Monday, March 20Modern Manufacturing
×

อุตสาหกรรมเหล็กเยอรมนีถดถอยหนัก อัตราการผลิตร่วง 8.4%

อุตสาหกรรมเหล็กเยอรมนีถดถอยหนัก อัตราการผลิตร่วง 8.4%

ปัจจุบันปัญหาของราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าและปัญหาในด้านการจัดการ Supply chain ของประเทศเยอรมนียังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมหลายประเภท

อุตสาหกรรมเหล็กเยอรมนีถดถอยหนัก อัตราการผลิตร่วง 8.4%

ในปี 2022 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กดิบก็ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในเยอรมนี ด้วยกำลังการผลิตที่เรียกได้ว่าย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009 เลยทีเดียว

อัตราการผลิตเหล็กดิบเยอรมนีตกลง 8.4%

จากการรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา The steel trade association ได้ระบุว่าในปี 2022 ที่ผ่านมา เยอรมนีมีอัตราการผลิตเหล็กดิบ (Crude Steel) อยู่ที่ 36.8 ล้านตัน ซึ่งถือว่าต่ำลงกว่า 8.4% เมื่อเทียบจากปี 2021

นอกจากนี้คำสั่งซื้อเหล็กดิบจากบริษัทแปรรูปเหล็กต่าง ๆ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมในปี 2022 ยังมีอัตราที่ลดลงรวมกว่า 15% จากปีก่อน ๆ และหากไม่นับในปี 2020 ที่มีสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกแล้วละก็ กำลังการผลิตเหล็กดิบของเยอรมนีในปี 2022 ที่ผ่านมานี้ จะนับได้ว่าเป็นปีที่มีอัตราการผลิตต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009 เลยทีเดียว

อุตสาหกรรมเหล็กเยอรมนีถดถอยหนัก อัตราการผลิตร่วง 8.4%
ที่มาภาพ : yasin hm on Unsplash

ทาง The steel trade association ยังได้กล่าวว่าบริษัทผู้ผลิตอีกหลายแห่งในเยอรมนียังคงต้องดิ้นรนกับปัญหาการจะดการ Supply chain และราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น อีกทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาการทรุดตัวของเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กอีกด้วย

แม้สถานการณ์ Covid-19 จะเริ่มคลี่คลายลงแล้วในหลาย ๆ ประเทศ แต่ในภาคอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งต่างก็ยังต้องเร่งรีบฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ภายหลังจากนี้ก็หวังว่าสถานการณ์ของราคาพลังงานและปัญหาเศรษฐกิจของเยอรมนีจะผ่านไปได้โดยไวครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.maschinenmarkt.vogel.de/rohstahlproduktion-auf-zweitniedrigstem-niveau-seit-2009-a-3dafcc87b0ccde1edce1cd17c8461454/

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×