Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

นักวิจัยพัฒนาระบบ AR/AI ช่วยในการประกอบและตรวจสอบชิ้นงาน

นักวิจัยพัฒนาระบบ AR/AI ช่วยในการประกอบและตรวจสอบชิ้นงาน

ในการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้น ขั้นตอนที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับทุกอุตสาหกรรมการผลิตก็คงจะหนีไม่พ้นการประกอบและการตรวจสอบคุณภาพที่จะช่วยสร้างความสำเร็จให้แต่ละโรงงาน

แต่ด้วยความก้าวหน้าของการผลิตที่มีความซับซ้อนและมีขั้นตอนที่มากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้การประกอบและการตรวจสอบคุณภาพโดยมนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละวันได้ นักวิจัยจากสถาบัน Fraunhofer IGD จึงได้พัฒนากระบวนการใหม่ที่ใช้ความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีอย่าง AR และ AI เข้ามาช่วยในการทำงาน

นักวิจัยพัฒนาระบบ AR/AI ช่วยในการประกอบและตรวจสอบชิ้นงาน

แนะนำการประกอบและช่วยตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิต

โดยวิธีการใหม่นี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่จะช่วยเข้ามาลดความท้าทายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต ประกอบและตรวจสอบชิ้นงานภายในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนสูงหรือมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนอยู่บ่อย ๆ เพื่อลดอัตรา Downtime ที่เกิดขึ้นจากการผิดพลาดของแรงงาน

วิธีการใหม่นี้จะใช้แว่นตา AR เข้ามาช่วยเหลือแรงงานในขั้นตอนการประกอบชิ้นงาน และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแนะนำลำดับขั้นตอนและการจัดวางตำแหน่งส่วนประกอบชิ้นงานให้แก่แรงงานได้ ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการผลิตและประกอบง่ายและรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก

นักวิจัยพัฒนาระบบ AR/AI ช่วยในการประกอบและตรวจสอบชิ้นงาน
ที่มาภาพ : XR Expo on Unsplash

และถ้าหากเกิดการผิดพลาดขึ้นระหว่างการประกอบหรือชิ้นส่วนที่ใช้มีข้อบกพร่องขึ้นมา ระบบนี้ก็จะช่วยแจ้งเตือนปัญหาและมอบฟีดแบคให้แก่แรงงานได้ทันที โดยเหล่านักวิจัยก็ได้เน้นยำว่าสิ่งนี้จะช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่าสูงขึ้นได้

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตมากมายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการผลิตยานยนต์ แบตเตอรี่หรือเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างก็ต้องการระบบเช่นนี้เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีอย่าง AR และ AI กลายอีกหนึ่งในสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องเริ่มลงทุนและจับตามองเอาไว้ให้ดี

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×