Monday, April 22Modern Manufacturing
×

เตรียมพบกับ เทคโนโลยีตกแต่งพื้นผิวจาก Walther Trowal ในงาน Mach 2024

การตกแต่งพื้นผิวเป็นสิ่งจำเป็นในการผลิตชิ้นงานบางประเภท เช่น การใช้กระดาษทรายขัดด้วยมือ แต่การทำด้วยมือจะใช้เวลามาก หากไม่ต้องการให้กระบวนการตกแต่งกลายเป็นคอขวดในกระบวนการผลิตอาจต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก ยิ่งในช่วงที่ค่าแรงกำลังถีบตัวสูงขึ้นจะยิ่งทำให้ต้นทุนการผลิตบานปลาย การใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถทำการผลิตได้เป็นจำนวนมากในกรอบเวลาจึงเป็นสิ่งจำเป็น 

เตรียมพบกับ เทคโนโลยีตกแต่งพื้นผิวจาก Walther Trowal ในงาน Mach 2024
เตรียมพบกับ เทคโนโลยีตกแต่งพื้นผิวจาก Walther Trowal ในงาน Mach 2024

การตกแต่งในปัจจุบันสามารถใช้เครื่องจักรในเข้ามาช่วยดำเนินการได้ โดยการนำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของสายการผลิตที่มี และสามารถบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างระบบอัตโนมัติได้ด้วยเช่นกัน บทความนี้จะเล่าถึงเครื่องจักรสำหรับการตกแต่งชิ้นงานพร้อมกันจำนวนมากแบบอัตโนมัติ ซึ่งความจำเป็นในการใช้เครื่องจักรหรือกระทั่งระบบอัตโนมัตินั้นขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตที่ต้องการ โดยคำนวณต้นทุนการผลิตแบบ Manual เทียบกับการใช้เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติได้

Walther Trowal ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการตกแต่งพื้นผิวโลหะ มีกำหนดการณ์จัดแสดงเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับการตกแต่งพื้นผิวของส่วนประกอบที่มีทั้งรุ่นมาตรฐานทั่วไปและรุ่นคุณภาพสูงสำหรับงานที่มีความท้าทายในงาน Mach 2024 ระหว่างวันที่ 15 – 19 เมษายน 2024 ที่ NEC Birmingham UK โดย Walther Trowal จะนำเทคโนโลยีการตกแต่งพื้นผิวมาแสดงในงาน ไม่ว่าจะเป็นการลบคม การทำขอบมน การทำความสะอาด การทำให้พื้นผิวเรียบ และการขัดผิวที่มีความเงาสูง รวมถึงเครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) สำหรับการทำความสะอาดและกระบวนการรีไซเคิลน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องตกแต่งพื้นผิวแบบจานหมุนเหวี่ยง รุ่น ‘TT…A/2C’

ในงาน Mach 2024 บริษัท Walther Trowal จะจัดแสดงเครื่องตกแต่งพื้นผิวแบบจานหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Disc) รุ่น TT…A/2C สำหรับตกแต่งพื้นผิวชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กและผลิตพร้อมกันจำนวนมาก

เครื่องจักรมีระบบ ‘Double-Batch’ ที่ดำเนินการตกแต่งพื้นผิวชุดการผลิตหนึ่ง ในขณะที่อีกชุดการผลิตอยู่ในระหว่างกระบวนการแยกสารขัดพื้นผิวและเศษโลหะเล็ก ๆ ผ่านตะแกรงสายพาน การดำเนินการตกแต่งทั้ง 2 Batch ในคนละขั้นตอนพร้อม ๆ กันทำให้เกิดความต่อเนื่องในการผลิต ลดเวลาว่างที่ไม่มีผลิตภาพให้เหลือน้อยที่สุด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานไปพร้อม ๆ กับปริมาณงานที่ได้ในระดับสูงสุด ตลอดจนสามารถใช้ตัวแยกแม่เหล็กเพื่อดูดชิ้นงานโลหะออกจากสารขัดพื้นผิวได้ด้วย ระบบ TT..A/2C นั้นมีขนาดที่กะทัดรัดมาก ใช้พื้นที่น้อย และรองรับการบูรณาการสายการผลิตอัตโนมัติเต็มได้อย่างเต็มระบบอีกด้วย

คลิปวิดีโอ การทำงานของ Walther Trowal® กลุ่มผลิตภัณฑ์ TT

A production line with rotary vibrators, model CB 300

เครื่อง Rotary Vibrator รุ่น CB 300
(ที่มา: Walther Trowal)

เครื่องสั่นแบบวงกลม (CB Circular Vibrator)

Walther Trowal ยังนำเสนอเครื่องสั่นแบบวงกลม (CB Circular Vibrator) เป็นอีกรุ่นของเครื่องตกแต่งด้วยสารขัดอเนกประสงค์ สำหรับการลบเสี้ยน ลบมุมขอบให้มน รวมถึงการขัดพื้นผิวให้เงาเหมือนกระจก โดยมอเตอร์หมุนจะถูกสร้างไว้ให้ไม่สมดุลทำให้เกิดการหมุนที่แรงเหสี่ยงสูงกว่าทำให้เกิดการขัดที่มีประสิทธิภาพ ลักษณะของรูปทรงและขนาดวัสดุขัดที่ใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานที่ต้องการตกแต่ง เครื่องสั่นแบบวงกลมนี้สามารถรวมเข้ากับปฏิบัติการผลิตแบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย โดยมีตัวเลือกสายพานป้อนชิ้นงาน และนำชิ้นงานออกจากเครื่องเพื่อป้อนไปยังสถานีถัดไปโดยอัตโนมัติ

คลิปวิดีโอ การทำงานของเครื่องสั่นแบบวงกลม (CB circular vibrator)

เครื่อง ‘G Drier’ ทำให้ชิ้นงานแห้งและพื้นผิวเงา

กระบวนการตกแต่งพร้อมกันจำนวนมากส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้น้ำและสารประกอบของเหลวในกระบวนการที่เหมาะสม ชิ้นส่วนที่ตกแต่งเสร็จแล้วจะต้องผ่านกระบวนการทำให้แห้ง Walther Trowal จึงนำเสนอเครื่อง ‘G Drier’ ที่ไม่เพียงทำให้ชิ้นงานแห้ง แต่ยังช่วยให้พื้นผิวเงาอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถรวมกับระบบการตกแต่งพร้อมกันจำนวนมากทั้งการผลิตแบบชุดและการป้อนแบบต่อเนื่องได้

คลิปวิดีโอ การทำงานของ G Drier

‘ZM Basket Centrifuge’ เครื่องทำความสะอาดและรีไซเคิลน้ำในกระบวนการตกแต่งพื้นผิว 

Walther Trowal พัฒนาโซลูชันการตกแต่งพื้นผิวที่สามารถบูรณาการเข้ากับกระบวนการผลิตของลูกค้าได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ การจัดการน้ำในกระบวนการผลิตก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญในกระบวนการตกแต่งพร้อมกันจำนวนมาก เนื่องจากภายในน้ำจะมีเศษเล็ก ๆ จากการขัดถูระหว่างสารขัดกับชิ้นงาน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและดำเนินการตามนโยบายความยั่งยืนการบำบัดน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็น ในงาน Mach 2024 บริษัท Walther Trowal จะมีการสาธิตเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบตะกร้า (ZM Basket Centrifuge) ที่ช่วยทำความสะอาดและรีไซเคิลน้ำกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายในระบบปิดได้ 

เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบตะกร้า (ZM Basket Centrifuge) เมื่อทำงานไปได้เป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง จำเป็นต้องมีการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองด้วยมือก่อนนำมาใช้ต่อ ในขณะที่ ZA Automatic Peeling Centrifuge มีศักยภาพในการทำงานแบบอัตโนมัติมากกว่า ด้วยการใช้ใบมีดทำความสะอาดตะแกรงกรองอัตโนมัติเพื่อเก็บเศษโลหะให้ตกลงในถัง

คลิปวิดีโอ การทำงานของเครื่องบำบัดน้ำ ZM Basket Centrifuge และ ZA Automatic Peeling Centrifuge 

ทั้งนี้การเลือกใช้เครื่องจักรในการผลิตต้องคำนึงถึงการปรับสมดุลของกำลังการผลิตในสถานีการผลิตอื่น ๆ ก่อนหน้าด้วย เพื่อป้องกันการเกิดคอขวดในกระบวนการผลิต เพราะอาจทำให้ทั้งสายการผลิตมีความล่าช้าและเกิดกำลังการผลิตที่ต่ำ

อัปเดทองค์ความรู้ เทคโนโลยี และโซลูชันด้านอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติแห่งปี 2024 ได้ก่อนใครที่
AUTOMATION EXPO 2024
พบกับหัวข้อสัมมนาสำหรับระบบอัตโนมัติและโซลูชันในภาคการผลิตกว่า 50 หัวข้อ พร้อมสัมผัสเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ได้จริงสำหรับธุรกิจ พบกันที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) 13 – 15 มีนาคม 2567 นี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าฟรี!

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×