Sunday, February 5Modern Manufacturing
×

รัสเซียหยุดส่งก๊าซให้ยุโรป ผลกระทบจากการคว่ำบาตร !

รัสเซียหยุดส่งก๊าซให้ยุโรป ผลกระทบจากการคว่ำบาตร !

รัสเซียได้ทำการหยุดการส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1 ไปยังสหภาพยุโรป (EU) จากการตรวจพบการรั่วไหลของน้ำมัน และจะทำการปิดท่อส่งอย่างไม่มีกำหนดเพื่อทำการซ่อมแซม

รัสเซียหยุดส่งก๊าซให้ยุโรป ผลกระทบจากการคว่ำบาตร !
รัสเซียหยุดส่งก๊าซให้ยุโรป ผลกระทบจากการคว่ำบาตร !

Gazprom บริษัทด้านพลังงานข้ามชาติในประเทศรัสเซียได้มีการตรวจพบน้ำมันรั่วไหลบนขั้วต่อสายเคเบิลภายนอกของระบบควบคุม และจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและแก้ไขการรั่วไหล ทำให้ปัจจุบันการส่งก๊าซของท่อ Nord Stream 1 จากรัสเซียไปยังเยอรมนีถูกหยุดลงโดยสมบูรณ์จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

การหยุดส่งก๊าซที่ส่งผลกระทบวงกว้างต่อชาวยุโรป

ผลกระทบจากการหยุดส่งก๊าซจากรัสเซียครั้งนี้ทำให้ประเทศในสหภาพยุโรปเกิดความกังวลจากปัญหาการขาดแคลนพลังงานในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่สามารถใช้พลังงานมาสร้างความร้อนได้

สหภาพยุโรปได้มองว่าการปิดท่อส่งพลังงานครั้งนี้เป็นการที่รัสเซียพยายามเข้าควบคุมตลาดพลังงานโลกและใช้ก๊าซที่ส่งออกเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับสหภาพยุโรปเพื่อยกเลิกการถูกคว่ำบาตรจากหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งทางรัสเซียก็ได้กล่าวปฏิเสธเรื่องเหล่านี้และระบุว่าการคว่ำบาตรเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการซ่อมแซมท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1

รัสเซียหยุดส่งก๊าซให้ยุโรป ผลกระทบจากการคว่ำบาตร !
ภาพการรั่วไหลบนขั้วต่อสายเคเบิล ที่มาภาพ : https://t.me/gazprom/886

EU เปลี่ยนผู้นำเข้าพลังงาน หันเข้าหาพลังงานหมุนเวียน

ทางสหภาพยุโรปเองก็ได้มีการคาดการณ์และเริ่มการลดการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียมาในระยะหนึ่งแล้ว ปัจจุบันสหภาพยุโรปได้ยกเลิกการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียโดยสมบูรณ์และหันมาหาผู้ส่งออกพลังงานที่มีความแน่นอนกว่าอย่างสหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ อาเซอร์ไบจาน และแอลจีเรีย ซึ่งประเทศที่เป็นผู้ส่งออกพลังงานให้สหภาพยุโรปมากที่สุดในปัจจุบันก็ได้กลายมาเป็นประเทศนอร์เวย์แล้วนั่นเอง

นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังมีการลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนับตั้งแต่การเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครนขึ้น ซึ่งสหภาพยุโรปก็มองว่าการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นหลักประกันในด้านพลังงานให้กับหลาย ๆ ประเทศในอนาคต

สถานการณ์ระหว่างประเทศรัสเซียและสหภาพยุโรปยังคงตึงเครียดและมีการโต้ตอบกันเกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบในครั้งนี้ก็ได้ส่งผลวงกว้างไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ได้แต่หวังว่าความขัดแย้งในครั้งนี้จะสามารถคลี่คลายได้ในเร็ววัน

ที่มาข่าว : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_5389

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×