Saturday, September 30Modern Manufacturing
×

Tag: สสว.

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือน ส.ค. 2566 ลดลง 

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือน ส.ค. 2566 ลดลง 

News & Economics
สสว. เผย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) เดือนสิงหาคม 2566 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน จากกำลังซื้อที่ชะลอลง ตามภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค และต้นทุนของผู้ประกอบการยังอยู่ในระดับสูง คาด 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวดีขึ้น ตามการใช้จ่ายช่วงเทศกาลปลายปี รวมถึงความคาดหวังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลใหม่  (more…)
สสว. เผย ผลสำรวจ SME เสียเปรียบผู้ประกอบการต่างชาติ วอนภาครัฐจำกัดจำนวน – ประเภทธุรกิจ

สสว. เผย ผลสำรวจ SME เสียเปรียบผู้ประกอบการต่างชาติ วอนภาครัฐจำกัดจำนวน – ประเภทธุรกิจ

News & Economics
สสว. เผย ผลสำรวจความคิดเห็นของ SME ต่อผู้ประกอบการต่างชาติในพื้นที่ พบ ธุรกิจการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องมีการแข่งขันสูง เสียเปรียบเป็นเรื่องการพัฒนาสินค้า เงินทุนและความรู้ทางการตลาด วอนภาครัฐออกมาตรการจำกัดจำนวน/ประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการต่างชาติในแต่ละพื้นที่ และเร่งตรวจสอบ/ควบคุมนอมินีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว (more…)
สสว. จัดงานใหญ่ กระตุ้นยอดขาย SME ในงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย 

สสว. จัดงานใหญ่ กระตุ้นยอดขาย SME ในงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย 

News & Economics
สสว.ร่วมกับ ส.อ.ท.และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานใหญ่ SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย โดยนำสินค้าและบริการของ MSME ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2566 นี้ ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  (more…)
สสว. จับมือ BOI และ 5 หน่วยงานพันธมิตร เชื่อมธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SME 

สสว. จับมือ BOI และ 5 หน่วยงานพันธมิตร เชื่อมธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SME 

News & Economics
สสว. จับมือ BOI และ 5 หน่วยงานพันธมิตร เชื่อมธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SME  ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดย “ผู้ให้” จะได้รับการยกเว้น CIT 200% ของเงินสนับสนุน  และ ช่วย SME ปรับตัวสู่เศรษฐกิจสีเขียว การเข้าสู่ Global Supply Chain และ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  (more…)
สสว. เผย ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทรนด์ใหม่ หลังวิกฤติ COVID-19 ที่ได้รับความนิยมปี 2565

สสว. เผย ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทรนด์ใหม่ หลังวิกฤติ COVID-19 ที่ได้รับความนิยมปี 2565

News & Economics
สสว. เผยผลการศึกษาธุรกิจท่องเที่ยวหลังวิกฤติ COVID-19 พบ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชุมชน เป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสูงสุดในปี 2565 ด้วยตัวเลขเติบโตสูงถึง 155% สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 220 ล้านบาท สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชน ลดความยากจน และความเข้มแข็งยั่งยืนของเศรษฐกิจในพื้นที่ (more…)
สสว. เผย ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 พบผู้ประกอบการ SME มีหนี้สินเพิ่มขึ้น

สสว. เผย ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 พบผู้ประกอบการ SME มีหนี้สินเพิ่มขึ้น

News & Economics
สสว. เผย ผลสำรวจสถานการณ์หนี้สินกิจการ SME ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 พบผู้ประกอบการถึงร้อยละ 59.7 มีภาระหนี้สินซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ที่ร้อยละ 53.4 ส่วนใหญ่กู้ยืมเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ และ ยังคงเผชิญปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือมากที่สุด คือ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  (more…)
สสว. เผย แผนส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 ยกระดับเข้าสู่ Global Supply Chain 

สสว. เผย แผนส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 ยกระดับเข้าสู่ Global Supply Chain 

News & Economics
สสว. เผย แผนส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 สร้างขีดความสามารถให้ SME ทุกกลุ่มแข่งขันได้ และยกระดับเข้าสู่ Global Supply Chain  และเตรียมสร้างแผนที่นำทาง SME สู่ธุรกิจสีเขียว เพื่อฝ่าอุปสรรคการค้าโลกให้กลุ่มผู้ส่งออกกว่า 32,842 ราย และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นถึงปี 2570 จะผลักดัน SME GDP เพิ่มเป็นร้อยละ 40  (more…)
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนพฤษภาคม 2566 ชะลอตัวลง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนพฤษภาคม 2566 ชะลอตัวลง

News & Economics
สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) เดือนพฤษภาคม 2566 ชะลอตัวลงหลังจากปรับตัวพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และผลจากสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว รวมถึงผู้ประกอบการยังคงมีความกังวลด้านต้นทุน  (more…)
SMESI เดือนเมษายน 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

SMESI เดือนเมษายน 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

News & Economics
สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME  เดือนเมษายน 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 จากเทศกาลสงกรานต์มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้น ผู้ประกอบการกังวลค่าไฟฟ้าแพง (more…)
SMESI เดือนมีนาคม 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3

SMESI เดือนมีนาคม 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3

News & Economics
สสว. เผย ดัชนี SMESI เดือนมีนาคม 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ซึ่งได้อานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและชาวไทยที่ได้แรงกระตุ้นมาจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 แต่ยังมีปัจจัยลบทั้งด้านต้นทุนสินค้าที่ยังคงตัวในระดับสูง  (more…)
×