Friday, February 23Modern Manufacturing
×

Tag: สสว.

สสว. เผย ภาระหนี้สิน SME ไตรมาส 4/2566 ทรงตัว

สสว. เผย ภาระหนี้สิน SME ไตรมาส 4/2566 ทรงตัว

Investment
สสว. เผย ภาระหนี้สิน SME ไตรมาส 4/2566 ทรงตัวในสัดส่วนร้อยละ 60 เพราะเริ่มเข้าถึงแหล่งเงินในระบบเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเป็นหลัก ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในระดับสูง ยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการชำระหนี้  (more…)
สสว. เผย 5 ธุรกิจดาวรุ่งประจำปี 2567

สสว. เผย 5 ธุรกิจดาวรุ่งประจำปี 2567

Investment
สสว. เผย 5 ธุรกิจดาวรุ่งประจำปี 2567 คือ ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  และธุรกิจผลิตน้ำอัดแก๊สและโซดา ขณะที่ธุรกิจเข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง คือ ธุรกิจขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือสอง ที่มีการหดตัวลงถึง 82% เและธุรกิจเกสเฮาส์ ที่หดตัวถึง 65%  (more…)
สสว. บูรณาการหน่วยงานรัฐวางกรอบขับเคลื่อน SME ปี 68

สสว. บูรณาการหน่วยงานรัฐวางกรอบขับเคลื่อน SME ปี 68

Investment
สสว. วางกรอบทิศทางการส่งเสริม SME ปี 2568 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านการส่งเสริม SME เน้น 3 ประเด็น ปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว และการใช้ Soft Power สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า/บริการ เป้าหมายให้ SME อยู่รอด เติบโตยั่งยืน  (more…)
สสว. เผย ภาระหนี้สิน SME ไตรมาส 3 ขยายตัวต่อเนื่อง แนวโน้มกู้ยืมเงินนอกระบบมากขึ้น

สสว. เผย ภาระหนี้สิน SME ไตรมาส 3 ขยายตัวต่อเนื่อง แนวโน้มกู้ยืมเงินนอกระบบมากขึ้น

Uncategorized
สสว. เผย ภาระหนี้สิน SME ไตรมาส 3/2566 ขยายตัวต่อเนื่อง แนวโน้มกู้ยืมเงินนอกระบบมากขึ้นจากเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อที่เข้มข้นและอัตราดอกเบี้ยสูง การเข้าถึงสินเชี่อยังเป็นอุปสรรคสำคัญของ SME ภาครัฐควรช่วยหาแนวทางเพิ่มโอกาสให้ SME เข้าถึงสินเชื่อโดยเฉพาะในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียนของกิจการที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ (more…)
สสว.เผย ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับภาวะต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

สสว.เผย ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับภาวะต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

Investment
สสว. เผย ผลสำรวจผู้ประกอบการ SME ด้านโครงสร้างต้นทุนและพฤติกรรมลูกค้า พบ ส่วนใหญ่เผชิญภาวะต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นมาก เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 92 กำลังซื้อลดลงและยังต้องเผชิญคู่แข่งจากโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือมากที่สุดคือ การลดต้นทุน และกระตุ้นการใช้จ่าย  (more…)
สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือน ส.ค. 2566 ลดลง 

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือน ส.ค. 2566 ลดลง 

Investment
สสว. เผย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) เดือนสิงหาคม 2566 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน จากกำลังซื้อที่ชะลอลง ตามภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค และต้นทุนของผู้ประกอบการยังอยู่ในระดับสูง คาด 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวดีขึ้น ตามการใช้จ่ายช่วงเทศกาลปลายปี รวมถึงความคาดหวังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลใหม่  (more…)
สสว. เผย ผลสำรวจ SME เสียเปรียบผู้ประกอบการต่างชาติ วอนภาครัฐจำกัดจำนวน – ประเภทธุรกิจ

สสว. เผย ผลสำรวจ SME เสียเปรียบผู้ประกอบการต่างชาติ วอนภาครัฐจำกัดจำนวน – ประเภทธุรกิจ

Investment
สสว. เผย ผลสำรวจความคิดเห็นของ SME ต่อผู้ประกอบการต่างชาติในพื้นที่ พบ ธุรกิจการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องมีการแข่งขันสูง เสียเปรียบเป็นเรื่องการพัฒนาสินค้า เงินทุนและความรู้ทางการตลาด วอนภาครัฐออกมาตรการจำกัดจำนวน/ประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการต่างชาติในแต่ละพื้นที่ และเร่งตรวจสอบ/ควบคุมนอมินีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว (more…)
สสว. จัดงานใหญ่ กระตุ้นยอดขาย SME ในงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย 

สสว. จัดงานใหญ่ กระตุ้นยอดขาย SME ในงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย 

Investment
สสว.ร่วมกับ ส.อ.ท.และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานใหญ่ SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย โดยนำสินค้าและบริการของ MSME ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2566 นี้ ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  (more…)
สสว. จับมือ BOI และ 5 หน่วยงานพันธมิตร เชื่อมธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SME 

สสว. จับมือ BOI และ 5 หน่วยงานพันธมิตร เชื่อมธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SME 

Investment
สสว. จับมือ BOI และ 5 หน่วยงานพันธมิตร เชื่อมธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SME  ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดย “ผู้ให้” จะได้รับการยกเว้น CIT 200% ของเงินสนับสนุน  และ ช่วย SME ปรับตัวสู่เศรษฐกิจสีเขียว การเข้าสู่ Global Supply Chain และ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  (more…)
สสว. เผย ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทรนด์ใหม่ หลังวิกฤติ COVID-19 ที่ได้รับความนิยมปี 2565

สสว. เผย ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทรนด์ใหม่ หลังวิกฤติ COVID-19 ที่ได้รับความนิยมปี 2565

Investment
สสว. เผยผลการศึกษาธุรกิจท่องเที่ยวหลังวิกฤติ COVID-19 พบ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชุมชน เป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสูงสุดในปี 2565 ด้วยตัวเลขเติบโตสูงถึง 155% สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 220 ล้านบาท สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชน ลดความยากจน และความเข้มแข็งยั่งยืนของเศรษฐกิจในพื้นที่ (more…)
×