Saturday, May 18Modern Manufacturing
×

Smarter Human x Smarter Tech: ปั๊มชิ้นส่วนยานยนต์ความละเอียดสูงอย่างง่ายดายด้วย ST1 เครื่องปั๊มโลหะอัจฉริยะที่มาพร้อมกับ AI

ความท้าทายในการผลิตยุคปัจจุบันนั้นมีปัจจัยอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนแรงงาน การขาดแคลนทักษะ ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือปัญหาด้านซัพพลายเชนที่ได้รับผลกระทบทั่วโลก ผู้ผลิตจึงมองหาคุณลักษณะสำคัญในการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ ซึ่งคุณสมบัติสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมี คือ LEAN และความยืดหยุ่น ทั้ง 2 คุณสมบัตินี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากระบบการทำงาน กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ นั้นไม่เกิดความโปร่งใส การเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ หรือเครื่องจักรอัตโนมัติจึงกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน [English Version on Page 2]

<strong>Smarter Human x Smarter Tech: ปั๊มชิ้นส่วนยานยนต์ความละเอียดสูงอย่างง่ายดายด้วย ST1 เครื่องปั๊มโลหะอัจฉริยะที่มาพร้อมกับ AI</strong>
<strong>Smarter Human x Smarter Tech: ปั๊มชิ้นส่วนยานยนต์ความละเอียดสูงอย่างง่ายดายด้วย ST1 เครื่องปั๊มโลหะอัจฉริยะที่มาพร้อมกับ AI</strong>

การผลิตในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีอย่างขาดไม่ได้ เพื่อลดความผิดพลาดของแรงงาน (Human Error) การใช้เครื่องจักรอัจฉริยะที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีความแม่นยำสูง และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้กลายเป็นคุณสมบัติเด่นที่ผู้ผลิตต่างใฝ่หา Chin Fong Machine Industrial ผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานปั๊ม (Pressing) ในการผลิตที่ได้รับรางวัลจาก Taiwan Excellence Award นับครั้งไม่ถ้วน จึงได้พัฒนา Straight Side Single Crank Precision Presses หรือเครื่องปั๊มโลหะอัจฉริยะซีรีย์ ST1 ขึ้นมาพร้อมกับ AI เพื่อให้ผู้ผลิตเอาชนะความท้าทายในยุคปัจจุบันที่หลากหลาย ทั้งยังเพิ่มความสามารถในการรับมือกับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

เพราะการเปลี่ยนผ่านสู่ ‘เครื่องจักรอัจฉริยะ’ สามารถเริ่มต้นได้ทันที

เมื่อผู้ประกอบการมองถึงภาพการเปลี่ยนผ่านที่จะต้องเกิดขึ้นในกระบวนการหรือธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่มักจะถูกพิจารณาเสมอ คือ ต้นทุนที่สูง ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนระบบ ต้นทุนเครื่องจักร ไปจนถึงต้นทุนของแรงงานที่มีทักษะเหมาะสมในการทำงาน

ภาพจำของระบบอัตโนมัติสำหรับหลายคนอาจจะเป็นภาพโรงงานไร้มนุษย์ หรือโรงงานที่มีหุ่นยนต์มากมาย มีมูลค่ามหาศาล ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วความสำคัญพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ ความโปร่งใสและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งทำให้เกิด LEAN และความยืดหยุ่นในการรับมือต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม การมีเครื่องจักรอัจฉริยะที่สามารถรายงานข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรง รวดเร็ว และสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงได้จึงเป็นตัวขับเคลื่อนที่เหมาะสมในยุคสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามกระบวนการที่ดูเรียบง่ายนี้ไป

<strong>Smarter Human x Smarter Tech: ปั๊มชิ้นส่วนยานยนต์ความละเอียดสูงอย่างง่ายดายด้วย ST1 เครื่องปั๊มโลหะอัจฉริยะที่มาพร้อมกับ AI</strong>

Sara Shieh, Oversea Sales Department Account Manager จาก Chin Fong Machine Industrial ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีงานปั๊มโลหะจากไต้หวัน ได้เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงในงานปั๊มเอาไว้ ดังนี้ “ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความท้าทายต่าง ๆ เกิดขึ้นนานัปการ โดยหนึ่งในข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนสำหรับภาครัฐทั่วโลก คือ นโยบายด้าน ESG ที่ต้องคำนึงถึงพลังงานที่ใช้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันยังต้องทำให้ธุรกิจเกิดการเติบโตอีกด้วย Chin Fong จึงมองว่าเราจะส่งมอบคุณสมบัติเหล่านี้ได้อย่างไรในเรื่องที่เราเชี่ยวชาญ จึงกลายเป็นการผสานเทคโนโลยีดิจิทัลด้านข้อมูลเข้ากับเครื่องปั๊มคุณภาพสูงที่สามารถใช้งานได้ง่าย”

“ต้องยอมรับว่าหนึ่งในกำแพงสำคัญของการเปลี่ยนผ่าน คือ ราคาและผู้ใช้งาน ทำให้ Chin Fong เลือกที่จะพัฒนาโซลูชันการปั๊มโลหะอัจฉริยะตระกูล ST1 ขึ้นมาในรูปแบบที่คุ้มค่าที่สุด สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เราออกแบบการใช้งานให้เป็นมิตรและเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้คนในโรงงาน เพราะการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้งานเครื่องจักรอัตโนมัตินั้นยิ่งเริ่มต้นได้เร็วเท่าไรยิ่งเป็นผลดีกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดต้นทุนด้านพลังงานหรือวัตถุดิบ ประหยัดเวลา และการยกระดับคุณภาพชิ้นงาน เมื่อเครื่องจักรสามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้งานง่าย การเปลี่ยนแปลงก็ไม่จำเป็นต้องกังวลและสามารถเริ่มต้นได้ทันที” Sara เน้นย้ำถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับสถานการณ์การผลิตในปัจจุบัน

ST1 Series เปลี่ยนโลกการปั๊มโลหะสู่การผลิตยุค AI ที่จับต้องได้จริง

ด้วยประสบการณ์ในการสร้างเครื่องปั๊มโลหะและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมานานกว่า 70 ปี Chin Fong Machine Industrial จึงเข้าใจในเงื่อนไข ความต้องการ และเทรนด์ที่กำลังเปลี่ยนไปของการผลิตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานปั๊มโลหะสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของไทย

การพัฒนาเครื่องปั๊มโลหะของ Chin Fong  นั้นตั้งอยู่บนแนวคิดที่มองไปถึงการใช้งานจริงของลูกค้า ด้วยการออกแบบที่เป็นมืออาชีพ มีการต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตัวเอง การปรับแต่งคุณสมบัติต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับงานปั๊มที่มีความจำเพาะเจาะจงสูง เปลี่ยนการใช้งานให้เป็นเรื่องง่าย และที่สำคัญเลย คือ เครื่องปั๊มอัจฉริยะจาก Chin Fong จะต้องสามารถบูรณาการและเกิดเป็นโซลูชันระบบอัตโนมัติแบบองค์รวมใน Ecosystem ของลูกค้าได้จริง ด้วยแนวคิดและความตั้งใจเหล่านี้ที่ถูกบ่มเพาะมาทำให้เกิดการพัฒนาเครื่องปั๊มโลหะอัจฉริยะ ST1 Series ซึ่งได้รับรางวัล Taiwan Excellence Award ด้วยความสามารถในการตอบสนองต่อบริบทการผลิตในยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดีขึ้นมา

ST1 Series เครื่องปั๊มโลหะอัจฉริยะที่วัดความคุ้มค่าได้ในทุกจังหวะการทำงาน

ST1 Series เป็นเครื่องปั๊มโลหะแบบ Straight Side Single Crank Precision Presses ที่ออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษรองรับการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถปั๊มชิ้นงานได้อย่างเสถียรและแม่นยำ ลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น ST1 Series สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการลากขึ้นรูป การพับโลหะ การ Marking การรีดเนื้อโลหะ และการปั๊มโลหะ โดยสามารถทำงานทีละชิ้นหรือเลือกทำการผลิตต่อเนื่องได้ด้วยอัตราเฉลี่ย 45 ชิ้นต่อนาที

<strong>Smarter Human x Smarter Tech: ปั๊มชิ้นส่วนยานยนต์ความละเอียดสูงอย่างง่ายดายด้วย ST1 เครื่องปั๊มโลหะอัจฉริยะที่มาพร้อมกับ AI</strong>

นอกเหนือจากคุณสมบัติความทนทานและการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ST1 Series ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ 3 อย่างด้วยกัน ได้แก่ iForming ซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับ AI สามารถเก็บข้อมูลเพื่อบูรณาการ Big Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข้อมูลแบบ Real-Time การวางแผนการผลิตอันชาญฉลาด รวมทั้งคาดการณ์เวลาส่งมอบชิ้นงาน และการวางแผนการซ่อมบำรุง

เทคโนโลยีต่อมา คือ Automatic Mold Changing  ระบบอัตโนมัติที่ช่วยปรับตั้งค่าแม่พิมพ์ที่ต้องใช้และลดระยะเวลาการเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้เป็นอย่างดี และสุดท้าย คือ เทคโนโลยี PHM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ESG โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ฐานข้อมูลเพื่อตรวจจับและคำนวณสิ่งที่ต้องซ่อมบำรุง เช่น Total Clearance หรือโค้ดต่าง ๆ ไปจนถึงการวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้า การใช้งาน ST1 Series สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยหน้าจอสัมผัสข้างตัวเครื่องที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ หรือจะทำการควบคุมผ่านระบบเครือข่ายก็สามารถทำได้

<strong>Smarter Human x Smarter Tech: ปั๊มชิ้นส่วนยานยนต์ความละเอียดสูงอย่างง่ายดายด้วย ST1 เครื่องปั๊มโลหะอัจฉริยะที่มาพร้อมกับ AI</strong>

สำหรับประเทศไทยที่มีความโดดเด่นในเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องปั๊มโลหะอัจฉริยะ ST1 Series สามารถสนับสนุนในการผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการเข้ากับ Ecosystem ของโรงงานเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส และสร้าง LEAN ที่สามารถจับต้องและประเมินผลได้อย่างแม่นยำ

สนใจเครื่องปั๊มโลหะอัจฉริยะ ST1 Series จาก Chin Fong Machine Industrial สามารถพูดคุยสอบถามและชมตัวอย่างในรูปแบบของ 3D Print ที่ Taiwan Excellence Pavilion ภายในงาน Manufacturing Expo 2023 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2023 เวลา 10.00 – 18.00 น.

<strong>Smarter Human x Smarter Tech: ปั๊มชิ้นส่วนยานยนต์ความละเอียดสูงอย่างง่ายดายด้วย ST1 เครื่องปั๊มโลหะอัจฉริยะที่มาพร้อมกับ AI</strong>

เกี่ยวกับ Taiwan Excellence

Taiwan Excellence เชื่อว่ามีเพียงนวัตกรรมเท่านั้นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลให้กับชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในการเฟ้นหาและคัดเลือกแบรนด์ที่ทุ่มเทให้กับการสร้างนวัตกรรมอันโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นความยั่งยืน การออกแบบ การวิจัยและการพัฒนา เครื่องหมาย Taiwan Excellence จึงกลายมาเป็นที่จดจำในฐานะของผลิตภัณฑ์คุณภาพและการออกแบบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จากไต้หวันสู่สายตาชาวโลก

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกลิงค์ได้ที่: https://www.taiwanexcellence.org/th/product

<strong>Smarter Human x Smarter Tech: ปั๊มชิ้นส่วนยานยนต์ความละเอียดสูงอย่างง่ายดายด้วย ST1 เครื่องปั๊มโลหะอัจฉริยะที่มาพร้อมกับ AI</strong>

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence ‘Empowering Smart Manufacturing’ ณ งาน Manufacturing Expo 2023 จัดขึ้นวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม SILK 1 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่: https://forms.gle/QRg3kMRDSh7aBijG9 

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×