Wednesday, May 25Modern Manufacturing
×

BIGGOLD DIGITAL INNOVATION CO., LTD.

Software

PREMIUM PLM (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมซอฟต์แวร์ Solid Edge จากบริษัท ซีเมนส์ จำกัด ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ พร้อมดูแลลูกค้าด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และให้บริการอย่างมืออาชีพ รวมไปถึงการจัดการฝึกอบรมและการสนับสนุนสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ให้กับลูกค้า นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เพื่อให้การใช้ซอฟต์แวร์เกิดประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจสูงสุด
Phone Number
+66 2286-5950
Fax
+66 2286-5951
EPICOR SOFTWARE (THAILAND) CO., LTD.
เอพิคอร์ ซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต เรานำเสนอซอฟต์แวร์ให้กับอุตสาหกรรมเฉพาะ ที่มีการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมตรงกับอุตสาหกรรมการผลิต, การจัดจำหน่าย, ค้าปลีก
Phone Number
+66 2697-9130
BIGGOLD DIGITAL INNOVATION CO., LTD.
Big Gold Digital เป็นบริษัทรับวางระบบ ERP ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ BiggoldERP สำหรับการบริหาร วางแผนการจัดการข้อมูลทุกแผนกในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถวางแผนการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มยอดขายขององค์กรได้อย่างเต็มที่ 
Phone Number
+66 99-623-6446 , +66 88-632-4496
×