Tuesday, February 27Modern Manufacturing
×

Levi Strauss & Co. ผู้ผลิตยีนส์ชื่อดังให้ความสนใจในการใช้หุ่นยนต์สำหรับการ ‘เย็บ’ ผ้า

Levi Strauss & Co. ผู้ผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากผ้ายีนส์ชื่อดังเข้าร่วมในโครงการของ Siemens ที่พุ่งความสนใจในการใช้งานหุ่นยนต์สำหรับการผลิต ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้านั้นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงเพียงไม่กี่อุตสาหกรรมที่ยังไม่อาจใช้งานหุ่นยนต์ได้เต็มศักยภาพเนื่องจากความซับซ้อนของการทำงานที่เกิดขึ้น

Levi Strauss & Co. ผู้ผลิตยีนส์ชื่อดังให้ความสนใจในการใช้หุ่นยนต์สำหรับการ ‘เย็บ’ ผ้า

“คุณเชื่อไหมว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าพันล้านเดียวที่ยังไม่ถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ” Eugen Solowjow หัวหน้าโครงการ Siemens Lab ใน San Francisco เล่าถึงสิ่งีท่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในปัจจุบัน

ต้องยอมรับว่าผลกระทบจาก COVID-19 นั้นทำให้ผู้ผลิตจำนวนมากเริ่มย้ายถิ่นฐานการผลิตจากโพ้นทะเลกลับมาสู่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนกันมากขึ้น และเพื่อแก้ปัญหาเรื่องซัพพลายเชนตลอดจนถึงต้นทุนด้านแรงงาน แต่ไม่ใช่ทุกอุุตสาหกรรมที่สามารถใช้งานระบบอัตโนมัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมเหล่านั้น คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ขั้นตอนวิธีการเย็บผ้านั้นเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับระบบอัตโนมัติ สิ่งสำคัญในกระบวนการเย็บผ้า คือ มือมนุษย์ที่สามารถสัมผัสเนื้อผ้าและประเมินถึงการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นความหนาหรือผัวสัมผัส ซึ่งหุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถให้หุ่นยนต์สามารถทำงานกับสิ่งทอได้

Siemens ได้ทำงานร่วมกับ Advanced Robotics for Manufacturing Institute โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Department of Defense ประเทศสหรัฐอเมริกาในการช่วยผู้ผลิตที่มีระบบสายการผลิตแบบเก่าให้ใช้เทคโนโลยีใหมได้ Siemens ได้สร้างซอฟต์แวร์สำหรับนำหุ่นยนต์ให้จัดการกับวัสดุที่มีความยืดหยุ่นอ่อนตัวอย่างสิ่งทอหรือสายเคเบิลบาง ๆ ได้ ในขณะที่ Startup อย่าง Sewbo Inc. ได้พัฒนาการใช้เคมีกับผ้าเพื่อให้เกิดการคงตัวของวัสดุมากขึ้นคล้ายกับกันชนรถในสายการผลิต ทำให้สามารถจัดการกับการเย็บได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นจึงนำสิ่งทอไปล้างเมื่อการผลิตเสร็จสิ้น

ในกรณีของ Levi Strauss & Co. ที่มีการผลิตตสิ่งทอจากผ้ายีนส์ทั่วโลก การหันมาใช้หุ่นยนต์จะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความผิดพลาดในการผลิตที่ทำให้สินค้าไม่ผ่านมาตรฐาน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางหุ่นยนต์สำหรับวัสดุที่ยืดหยุ่นได้อย่างผ้า หรือสารเคมีที่ทำให้ผ้าเกิดการขับตัวและแข็งตัวได้นั้นจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจผ่าน Lean ที่เกิดขึ้นได้นั่นเอง

ที่มา:
reuters.com

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×