Wednesday, February 21Modern Manufacturing
×

จัดการต้นทุนแฝงกว่า 70% ใน TCO ให้อยู่หมัด ด้วยการจัดซื้อและบริการด้านอุตสาหกรรมแบบ All in One จาก RS

จัดการต้นทุนแฝงกว่า 70% ใน TCO ให้อยู่หมัด ด้วยการจัดซื้อและบริการด้านอุตสาหกรรมแบบ All in One จาก RS

รู้หรือไม่ว่าต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ Total Cost of Ownership (TCO) นั้นไม่ได้มีแค่ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จ่ายเงินแล้วจบ ในความเป็นจริงแล้วยังมีต้นทุนแฝงที่เรียกได้ว่ามีมูลค่าสูงกว่าสินค้าและบริการที่ต้องการเสียอีก ในมุมหนึ่งมูลค่าเหล่านี้อาจเรียกได้ว่าเป็นความสูญเปล่าหรืออาการทุนจมที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการทั้งต้นทุนจริงและต้นทุนแฝงให้เกิดความคุ้มค่าในระดับสูงสุดของธุรกิจการผลิต RS จึงได้พัฒนาโซลูชันสำหรับการจัดซื้อจัดหาแบบ All in One ที่ประเมินค่าความคุ้มค่าได้ง่าย และยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจที่เรียกได้ว่าเข้าถึงทั้งเรื่องงานจัดซื้อ งานบริการ และงานคลังในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

จัดการต้นทุนแฝงกว่า 70% ใน TCO ให้อยู่หมัด ด้วยการจัดซื้อและบริการด้านอุตสาหกรรมแบบ All in One จาก RS
จัดการต้นทุนแฝงกว่า 70% ใน TCO ให้อยู่หมัด ด้วยการจัดซื้อและบริการด้านอุตสาหกรรมแบบ All in One จาก RS

การจัดซื้อ-จัดหาเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกจากธุรกิจได้ และการจัดซื้อจัดหานี้เองที่มีขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆ มากมายที่เรียกได้ว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งเงินทุน ระยะเวลาที่ใช้ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความสับสนในการทำงานได้ แล้วรู้กันหรือไม่ว่ามูลค่าของการจัดซื้อจัดหาที่มองเห็นจากมูลค่าสินค้าหรือบริการนั้นคิดเป็นเพียง 1 ใน 3 ของต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของเท่านั้น

‘การจัดซื้อ-จัดหา’ กระบวนการที่มาพร้อมกับต้นทุนแฝงถึง 70%

ในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์นั้น ผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มองเห็นแค่รายจ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเท่านั้น แต่ทราบกันหรือไม่ว่าในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์นั้นต้นทุนจริงหรือราคาของผลิตภัณฑ์อยู่ที่ประมาณ 30% เท่านั้น หากพิจารณาผ่านมุมมองของ TCO ในขณะที่ต้นทุนแฝงนั้นมีมูลค่ามากถึง 70% โดยต้นทุนแฝงนั้นมีทั้งต้นทุนในการสั่งซื้อ ต้นทุนในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ ต้นทุนสินค้าคงคลัง ไปจนถึงการประหยัดเวลาซ่อมบำรุงที่จะเกิดขึ้น

จัดการต้นทุนแฝงกว่า 70% ใน TCO ให้อยู่หมัด ด้วยการจัดซื้อและบริการด้านอุตสาหกรรมแบบ All in One จาก RS

จะเห็นได้ว่าต้นทุนแฝงนั้นมีมูลค่ามากถึง 2 ใน 3 ของต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้นทุนผลิตภัณฑ์นั้นเป็นเหมือนเป้าหมายที่ถูกจับจ้องแต่เพียงอย่างเดียว ในขณะที่ต้นทุนแฝงจะอยู่ในส่วนตั้งแต่ก่อนการซื้อผลิตภัณฑ์และการดูแลภายหลังการได้มา ซึ่งเป็นการพูดถึงแค่ในแง่ของมูลค่าที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่ยังไม่ได้พูดถึงความยากลำบากในมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อต้นทุนแต่อย่างใด

ในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์นั้นบ่อยครั้งมักจะพบว่าการได้มาซึ่งชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์จำเป็นต้องสรรหามาจากตัวแทนจำหน่ายหลายรายเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการครบถ้วน ไม่ว่าจะในเชิงปริมาณหรือประเภทที่ต้องการ การบริหารจัดการก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาที่พบได้บ่อย เช่น การสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ผิดไปจากความต้องการของผู้ใช้งาน หรือปัญหาการบริหารจัดการรอบจ่ายจากซัพพลายเออร์หลายรายที่สร้างความสับสนได้ เป็นต้น

อีกปัญหายอดนิยมที่เจอกันได้ทุกโรงงาน คือ การเซ็นเอกสารอนุมัติการเบิกจ่ายที่ล่าช้า ในกรณีที่มีความเร่งด่วนในการใช้งาน ระยะเวลาที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อความเสียหายหรือ Downtime ที่อาจเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ระบบอัดอากาศในโรงงานรั่วไหลเพียงจุดเดียวซึ่งอาจมีมูลค่าสูงถึง 1,000 บาทต่อวันต่อจุด การรออนุมัติคำสั่งซื้อชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือการบริการที่ล่าช้าเพียงไม่กี่วันจึงก่อให้เกิดความสูญเปล่ามูลค่าหลักแสนได้ไม่ยาก

เพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดหาตั้งแต่สินค้าไปจนถึงบริการด้านอุตสาหกรรม RS ได้พัฒนาโซลูชันการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมแบบ All in One เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

3 โซลูชันกำจัดต้นทุนแฝงและเพิ่มความคล่องตัวให้กับการทำธุรกิจจาก RS

RS ตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านอุตสาหกรรมระดับสากลที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 75 ปี มีผลิตภัณฑ์กว่า 2,500 แบรนด์ ที่เอ่ยชื่อไปใคร ๆ ในวงการก็ต้องรู้จัก ตลอดจนแบรนด์ของ RS เองที่เรียกได้ว่ามีราคาเข้าถึงได้ง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพในการใช้งานที่ไว้วางใจได้

ภายใต้ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โลกดิจิทัลต้องการความยืดหยุ่นในการแข่งขันสูง ทั้งยังต้องการความโปร่งใส รวดเร็ว และชัดเจน ในการทำงานทุกขั้นตอน RS เข้าใจความท้าทายและความต้องการของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาโซลูชันต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของเหล่าผู้ผลิตโดยอยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของตัวเอง คือ การยกระดับโซลูชันในการจัดซื้อจัดหาให้สอดคล้องกับยุคสมัย นำไปสู่โซลูชันต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 โซลูชันสำคัญ ได้แก่

โซลูชันการจัดซื้ออัจฉริยะ

โซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ความใส่ใจ และความเชี่ยวชาญของทีมงานจาก RS จะช่วยลดความซับซ้อนและการใช้เวลาอย่างสูญเปล่าในกระบวนการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยโซลูชันการจัดซื้ออัจฉริยะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

Product Plus – สนับสนุนการจัดซื้อปริมาณมาก ตลอดจนการค้นหาสินค้าที่ต้องการ ในกรณีที่สินค้านั้นไม่อยู่ในระบบของ RS ก็สามารถจัดหาให้ได้เช่นกัน ลดระยะเวลาในการหาสินค้าที่เกิดขึ้นหลากหลายรายการ ลดปริมาณซัพพลายเออร์ที่ต้องดำเนินการ การบริหารจัดการเงินทุนหรือวงเงินต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องง่าย ดำเนินการได้สะดวกสบาย ทั้งยังสามารถดำเนินการออนไลน์ได้ จึงเกิดความรวดเร็ว ความชัดเจน และลดความซับซ้อนยุ่งยากในการทำงานลงได้อย่างมาก

จัดการต้นทุนแฝงกว่า 70% ใน TCO ให้อยู่หมัด ด้วยการจัดซื้อและบริการด้านอุตสาหกรรมแบบ All in One จาก RS

E-Commerce – เพิ่มความสามารถในกระบวนการจัดซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ RS สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและความแม่นยำตลอดกระบวนการจัดซื้อ ผู้ใช้งานสามารถส่งคำร้องไปยังผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้โดยตรงในระบบ หมดปัญหาผู้ซื้อจัดหาสินค้าไม่ตรงกับความต้องการ ลดความผิดพลาดในการสั่งซื้อ มองเห็นสินค้าที่เหลืออยู่แบบ Real-time มี Log ประวัติการซื้อ-ขาย ทำให้ตรวจสอบย้อนหลังและสั่งซื้อซ้ำได้ง่าย สามารถตั้งงบประมาณของแต่ละแผนกให้สามารถสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มได้เลย ในขณะที่ผู้จัดการหรือผู้มีสิทธิ์อนุมัติแล้วสามารถดำเนินการออนไลน์ได้จากทั่วทุกมุมโลกผ่านเครือข่าย ลดความล่าช้า เพิ่มความคล่องตัว นอกจากนี้ยังมีดีลพิเศษให้กับผู้ที่ซื้อแพ็กเกจรายปีอีกด้วย

จัดการต้นทุนแฝงกว่า 70% ใน TCO ให้อยู่หมัด ด้วยการจัดซื้อและบริการด้านอุตสาหกรรมแบบ All in One จาก RS

โซลูชันระบบสินค้าคงคลัง

โซลูชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดความสูญเปล่าในการกักเก็บสินค้าคงคลังไว้ในระบบของโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้สินค้าเกิดทั้งความเสื่อมตามระยะเวลาตลอดจนการกินพื้นที่ใช้งาน ผู้ผลิตสามารถเลือกเก็บชิ้นส่วนที่สำคัญหรือต้องใช้งานบ่อยไว้ในคลังสินค้า ในขณะที่ชิ้นส่วนอื่น ๆ RS สามารถจัดเก็บไว้ในคลังสินค้าของตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจะเรียกเก็บค่าสินค้า (Invoice) ในภายหลัง จุดเด่น คือ สามารถนำส่งสินค้าได้ภายใน 1 วัน สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ชลบุรีและระยองซึ่งมีคลังสินค้าของ RS ตั้งอยู่อีกแห่งด้วยเช่นกัน และสำหรับพื้นที่ห่างไกลก็สามารถทำข้อตกลงแบบ Consignment เพื่อนำสินค้าไปเก็บรักษาไว้ที่โรงงานได้เลย แต่ผู้ขอรับบริการต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาสินค้าดังกล่าว

จัดการต้นทุนแฝงกว่า 70% ใน TCO ให้อยู่หมัด ด้วยการจัดซื้อและบริการด้านอุตสาหกรรมแบบ All in One จาก RS

โซลูชันการบริการด้านอุตสาหกรรม

RS พร้อมสนับสนุนบริการด้านอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงโซลูชันในการผลิต เช่น การพิมพ์ 3 มิติ ตลอดจนงานซ่อมบำรุงที่หลากหลาย งานทดสอบในระดับห้องแล็บ งานบริการด้านสารหล่อลื่น ไปจนถึงงานบริการด้านพลังงาน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไฮไลต์เด็ดแห่งยุคเพราะสอดคล้องกับแนวคิดด้านความยั่งยืนอย่างชัดเจน

จัดการต้นทุนแฝงกว่า 70% ใน TCO ให้อยู่หมัด ด้วยการจัดซื้อและบริการด้านอุตสาหกรรมแบบ All in One จาก RS

สำหรับงานด้านบริการในกิจการอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมอย่างหลากหลายนั้นต้องบอกว่า RS มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในงานตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศ มีการศึกษาข้อมูลและประเมินว่า 50% ของความสูญเปล่าในด้านพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจากการรั่วไหล ปัญหาด้านฉนวน และการสูญเสียความร้อน ซึ่งในส่วนของอากาศอัดที่นิยมใช้ในการผลิตนั้นมีการสูญเสียกว่า 40% เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของอากาศ การรั่วไหลเหล่านี้สร้างมูลค่าความเสียหายได้มากกว่าที่ใครหลายคนคิด ยกตัวอย่างเช่น รูรั่วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. เพียงรูเดียวทำให้เกิดการสูญเสียเงินได้มากถึง 320,000 บาทต่อปี และแน่นอนว่ารูรั่วที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีรูเดียวและขนาดเดียวอย่างแน่นอน RS พร้อมเข้ามาช่วยตรวจสอบและแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการใช้เทคโนโลยีอัลตราโซนิคผ่านทางอากาศ ช่วยระบุจุดบกพร่องและประเมินความรุนแรงได้โดยไม่รบกวนระบบอัดอากาศที่ทำงานอยู่ ทำให้ลดการใช้พลังงานลงได้ สามารถชี้ปัญหาและแจกแจงต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน ยืดอายุการใช้งานเครื่องอัดแรงดัน จัดลำดับความสำคัญในการซ่อมบำรุง สิ่งเหล่านี้ช่วยลดต้นทุนและสร้างความยั่งยืนที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม

จัดการต้นทุนแฝงกว่า 70% ใน TCO ให้อยู่หมัด ด้วยการจัดซื้อและบริการด้านอุตสาหกรรมแบบ All in One จาก RS
สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันการตรวจสอบการรั่วไหลของระบบอัดอากาศ RS ขอเชิญเข้าร่วม Webinar ‘Improve Energy Efficiency in a Compressed Air System’ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนผ่านช่องทาง ดังนี้:
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

จะเห็นได้ว่าโซลูชันจาก RS ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันการจัดซื้ออัจฉริยะ โซลูชันระบบสินค้าคงคลัง ไปจนถึงโซลูชันการบริการด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอากาศอัด สามารถช่วยลดต้นทุนในทุกขั้นตอนได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การออกคำสั่งซื้อที่ลดความผิดพลาดลงได้ การบริหารจัดการงบประมาณเกิดขึ้นได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ การอนุมัติก็ทำได้อย่างรวดเร็ว สินค้าไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เอง ทั้งยังมั่นใจได้ว่าได้สินค้าใหม่และมีคุณภาพอยู่เสมอ ตลอดจนงานบริการด้านอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมทุกความต้องการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แก้ปัญหาได้ทั้งเรื่องคน เรื่องการหาสินค้า ไปจนถึงการลดค่าใช้จ่ายแฝงที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจน [สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม คลิก]

นอกจากโซลูชันทั้ง 3 แล้ว RS ยังมีชุมชนออนไลน์สำหรับวิศวกรหรือนวัตกรที่กำลังมองหาคำตอบใหม่ ๆ ให้กับความสนใจของตัวเองอย่าง DesignSpark ซึ่งเป็นพื้นที่พูดคุยสำหรับวิศวกรจากทั่วทุกมุมโลกในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

หากคุณกำลังมองหาวิธียกระดับความสามารถในการจัดซื้อจัดหา ลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในต้นทุนแฝงของ TCO ที่เกิดขึ้น หรือต้องการบริการต่าง ๆ ด้านอุตสาหกรรมที่ช่วยปลดล็อกขีดจำกัดของคุณได้ ติดต่อ RS สิครับ แล้วการจัดซื้อจัดหาจะเป็นเรื่องง่ายในทุกขั้นตอน ตั้งแต่คำสั่งซื้อไปจนถึงการรอรับสินค้าเพื่อใช้งานเลยครับ

สนใจโซลูชันการจัดซื้อจัดหาสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่ติดต่อได้ที่:
RS
โทรศัพท์: 02-648-6868
Email: SolutionsTH@RS-Components.com
Website: https://th.rs-online.com/

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×