Wednesday, February 21Modern Manufacturing
×

Dave the Dog หุ่นยนต์ 4 ขาเพื่อการตรวจสอบโครงสร้าง 3 มิติ

Dave the Dog หุ่นยนต์ 4 ขาเพื่อการตรวจสอบโครงสร้าง 3 มิติ

หุ่นยนต์ที่เราพบเห็นกันได้บ่อย ๆ ในอุตสาหกรรมอาจจะเป็นหุ่นยนต์แขนกลหรือหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ แต่ที่จริงแล้วการใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์อาจจะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในรูปร่างแบบเดิมเสมอไป

Dave หุ่นยนต์สี่ขาจาก Boston Dynamics ได้มีการเริ่มนำมาใช้งานในสนามบิน Heathrow เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูล ปรับปรุงประสิทธิภาพและเสริมความปลอดภัยในงานก่อสร้างขนาดใหญ่

Dave the Dog หุ่นยนต์ 4 ขาเพื่อการตรวจสอบโครงสร้าง 3 มิติ

Dave the dog หุ่นยนต์สี่ขาตรวจสอบข้อมูล 3 มิติ

Dave the Dog หุ่นยนต์สี่ขาหรือหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายกับสุนัขที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Boston Dynamics และมีการทดสอบร่วมกับบริษัทก่อสร้าง Mace กำลังจะเข้ามาช่วยให้การเก็บข้อมูลภายในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยชื่อของ Dave นั้นก็ไม่ใช่ชื่อรุ่นหรือซีรีส์ของหุ่นยนต์แต่อย่างใด แต่มาจากการตั้งชื่อของคนที่ทำงานร่วมกับ Dave ในโครงการนี้นั่นเอง

หน้าที่ของ Dave ก็คือการใช้เลเซอร์สแกนสภาพสิ่งแวดล้อมรอบข้างในงานก่อสร้าง และทำการเก็บข้อมูล 3 มิติมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและความคืบหน้าของโครงการ โดยในปัจจุบัน Dave ได้เริ่มทดลองใช้งานจริงแล้วในโครงการปรับปรุงอุโมงค์ขนส่งสินค้าที่สนามบิน Heathrow ซึ่งถูกก่อสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 1960

Dave the Dog หุ่นยนต์ 4 ขาเพื่อการตรวจสอบโครงสร้าง 3 มิติ
ที่มาภาพ : Mace

ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงสูง ลดอุบัติเหตุพนักงาน

การเข้ามาของ Dave นั้นทำให้การตรวจสอบในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องเสี่ยงอันตราย ช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำงานในพื้นที่อันตราย อีกทั้ง Dave ยังสามารถเข้าไปตรวจสอบในสถานที่ที่มนุษย์เข้าถึงยากได้ เช่นในพื้นที่แคบหรือที่มืดนั่นเอง

บริษัทก่อสร้าง Mace ที่เป็นผู้ดูแลโครงการปรับปรุงอุโมงค์ในครั้งนี้ก็ได้กล่าวว่าการเข้ามาของ Dave the Dog นั้นไม่ได้เข้ามาเพื่อทำการทดแทนการทำงานของมนุษย์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าระบบอัตโนมัตินั้นจะสามารถผลักดันศักยภาพการทำงานและปรับปรุงความปลอดภัยและความรวดเร็วในการทำงานได้อย่างไร

Dave the dog ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดี ๆ ที่สามารถแสดงให้ผู้ประกอบการและพนักงานได้เห็นว่าการเข้ามาของนวัตกรรมระบบอัตโนมัติเหล่านี้ ไม่ได้ถูกนำเข้ามาทดแทนมนุษย์แต่จะเข้ามาช่วยเสริมทั้งประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยของพนักงานไปได้พร้อม ๆ กัน

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×