Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

อุตสาหกรรมอาหารของสิงคโปร์สร้างงานใหม่กว่า 2,500 ตำแหน่งในอีก 5 ปีข้างหน้า

ด้วยนโยบายที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารของสิงคโปร์ Food Manufacturing Industry Transformation Map 2025 ทำให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 2,500 ตำแหน่งในอีก 5 ปี ตามแผนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

อุตสาหกรรมอาหารของสิงคโปร์สร้างงานใหม่กว่า 2,500 ตำแหน่งในอีก 5 ปีข้างหน้า
อุตสาหกรรมอาหารของสิงคโปร์สร้างงานใหม่กว่า 2,500 ตำแหน่งในอีก 5 ปีข้างหน้า

ด้วยนโยบาย Food Manufacturing Industry Transformation Map 2025 และ Jobs Transformation Map (JTM) จะช่วยให้แรงงานมีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งงานใหม่อย่าง Food Biotechnologist, Sustainability Engineer และ Automation Engineer

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเริ่มต้นจากการระบุเทรนด์และผลกระทบในตำแหน่งงานสำคัญสำหรับระยะเวลา 3-5 ปีที่กำลังมาถึง ซึ่งการปรับยุทธศาสตร์องค์กรให้สามารถปรับตัวเพื่อยกระดับทักษะความสามารถอันโดดเด่นที่มีในองค์กรในการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจที่ต้องเกิดขึ้น แน่นอนว่าองค์กรเปลี่ยนตัวเองไม่ได้จนกว่าแรงงานจะสามารถสนับสนุนโมเดลธุรกิจใหม่และหน้าที่ที่เปลี่ยนไปให้ได้เสียก่อน

จากการศึกษาของ JTM พบว่าบทบาทงาน 22 ตำแหน่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางประการและต้องการการออกแบใหม่เพื่อปรับปรุงเป้าหมายและความรับผิดชอบ โดยหนึ่งในทักษะที่เป็นที่ต้องการ คือ ทักษะในด้านเทคโนโลยีอาหารที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ นอกจากนี้ทักษะในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งทักษะเหล่านี้ก็ยังต้องการเครื่องมือและวิธีเข้าหาที่เหมาะสมเพื่อผลักดันนวัตกรรมและสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

แม้ว่าตำแหน่งงานบางจำนวนมากจะยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องการการ Upskill เพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานจะก้าวไปทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมีส่วนในการทำงานอย่างมากสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึง

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตัวแทนจากภาครัฐ เช่น EnterpriseSG ที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรจะช่วยกันสนับสนุนบริษัทให้ออกแบบปรับปรุงตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงการ Reskill และ Upskill แรงงานให้เข้ากับตำแหน่งงานที่ JTM ระบุไว้

ที่มา:
Straitstimes.com

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
‘โปรตีนยั่งยืน’ เทรนด์สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารที่ผลักดันด้วยระบบอัตโนมัติ

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×