Wednesday, May 22Modern Manufacturing
×

Tag: กระทรวงอุตสาหกรรม

“พิมพ์ภัทรา” ลงพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2  ตรวจเยี่ยม การฝึกอาชีพชุมชน-รับฟังปัญหา

“พิมพ์ภัทรา” ลงพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2  ตรวจเยี่ยม การฝึกอาชีพชุมชน-รับฟังปัญหา

News
“พิมพ์ภัทรา” ยกคณะลงพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพชุมชน-รับฟังปัญหา ก่อนชงเข้าที่ประชุม ครม.สัญจรนอกสถานที่ ครั้งที่ 3 (more…)
ปลัดอุตฯ เซ็นคำสั่งตั้งศูนย์บริหารภาวะฉุกเฉิน

ปลัดอุตฯ เซ็นคำสั่งตั้งศูนย์บริหารภาวะฉุกเฉิน

News
ปลัดอุตฯ เซ็นคำสั่งตั้งศูนย์บริหารภาวะฉุกเฉิน เน้นทำงานเชิงรุก ป้องกันเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิน ย้ำต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ (more…)
ก.อุตฯ ขนย้ายกากตะกอนแร่แคดเมียมกลับ จ.ตากแล้ว กว่า 801.26 ตัน

ก.อุตฯ ขนย้ายกากตะกอนแร่แคดเมียมกลับ จ.ตากแล้ว กว่า 801.26 ตัน

News
ก.อุตฯ ขนย้ายกากตะกอนแร่แคดเมียมกลับจังหวัดตากแล้ว รวมกว่า 801.26 ตัน บางซื่อขนออกแล้ว 100 % พร้อมปรับปรุงโกงดังพักคอยเรียบร้อยแล้ว (more…)
“พิมพ์ภัทรา” เผย ขนย้ายกากแคดเมียมรอบสอง เรียบร้อยดี 

“พิมพ์ภัทรา” เผย ขนย้ายกากแคดเมียมรอบสอง เรียบร้อยดี 

News
“พิมพ์ภัทรา” เผย ขนย้ายกากแคดเมียมรอบสอง เรียบร้อยดี มทร.ล้านนา รับรองการตรวจสอบความแข็งแรงและทรุดตัวของดินลูกรังในโรงพักคอย ย้ำ ก.อุตฯ ดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ (more…)
“พิมพ์ภัทรา” สั่ง ปลัดอุตสาหกรรม ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมี จ.ระยอง

“พิมพ์ภัทรา” สั่ง ปลัดอุตสาหกรรม ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมี จ.ระยอง

News
“พิมพ์ภัทรา” สั่ง ปลัดอุตสาหกรรม ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมีระยอง พร้อมกำชับ อธิบดีกรมโรงงาน สืบหาข้อเท็จจริง เพราะโรงงานฯต้นเพลิง สั่งปิดไปก่อนหน้านี้แล้ว  (more…)
“พิมพ์ภัทรา” ยืนยันมีแผนหลัก แผนรอง ขนย้ายกากแคดเมียมไป จ.ตาก 

“พิมพ์ภัทรา” ยืนยันมีแผนหลัก แผนรอง ขนย้ายกากแคดเมียมไป จ.ตาก 

Investment
“พิมพ์ภัทรา” ย้ำมีแผนหลัก-รอง ขนย้ายกากแคดเมียมไป จ.ตาก สั่งการปลัดอุตฯ ลงดูหน้างาน ตรวจสอบความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมตั้งคนนอกสอบข้อเท็จจริงทั้งกระบวนการ     (more…)
กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึก ป.ป.ท. ร่วมแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมทั้งระบบ

กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึก ป.ป.ท. ร่วมแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมทั้งระบบ

Investment
กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึก ป.ป.ท. แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากฯ ทั้งระบบขยายผลขบวนการขนย้ายกากตะกอนแร่จากจังหวัดตาก ย้ำต้องโปร่งใส เน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง (more…)
“พิมพ์ภัทรา” ล่องใต้ เยี่ยมชม–ให้กำลังใจ–รับฟังปัญหา ผู้ประกอบการกลุ่ม จว.ใต้ ฝั่งอันดามัน 

“พิมพ์ภัทรา” ล่องใต้ เยี่ยมชม–ให้กำลังใจ–รับฟังปัญหา ผู้ประกอบการกลุ่ม จว.ใต้ ฝั่งอันดามัน 

Investment
“รัฐมนตรีฯ พิมพ์ภัทรา” นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เยี่ยมชมและให้กำลังใจ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ จาก 2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ ผลักดันสู่เป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม  (more…)
ปลัดอุตฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี

ปลัดอุตฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี

Investment
ปลัดอุตสาหกรรม รับลูก พิมพ์ภัทรา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ สถานประกอบการผลิตพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี กำชับสถานประกอบการต้องมีระบบความปลอดภัยทุกด้าน ประเมินความเสี่ยงก่อนแจ้งประกอบกิจการโรงงานอย่างเคร่งครัด (more…)
×