Saturday, February 17MM Thailand

Tag: อุตสาหกรรมยานยนต์

VW พักงานหัวหน้าโครงการผู้สั่งทดลองมนุษย์

VW พักงานหัวหน้าโครงการผู้สั่งทดลองมนุษย์

News
Volkswagen สั่งพักงาน Thomas Steg ผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ภายนอกองกรณ์และเนื่องจากการทดลองผลกระทบของไอเสียเชื้อเพลิงดีเซลกับลิงและมนุษย์  การทดลองนี้เป็นการร่วมทุนกันระหว่าง Volkswagen Mercedes-Benz และ BMW ซึ่งได้ดำเนินการทดลองผลกระทบของการสูดดม Nitrogen Dioxide กับอาสาสมัครจำนวน 25 คน เพื่อศึกษาผลกระทบของปริมาณการสูดดม Nitrogen Dioxide กับกลุ่มตัวอย่าง การทดลองอันโหดร้ายที่คล้ายคลึงกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี 2014 โดยนักวิจัยชาวสหรัฐอเมริกาได้ทำการขังลิงไว้ในห้องเก็บอากาศและให้สูดดมไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลของรถยนต์ VW ฺBeetle ในขณะที่สัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้กำลังดูการ์ตูน จากการทดลองดังกล่าวทำให้ Steg ตัดสินใจยกระดับการทดลองกับมนุษย์ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิจ้ยที่มีการใช้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง โดย Angela Merkel นายกรัฐมนตรีแห่งเยอรมนีได้ประณามการทด
Bosch เปิดโรงงานอัจฉริยะในไทย

Bosch เปิดโรงงานอัจฉริยะในไทย

News
Bosch บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่จากเยอรมันเปิดตัวโรงงานอัจฉริยะ Smart Factory เป็นครั้งแรกสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นที่นิคมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ประเทศไทย Bosch ระบุว่าการลงทุนกว่า 80 ล้านยูโร ในประเทศไทยเป็นการตอบรับต่อการเติบโตของตลาดยานยนต์ในกลุ่มประเทศเอเชีย ภายใต้พื้นที่กว่า 1  หมื่นตารางเมตร มีการผลิต Injection Valve เทคโนโลยีสำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ Knock Sensor ชิ้นส่วนอื่นๆ รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนา ใช้เทคโนโลยีเฉพาะของตัวเองอย่าง ActiveCockpit ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารแบบ Interactive สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถแสดงผลและภาพข้อมูลแบบ Real-Time ช่วยสนับสนุนการทำงาน “ Bosch ให้ความสำคัญกับการทำงานและปรับให้เข้ากับพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย โรงงานใหม่นี้ทำให้เราสามารถตอบสนองต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ในประเทศไทย ทั้งยังสามารถตอบสนองต่อระดับนานาชาติ
งานวิจัยดีเด่น จากหิ้ง… สู่ห้าง

งานวิจัยดีเด่น จากหิ้ง… สู่ห้าง

News
สกว. จับมือ สกอ. จัดงาน ‘นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.’ ครั้งที่ 17 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 10 นักวิจัยจาก 7 สถาบัน ที่มีผลงานวิจัยดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของงานวิจัย ตลอดจนผลกระทบต่อแวดวงวิชาการ เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่น่าจับตามองที่อาจจะเข้ามาเป็นกลไกการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ได้แก่ (more…)
โครงการ “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี”

โครงการ “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี”

News
สถาบันยานยนต์ รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time Manufacturing)” รับสมัครจำนวนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ (more…)
ยานยนต์ไฟฟ้าไทยในอนาคต

ยานยนต์ไฟฟ้าไทยในอนาคต

Hilight, Technology
ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับ ‘ยานยนต์ไฟฟ้า’ อย่างมาก แม้หลายคนจะมองว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยาก แต่เพื่อความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลายภาคส่วนต่างช่วยกันระดมสมองเพื่อพัฒนาให้มียานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง สำหรับในประเทศไทยนั้น ภาครัฐเริ่มผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง (more…)
การผลิตแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์กับยุคของการพัฒนาที่ก้าวหน้า

การผลิตแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์กับยุคของการพัฒนาที่ก้าวหน้า

Technology
ในช่วงต้น ค.ศ. 2000 เมื่อบริษัท Atlantic Tool & Die (ATD) ถูกก่อตั้งขึ้นที่รัฐโอไฮโอนั้น ซอฟต์แวร์ CAD/CAM ของพวกเขาไม่สามารถรับมือกับความต้องการในด้านการออกแบบซึ่งมีความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันโซลูชั่นใหม่ที่พวกเขาเลือก ได้แก่ Visi CAD/CAM โดย Vero ซอฟต์แวร์สามารถเติมเต็มขอบเขตความต้องการในเครื่องมือ และแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนได้ (more…)
นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน July 2017

นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน July 2017

E-Book
หนึ่งในความคืบหน้าของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development: EEC) คือ การที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กรอ. ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงคมนาคม ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล เพื่อจะได้ดำเนินการบริหารจัดการและให้บริการท่าเทียบเรือ MIT สำหรับใช้เป็นท่าเรือสาธารณะแห่งที่ 2 ในขณะที่ทาง ดร.ณัตพล รังสิตพล กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ได้เผยว่า ขณะนี้นักลงทุนมีความสนใจที่จะลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม โดยในช่วงปี 2558-2559 มีนักลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านโครงการต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมแล้ว 2.87 แสนล้านบาท ซึ่งในไตรมาสแรกของปี 2560 มีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 1.6 หมื่นล้านบาท ติดตามรายละเอียดได้
ถอดรหัส อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กับการลงทุนใน EEC

ถอดรหัส อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กับการลงทุนใน EEC

Hilight, Industrial Economics
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ซึ่งเป็นมาตรการระยาวที่จะมีการปรับโครงสร้างด้านการผลิต ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคบริการของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เกิดสร้างงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน (more…)
อินฟิเนียน-วิศวะฯ ลาดกระบัง ผสานแกร่ง จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ แห่งแรกในอาเซียน

อินฟิเนียน-วิศวะฯ ลาดกระบัง ผสานแกร่ง จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ แห่งแรกในอาเซียน

News
อินฟิเนียน เทคโนโลยีส์ เอเชีย แปซิฟิก จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ KMITL-Infineon Automotive Electronics Cooperation (KIAEC) ตั้งเป้าพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ เพื่อสร้างวิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ในอนาคตพร้อมต่อยอดความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย (more…)
สถาบันยานยนต์ จับมือ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดสัมมนา ‘มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0’

สถาบันยานยนต์ จับมือ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดสัมมนา ‘มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0’

News
สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดสัมมนา Automotive Summit 2017 มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0 พร้อมขับเคลื่อน EEC เมืองอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของนักลงทุน รวมถึงผลักดันให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวให้ทันการผลิตในยุค 4.0 ที่สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ (more…)