Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

ถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีตรวจสอบการผลิตของ AI

ถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีตรวจสอบการผลิตของ AI

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค อีกหนึ่งในส่วนสำคัญของการผลิตที่ผู้ประกอบการจะมองข้ามไปไม่ได้ แต่การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นในแต่ละวันด้วยสายตามนุษย์ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิดความผิดพลาดขึ้น

นักวิจัยจากสถาบัน Fraunhofer Institute for Mechatronics Design IEM ได้พัฒนาวิธีการใหม่ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าด้วยระบบ AI ด้วยการใช้เซนเซอร์ตรวจจับแบบ Real-time และสร้างการตรวจสอบอัตโนมัติที่มีความฉลาดขึ้นกว่าเดิม

ถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีตรวจสอบการผลิตของ AI

ปัจจุบันนักวิจัยได้มีการเข้าไปศึกษาการทำงานของบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ Benteler อย่างใกล้ชิดและทำการนำระบบ AI เข้ามาเปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมผ่านเซนเซอร์ เช่น ค่าอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นและจำนวนชิ้นงานที่ได้จากการผลิต เพื่อให้ AI สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจว่าชิ้นงานใดที่ชำรุดหรืออาจต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม

การใช้งาน AI ในรูปแบบนี้จะช่วยให้ข้อได้เปรียบในการทำงาน และช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพและจำนวนชิ้นงานที่ต้องการในแต่ละวันให้ถึงเป้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทางสถาบัน Fraunhofer เองก็ได้กล่าวว่าการใช้งาน AI ก็ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมในโรงงานหรือรูปแบบของไลน์การผลิตด้วยเช่นกัน

ถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีตรวจสอบการผลิตของ AI
ที่มาภาพ : Chad Kirchoff on Unsplash

ประหยัดเวลาในการตรวจสอบ ลดการร้องเรียนจากลูกค้าลง

ผลจากการวิจัยยังสามารถเน้นย้ำให้เห็นถึงปัจจัยที่มีความสำคัญในการตรวจจับความผิดปกติในการผลิตออกมาได้ เช่น อุณหภูมิในการผลิตที่ไม่เพียงพอ ซึ่งการประเมินปัจจัยต่าง ๆ นี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในไลน์การผลิตได้นั่นเอง

Cederic Lenz นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Fraunhofer IEM ยังได้กล่าวเสริมว่า “การควบคุมปัจจัยอย่างอุณหภูมิของระบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมด้วยแล้ว การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ถือเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการควบคุมปัจจัยที่มีความซับซ้อนเช่นนี้”

ทางบริษัท Benteler เองก็ได้พูดถึงการใช้งานระบบ Prototype ของสถาบัน Fraunhofer IEM ในไลน์การผลิตของตนเองว่าในการตรวจสอบคุณภาพที่เกิดขึ้นในทุกวันอยู่แล้วนั้น การใช้งานระบบ AI สามารถช่วยให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และยังสามารถประหยัดเวลาในการตรวจหาข้อบกพร่อง และลดการร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากลูกค้าอีกด้วย

ในงานที่มีความซ้ำซ้อนสูง มีความสำคัญและต้องทำเป็นประจำอย่างขาดไม่ได้อย่างการตรวจสอบคุณภาพนั้น การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยทำการตรวจสอบแทนมนุษย์จะสามารถช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ส่งมอบถึงลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นหลายเท่า ซึ่งจะช่วยยกระดับภาคการผลิตในอนาคตให้สูงขึ้นไปได้อีกอย่างแน่นอน

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×