Wednesday, February 8Modern Manufacturing
×

ถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีตรวจสอบการผลิตของ AI

ถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีตรวจสอบการผลิตของ AI

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค อีกหนึ่งในส่วนสำคัญของการผลิตที่ผู้ประกอบการจะมองข้ามไปไม่ได้ แต่การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นในแต่ละวันด้วยสายตามนุษย์ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิดความผิดพลาดขึ้น

ถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีตรวจสอบการผลิตของ AI
ถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีตรวจสอบการผลิตของ AI

นักวิจัยจากสถาบัน Fraunhofer Institute for Mechatronics Design IEM ได้พัฒนาวิธีการใหม่ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าด้วยระบบ AI ด้วยการใช้เซนเซอร์ตรวจจับแบบ Real-time และสร้างการตรวจสอบอัตโนมัติที่มีความฉลาดขึ้นกว่าเดิม

ปัจจุบันนักวิจัยได้มีการเข้าไปศึกษาการทำงานของบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ Benteler อย่างใกล้ชิดและทำการนำระบบ AI เข้ามาเปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมผ่านเซนเซอร์ เช่น ค่าอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นและจำนวนชิ้นงานที่ได้จากการผลิต เพื่อให้ AI สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจว่าชิ้นงานใดที่ชำรุดหรืออาจต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม

การใช้งาน AI ในรูปแบบนี้จะช่วยให้ข้อได้เปรียบในการทำงาน และช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพและจำนวนชิ้นงานที่ต้องการในแต่ละวันให้ถึงเป้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทางสถาบัน Fraunhofer เองก็ได้กล่าวว่าการใช้งาน AI ก็ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมในโรงงานหรือรูปแบบของไลน์การผลิตด้วยเช่นกัน

ถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีตรวจสอบการผลิตของ AI
ที่มาภาพ : Chad Kirchoff on Unsplash

ประหยัดเวลาในการตรวจสอบ ลดการร้องเรียนจากลูกค้าลง

ผลจากการวิจัยยังสามารถเน้นย้ำให้เห็นถึงปัจจัยที่มีความสำคัญในการตรวจจับความผิดปกติในการผลิตออกมาได้ เช่น อุณหภูมิในการผลิตที่ไม่เพียงพอ ซึ่งการประเมินปัจจัยต่าง ๆ นี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในไลน์การผลิตได้นั่นเอง

Cederic Lenz นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Fraunhofer IEM ยังได้กล่าวเสริมว่า “การควบคุมปัจจัยอย่างอุณหภูมิของระบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมด้วยแล้ว การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ถือเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการควบคุมปัจจัยที่มีความซับซ้อนเช่นนี้”

ทางบริษัท Benteler เองก็ได้พูดถึงการใช้งานระบบ Prototype ของสถาบัน Fraunhofer IEM ในไลน์การผลิตของตนเองว่าในการตรวจสอบคุณภาพที่เกิดขึ้นในทุกวันอยู่แล้วนั้น การใช้งานระบบ AI สามารถช่วยให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และยังสามารถประหยัดเวลาในการตรวจหาข้อบกพร่อง และลดการร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากลูกค้าอีกด้วย

ในงานที่มีความซ้ำซ้อนสูง มีความสำคัญและต้องทำเป็นประจำอย่างขาดไม่ได้อย่างการตรวจสอบคุณภาพนั้น การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยทำการตรวจสอบแทนมนุษย์จะสามารถช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ส่งมอบถึงลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นหลายเท่า ซึ่งจะช่วยยกระดับภาคการผลิตในอนาคตให้สูงขึ้นไปได้อีกอย่างแน่นอน

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×