Saturday, February 24Modern Manufacturing
×

‘การใช้ประโยชน์จากการจัดการและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล’ แนวทางแห่งการแข่งขันสำหรับโรงงานยุคใหม่

‘การใช้ประโยชน์จากการจัดการและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล’ แนวทางแห่งการแข่งขันสำหรับโรงงานยุคใหม่

ข้อมูลที่แม่นยำนั้นจะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตรวมถึงฝ่ายบริหารสามารถจัดการเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการ การทำการตลาด การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ ไปจนถึงการวางแผนกระจายสินค้า การแข่งขันของการผลิตยุคใหม่จึงขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นให้ได้ผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะต้องทันต่อสถานการณ์ ครบถ้วน และมีความชัดเจน

‘การใช้ประโยชน์จากการจัดการและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล’ แนวทางแห่งการแข่งขันสำหรับโรงงานยุคใหม่

จากข้อมูลของ IDC ผู้ผลิตมากกว่า 30% ในอาเซียนและอินเดียรายงานเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ยอดขายที่ลดลง และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปัจจัยเหล่านี้

‘การใช้ประโยชน์จากการจัดการและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล’ แนวทางแห่งการแข่งขันสำหรับโรงงานยุคใหม่
  • การฟื้นตัวจากกำลังซื้อที่ตกต่ำลงจากช่วงโควิด
  • การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
  • การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมีพลวัต
  • การเกิดขึ้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น พัฒนาการของการใช้งานหุ่นยนต์ การพิมพ์ 3 มิติ การจำลองโรงงานแบบเรียลไทม์

เพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน จะต้องอาศัยความเข้าใจและความคล่องตัว ซึ่งกุญแจสำคัญของทั้งสองเงื่อนไข คือ ‘ข้อมูล’

เข้าถึงเงื่อนไขและคว้าชัยในการแข่งขันด้วย ‘ข้อมูล’ ที่ใช่

ข้อมูลที่ใช่นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถใช้งานได้ทันต่อสถานการณ์ และสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการในส่วนใด ๆ จะสามารถบริหารจัดการกิจกรรมที่ต้องเกิดขึ้นให้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ ณ ขณะเวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤติ การประกอบชิ้นส่วน หรือการวางแผนด้านโลจิสติกส์ต่าง ๆ

‘การใช้ประโยชน์จากการจัดการและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล’ แนวทางแห่งการแข่งขันสำหรับโรงงานยุคใหม่

หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่จะเข้ามาช่วยในการผลิต คือ ‘ระบบอัตโนมัติ’ การจัดการผลิตที่ทำงานได้ดีขึ้นส่งผลต่อปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ แต่เมื่อสภาพธุรกิจเกิดความท้าทาย อาทิ ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วจากอุปสงค์และอุปทาน ระบบอัตโนมัติจะสร้างความยืดหยุ่นในการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เป็นอย่างดี

โดยปกติ ซัพพลายเชนเหล่านี้จะเริ่มต้นด้วยทรัพยากรและส่วนประกอบ กระบวนการขั้นตอนในการผลิต และการกระจายสินค้า ห่วงโซ่มูลค่ารูปแบบนี้มักจะกระจายตัวออกไปไปตามประเทศและทวีปต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์โตโยต้าในโชว์รูมใน Munich จะมีข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลก ห่วงโซ่มูลค่าประเภทนี้เป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดสำหรับผู้ผลิตในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มีรายได้ปานกลางในการขยายส่วนแบ่งการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น หากไม่มีข้อมูล ห่วงโซ่มูลค่าที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่การลำดับความสำคัญข้อมูลต่าง ๆ ของผู้จัดการฝ่ายการผลิตในอินเดียและอาเซียนรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลเชิงจะมีความสำคัญมาก จากการศึกษาของ IDC’s Manufacturing Insights พบว่ากว่า 59% ของผู้เข้าร่วมการศึกษาต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของซัพพลายเชน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการเชื่อมต่อการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน ในขณะที่อีก 52% ต้องการประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยทำความเข้าใจและมองเห็นได้ของกระบวนการระบบอัตโนมัติ และลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

‘การใช้ประโยชน์จากการจัดการและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล’ แนวทางแห่งการแข่งขันสำหรับโรงงานยุคใหม่

การจัดเก็บข้อมูล – จุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง 

ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มักถูกมองว่าเป็นกรอบครอบควบคุมการดำเนินการด้านการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่มักจะถูกละเลยความสำคัญในการเก็บข้อมูลเริ่มต้นที่ถูกต้องตั้งแต่แรก สิ่งที่จำเป็นมากคือความสอดคล้องกันของข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและความถูกต้องแม่นยำที่บันทึก ณ จุดประมวลผล เช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ จุดจำหน่าย

เมื่อนักวิจัยถามองค์กรต่าง ๆ ในเอเชียที่พวกเขาประสบปัญหาในการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มักเป็นช่วงเริ่มต้นที่เริ่มเป็นปัญหาคอขวด ในการสำรวจเมื่อเร็ว ๆ นี้ ยกตัวอย่างเช่น คุณภาพและความสมบูรณ์ของข้อมูลกลายเป็นความท้าทายอย่างมากในการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (อ้างโดย 46% ของบริษัทและองค์กรในเอเชีย)

ฮันนี่เวลล์สามารถนำเสนอพอร์ตโฟลิโอของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบบูรณาการที่ออกแบบมาเพื่อปลดล็อกศักยภาพของข้อมูลในคลังสินค้า ทำให้สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบครบวงจรแบบรายวันได้

‘การใช้ประโยชน์จากการจัดการและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล’ แนวทางแห่งการแข่งขันสำหรับโรงงานยุคใหม่

การรับเข้าสินค้า (GOOD RECEIVED)

เครื่องสแกนและเครื่องพิมพ์ฉลากของฮันนี่เวลล์ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามปริมาณและประเภทของวัสดุขาเข้าได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งยังมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมฟังก์ชันการสแกนบาร์โค้ดในตัว สำหรับใช้ในระบบงานนี้ เช่นเดียวกับเครื่องสแกนมือถือและเครื่องพิมพ์พร้อมกับฟังก์ชันสมาร์ทพรินติ้งด้วย

การจัดวางและเติมสินค้า (PUT-AWAY AND REPLENISHMENT)

การคัดแยกวัสดุขาเข้าอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญในสภาพแวดล้อมในการผลิต แต่ความถูกต้องก็มีความสำคัญเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น สินค้าต้องถูกจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อให้การเลือกและการตรวจสอบสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากที่สุด คอมพิวเตอร์พกพาและเครื่องสแกนมือที่ติดตั้งในรถโฟล์คลิฟต์ของฮันนี่เวลล์ ช่วยให้สามารถติดตามสินค้าทั่วทั้งโรงงานได้แบบเรียลไทม์

การผลิต (PRODUCTION)

สำหรับการผลิต ฮันนี่เวลล์มีอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องสแกนบาร์โค้ดความละเอียดสูงและความแม่นยำสูง อุปกรณ์เหล่านี้สามารถพิมพ์ฉลากหมายเลขซีเรียลขนาดเล็กมาก หรือฉลากที่ระบุงานระหว่างทำในสายการผลิต

ควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL)

การควบคุมคุณภาพจะส่งผลถึงคุณภาพสินค้าของคุณ เครื่องพิมพ์ฉลากอุตสาหกรรม PM Series ของฮันนี่เวลล์ที่บ่อยครั้งจะถูกใช้เพื่อติดตามผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ QC และสินค้าที่ไม่ผ่านการ QC

บรรจุ (PACKING)

คอมพิวเตอร์พกพาแบบพกพาของฮันนี่เวลล์ จะแจ้งพนักงานแพ็กสินค้าว่าต้องเลือกและจัดส่งอะไรบ้างสำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้ง เครื่องพิมพ์ต่าง ๆ ของฮันนี่เวลล์ มีฉลากสำหรับการจัดส่ง และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ดที่พิมพ์สำหรับแต่ละคำสั่งซื้อได้ ซึ่งช่วยลดความความผิดพลาดระหว่างการทำงานได้เป็นอย่างดี

การจัดส่งสินค้า (SHIPPING)

การจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการในโรงงาน ต้องใช้ความเร็วและความแม่นยำในระดับสูง วิธีหนึ่งคือการลดงานที่ต้องทำแบบ Manual เองลงเพื่อลดความผิดพลาดในการเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งออกไป เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมของฮันนี่เวลล์ สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติและให้ทั้งความเร็วและความชัดเจน

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต Honeywell ยังมีชุดซอฟต์แวร์ที่จัดการข้อมูลที่อุปกรณ์จับได้ ซึ่งรวมถึง iCAPT ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติด้านการผลิตที่ผสานรวมกับระบบ ERP ที่หลากหลาย และทำให้ผู้จัดการโรงงานมองเห็นแบบเรียลไทม์ในการดำเนินการคลังสินค้าและร้านค้า

บทสรุปแนวโน้มของโรงงานและข้อมูล

ผู้ผลิตในระดับภูมิภาคต้องรับมือกับความต้องการที่ผันผวนจากสถานการณ์โควิด จำเป็นต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทั่วโลกและใช้โอกาสจากตลาดภายในประเทศให้ได้มากที่สุด บางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความสามารถในการแข่งขันเมื่อมีเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆเกิดขึ้น

‘การใช้ประโยชน์จากการจัดการและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล’ แนวทางแห่งการแข่งขันสำหรับโรงงานยุคใหม่

จุดเริ่มต้นสำหรับข้อกำหนดแต่ละข้อเหล่านี้คือการมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีความครอบคลุมที่ดีกว่าให้กับซัพพลายเชนและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามรายงานของ World Economic Forum และ Boston Consulting Group การสร้างข้อมูลการผลิตที่ถูกต้องแม่นยำและมีคุณภาพสูงถือเป็นจุดแรก ๆ ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่จะช่วยปลดล็อกมูลค่าเพิ่มอีก 100 พันล้านดอลลาร์สำหรับผู้ผลิตทั่วโลก จากรายงานฉบับเดียวกันนี้ มูลค่าเพิ่มสูงสุด 40% มาจากความจำเป็นเดิมที่เราอาจรู้อยู่แล้ว คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการนำสินทรัพย์และวัสดุไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และที่ผ่านมาที่เราคิดว่ามันสูงสุดที่สุดแล้ว จะยังสูงขึ้นได้อีกด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ จาก ฮันนี่เวลล์

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความท้าทายที่ผู้ผลิตในภูมิภาคเอเชียเผชิญอยู่นั้น กำลังเป็นคลื่นความท้ายทายลูกใหม่ที่โถมซัดเข้ามา แต่ความพยายามที่จะจัดการกับความท้าทายเหล่านี้จะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ที่สำคัญในระยะยาว วันนี้ ความพยายามที่จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเริ่มต้นที่หน้าร้าน ไม่มีธุรกิจการผลิตรายใดสามารถเพิกเฉยต่อขั้นตอนพื้นฐานนี้บนเส้นทางสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมในการบูรณาการข้อมูลในการผลิต:

OGA International

ที่ตั้ง: 546 Sukhonthasawat Rd, Ladphrao Sub-District, Ladphrao District, Bangkok 10230, Thailand
โทรศัพท์: 02-025-8888
Call Center: 02-025-8889
Email: sales@oga.co.th
Website: www.oga.co.th
Facebook: OGA International

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×