Wednesday, May 22Modern Manufacturing
×

6 บริษัทชนะรางวัลความยั่งยืนจาก Schneider Electric

Schneider มอบรางวัลพันธมิตรที่มีศักยภาพโดดเด่นในการจัดการคาร์บอนภายใต้การผลิตของตัวเอง ซึ่งหมายรวมไปถึงความสามารถในการบริหารจัดการคาร์บอนที่ส่งต่อไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้าด้วย โดยรางวัลดังกล่าวมี 6 บริษัทจากทั่วโลกที่ได้รับการยกย่องเชิดชูประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น

6 บริษัทชนะรางวัลความยั่งยืนจาก Schneider Electric
6 บริษัทชนะรางวัลความยั่งยืนจาก Schneider Electric

Schneider Electric ผู้นำด้าน Digital Transformation ที่เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล Schneider Electrical Sustainability Impact Award จากองค์กรณ์กว่า 241 บริษัทผู้ชนะจะถูกตัดสินจากความโดดเด่นในด้าน Decarbonization หรือการลดคาร์บอนทั้งในองค์กรและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากนั้น การมอบรางวัลจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Impact to My Company และ Impact to My Customer

ผู้ชนะในหมวด Impact to My Company

  • Hewlett Packard Enterprise (สหรัฐอเมริกา) – ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทางเลือกที่สะอาดผ่านรูปแบบ Hybrid ที่ใช้ทั้งพลังงานหมุนเวียน ซื้อพลังงานผ่านช่องทางสีเขียว ดำเนินการตามนโยบายสนับสนุนด้านภาษีสีเขียว และสัญญาสีเขียว มีการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ที่มีการปลดปล่อยมลภาวะต่ำหรือไม่ปลดปล่อยเลย แต่การใช้เชื้่อเพลิงอากาศยานที่มีความยั่งยืนเพื่อลด Carbon Footprint นอกจากนี้องค์กรยังใช้วัสดุสีเขียวและการออกแแบบเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืน ทำให้เกิดความโปร่งใสและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังลดของเสียในพื้นที่ผลิตด้วย
  • Boer (Wuxi) Power System Co., Ltd (จีน) – บรรลุเป้าในการลดคาร์บอนใน Sustainability Journey และหันมาใช้ระบบไฟฟ้ารวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างการผลิตที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น เช่น Smart Forklift Scheduling Management System นอกจากนี้สำนักงานใหญ่ยังมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 1.5MW บนหลังคาและสถานีชาร์จ ENP-B เพื่อรองรับ EV อีกด้วย
  • Michael Smith Switchgear (สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์) – ตั้งเป้าความยั่งยืนในทุกมิติของธุรกิจและสามารถบรรลุเป้า Carbon Neutral หรือการเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อลดการใช้พลังงานและการใช้วัตถุดิบ บริษัทได้เปลี่ยนกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัล ใช้ EV และติดตั้งไฟ LED รวมถึงแผงพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดหารวิตถุดิบทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ของตัวเองรวมถึงการจัดส่งเพื่อลด Carbon Footprint ในอนาคตวางแผนสร้างระบบกักเก็บน้ำฝนและหลังคาสีเขียวอีกด้วย

ผู้ชนะในหมวด Impact to My Customer

  • Ramboll (ฟินแลนด์) – บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรม การออกแบบ การให้คำปรึกษา มีการดำเนินงานใน 35 ประเทศและมีแรงงานถึง 17,000 คนทั่วโลก บริษัทนี้ได้ออกแบบโซลูชันที่มีความยั่งยืนด้านพลังงานให้กับอาคารของลูกค้าทั้งระบบบริการและการจัดส่งพลังงาน รวมถึงระบบทำความร้อนด้วยปั๊มความร้อนและโซลูชันด้านพลังงานแสดงอาทิตย์ ด้วยการบูรณาการ EcoStruxture โซลูชันการบริหารจัดการอัจฉริยะเพื่อเชื่อมต่อแต่ละผลิตภัณฑ์ สร้างความโปร่งใสและการใช้งานข้อมูลเพื่อยกระดับการบริหารจัดการได้
  • Faith Technologies, Inc. (สหรัฐอเมริกา) – ผู้นำในดารกวางแผนด้านไฟฟ้า วิศวกรรม การออกแบบ และการติดตั้ง สนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของลูกค้าด้วย Path to Smarter Energy Process ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ระบุวิธีที่จะอนุรักษ์พลังงาน และพิจารณาเปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่หากมีตัวเลือกที่สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งยังบูรณาการการเก็บพลังงานเพื่อบรรลุเป้า Net-zero Carbon Emission หรือการไม่ปลดปล่อยคาร์บอนอีกด้วย ด้วยการใช้โซลูชัน EcoStruxture เพื่อทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ เรียบง่ายและทำให้การจัดการด้านพลังงานของลูกค้าปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพ
  • Ad-Sol Nissin Corporation (ญี่ปุ่น) – พันธมิตร SI เดียวในญี่ปุ่น มีการแนะนำให้ลูกค้าใช้ EcoStruxture ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทด้านไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนด้านการบูรณาการของธุรกิจระดับ Microgrid ในพื้นที่ นอกจาากนี้บริษัทยังช่วย Optimize การบริหารจัดการกระบวนการผลิตในกระบวนการผลิตยานยนต์ และให้คำปรึกษาด้านบริการสำหรับแพลตฟอร์มที่เป็นกลางทางคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น บริษัทเดินรถไฟ เป็นต้น

ที่มา:
se.com

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×