโนโลยียุคใหม่อย่าง AI เข้าไปเสริมในสายการผลิตของตัวเองกันดูนะครับ

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×