Monday, April 22Modern Manufacturing
×

เติมเต็มศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ระดับอุตสาหกรรมกับงาน Intelligent Asia Thailand

เตรียมพลิกโฉมวงการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยไปกับงาน Intelligent Asia Thailand ที่ยกทัพจากไต้หวันเปิดตัวครั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ BITEC บางนาวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 พร้อมพบปะผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจะหน่ายโซลูชันจากต่างประเทศมุ่งหน้าสู่การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ในฐานะหัวใจสำคัญของโลกยุคปัจจุบัน

เติมเต็มศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ระดับอุตสาหกรรมกับงาน Intelligent Asia Thailand

เติมเต็มศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ระดับอุตสาหกรรมกับงาน Intelligent Asia Thailand

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากโลกยุคใหม่ โลกที่ต้องการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักรอัตโนมัติ และอุปกรณ์อัจฉริยะนั้นล้วนต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนอย่าง PCB หรือ Print Circuit Board ซึ่งเป็นแผงวงจรไฟฟ้าที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลแทบทุกชนิดในปัจจุบัน

PCB ในประเทศไทยกับแนวโน้มการเติบโตมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025

ข้อมูลจากสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย (THPCA) เปิดเผยว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมแผงวงจรในประเทศไทยนั้นมีสูงถึง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 48,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถเติบโตไปได้ถึง 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025 ในขณะเดียวกันข้อมูลจาก BOI เปิดเผยให้เห็นถึงงบลงทุนรวมในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามากถึง 150,560 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนตามการสนับสนุนของภาครัฐในส่วนของ PCB และ PCBA ระหว่างเดือน พ.ย. 2018 และ 2023 เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ PCB ที่เป็นเหมือนฟันเฟืองสำคัญในอุตสาหกรรมกลุ่ม New S Curve และ S Curve เช่น ยานยนต์สมัยใหม่, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, ดิจิทัล, การแพทย์ครบวงจร และหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมเป็นต้น

ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยคนไทยเจ๋ง ๆ เกิดขึ้นใหม่ทุกปี แต่ทำไมไม่มีใครรู้จักเท่าที่ควร?

ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไทยนั้นมีความน่าสนใจอย่างมาก หากพิจารณาภาพของ Startup ที่พัฒนาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อัจฉริยะใหม่ ๆ ขึ้นมาในตลาดได้ในปัจจุบัน เช่น เครื่องมือตรวจจับการล้ม อุปกรณ์แจ้งเตือนทางการแพทย์อย่างเครื่องมือ Sleep Test ซึ่งเป็นผลผลิตของคนไทยเองนั้นเกิดขึ้นมาจำนวนไม่น้อย การกัดแผ่นปรินท์หรือ PCB เองก็ยังเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทั้งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปวช. ปวศ. ไปจนถึงเหล่า Maker ต่าง ๆ ที่มีการใช้งานกันโดยทั่วไป แต่คำถามสำคัญที่เกิดขึ้น คือ ทำไมเราจึงไม่ค่อยพบเจอผลิตภัณฑ์เหล่านี้วางขายหรือรู้จักกันในวงกว้าง? และทำไมธุรกิจเหล่านี้ถึงไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันอย่างชัดเจนเสียทีทั้งที่มีบุคคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์และทำให้ผลงานเหล่านี้เป็นจริงขึ้นมาได้แล้ว?

คำตอบของข้อสงสัยเหล่านี้อาจอยู่ที่จุดเชื่อมต่ออันแสนสำคัญที่เรียกว่า Industrial Scale ซึ่งแตกต่างกับการผลิตในจำนวนน้อย การสร้างต้นแบบ หรือการวิจัยและพัฒนา ภายใต้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเป็นทั้งการขาดองค์ความรู้และการขาดแคลนเทคโนโลยีที่จะทำการผลิตให้เกิดขึ้นได้ในรูปแบบอุตสาหกรรม ไม่ใช่เป็นเพียงการผลิตด้วยมือในปริมาณที่ค่อนข้างจำกัดและไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้

กลายเป็นว่าผู้ประกอบการที่ต้องการก้าวเข้ามาทำอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ในประเทศมีองค์ประกอบของระบบนิเวศน์ที่ไม่สมประกอบ ประเทศไทยนั้นมีนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์มากความสามารถ มีนักออกแบบแผงวงจร มีไอเดียแนวคิดต่าง ๆ สามารถไปถึงระดับการผลิตต้นแบบและ Pitching ขอทุนสนับสนุนได้แล้ว แต่เมื่อถึงเวลาต้องผลิตอาจต้องจ้างต่างประเทศดำเนินการเพราะขาดเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเฉพาะทางในประเทศ ช่องว่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงเป็นการเสียโอกาสมูลค่ามหาศาลในโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

Intelligent Asia Thailand ชิ้นส่วนสำคัญที่มาเติมเต็มศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประเทศไทย

Intelligent Asia ในฐานะมหกรรมแสดงเทคโนโลยี โซลูชัน และนวัตกรรมชั้นนำด้านอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบความสำเร็จจากไต้หวันซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200,000 ราย มองเห็นโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายฐานการผลิตที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและ ASEAN ได้กลายมาเป็นที่หมายใหม่ หรือจะเป็นในเรื่องของนโยบายสนับสนุนการลงทุนต่าง ๆ ที่้เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนและเติมเต็มศักยภาพผู้ผลิตของไทยในประเด็นที่ยังขาดแคลน ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเกิดการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ในวงกว้าง Intelligent Asia Thailand จึงถูกจัดขึ้นมาโดยแบบมาให้สอดรับกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและ ASEAN อย่างเหมาะสมลงตัวที่สุด

จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดใน ASEAN และบทบาทการเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์รวมถึงไดรฟฺ์ระดับโลก ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยที่สามารถคว้าโอกาสใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นได้ในภูมิภาค Intelligent Asia Thailand พร้อมสนับสนุนด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีและสินค้าด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากผู้แสดงสินค้ากว่า 200 ราย จาก 8 ประเทศ และเนื้อหาการพูดคุยสัมมนาที่เจาะลึกเทรนด์ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม โดยเนื้อหาและเทคโนโลยีในงานครอบคลุม 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

  • แผงวงจรพิมพ์ – PCB Thailand
  • การผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ – EMA Thailand
  • ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม – Automation Thailand
  • เทคโนโลยีออปโตอิเล็กทรอนิกส์และจอแสดงผล – Optoelectronics & Display Thailand
  • พลังงานแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงาน – Battery Power Storage & EV solutions Thailand

โดยหนึ่งในไฮไลท์ของงานอยู่ที่ประเด็นการสัมมนาที่เจาะลึกประเด็นของ PCB ในประเทศไทยจากผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม ได้แก่

  • PCB Summit: โอกาสในการพัฒนาและความท้าทายของอุตสาหกรรม PCB ของประเทศไทย
  • PCB Advanced Tech Forum: เสวนาพิเศษเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงและเทรนด์ของ PCB
  • PCB Solutions: ภาพรวมและประเด็นสำคัญของการลงทุนในประเทศไทย

พลาดไม่ได้สำหรับโอกาสในการเติบโตและเติมเต็มระบบนิเวศน์ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พบกันที่งาน Intelligent Asia 2024 ได้ฟรีที่ BITEC บางนา ห้องจัดแสดง EH100 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 18.00 น. (ไม่อนุญาตให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปีเข้าชมงาน) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Intelligent Asia Thailand

ลงทะเบียนเข้างานได้ฟรีที่:
Intelligent Asia Thailand

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×