fbpx
Thursday, July 2Modern Manufacturing

‘เมดิคอล แฟร์ ไทยแลนด์ 2560’ งานแสดงสินค้านานาชาติทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

เปิดฉากอย่างเป็นทางการ ‘เมดิคอล แฟร์ ประเทศไทย’ ครั้งที่ 8 งานแสดงสินค้านานาชาติทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ แหล่งสำหรับการจัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ควรพลาดที่จะช่วยยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศในการเตรียมพร้อมยุคไทยแลนด์ 4.0

งานแสดงสินค้านานาชาติทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ เมดิคอล แฟร์ ประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ได้ทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดย ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานแสดงสินค้าซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นับว่าเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจากทั่วโลก พร้อมด้วยกลุ่มประเทศชั้นนำและพาวิลเลียนนานาชาติจำนวนถึง 18 ประเทศ ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ‘ไทยแลนด์ 4.0′ ได้ครอบคลุมถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ในฐานะหนึ่งในตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นอนาคตของประเทศไทย โดยงาน เมดิคอล แฟร์ ไทยแลนด์” ถือเป็นแหล่งสำหรับการจัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ควรพลาดที่จะช่วยยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศอีกด้วย

งานในครั้งนี้ได้นำเสนอเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครอบคลุมกว่า 5,000 รายการ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับโรงพยาบาลการวินิจฉัยโรคเภสัชกรรมการแพทย์ รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ การใช้หุ่นยนต์เพื่อการเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกัน การติดตามผล และรักษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด ที่จะช่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ป่วยเข้าด้วยกัน สินค้าที่ร่วมจัดแสดงมีตั้งแต่หุ่นยนต์ที่ใช้ในการผ่าตัด ภาพพิมพ์ 3 มิติ อุปกรณ์ที่ฝังในร่างกาย อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการรักษาทางคลินิก ซึ่งล้วนช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งในฐานะศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ www.medicalfair-thailand.com

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ