Wednesday, January 26Modern Manufacturing
×

Tag: AIS

AIS 5G ผนึก สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย พร้อมพันธมิตร เลิศวิลัย แอนด์ ซันส์-ยาวาต้า โชว์ศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะสู่ Smart Factory ใช้งานได้จริงแล้ววันนี้ เดินหน้าเป้าหมาย 5G Industrial Solutions ขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ

AIS 5G ผนึก สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย พร้อมพันธมิตร เลิศวิลัย แอนด์ ซันส์-ยาวาต้า โชว์ศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะสู่ Smart Factory ใช้งานได้จริงแล้ววันนี้ เดินหน้าเป้าหมาย 5G Industrial Solutions ขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ

Hilight, Technology
17 ธันวาคม 2564 หลังจากที่ AIS 5G Business ได้เปิดตัวบริการและโซลูชั่นที่พร้อมให้บริการและเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงโรงงานภาคการผลิต ด้วยการจับมือกับพันธมิตรที่หลากหลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อผลักดันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีให้มีส่วนสำคัญต่อการเสริมขีดความสามารถในทุกกระบวนการทำงาน ล่าสุดได้จับมือกับ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) ร่วมกันส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทยโดยการพัฒนาโซลูชั่นบนเครือข่ายและแพลตฟอร์ม 5G ปลดล็อคขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันกับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (more…)
เปลี่ยนโลกของการผลิตและธุรกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 5G

เปลี่ยนโลกของการผลิตและธุรกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 5G

Hilight, Technology
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายอย่าง 5G นั้นเป็นเสมือนความหวังใหม่และโอกาสใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ อาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่ทั้งขับเคลื่อนและเติมเต็มความสามารถของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้อย่างไม่มีผิดเพี้ยน ไม่ว่าจะเทคโนโลยีอัตโนมัติต่าง ๆ หรือเทคโนโลยีเสมือน แต่การจะใช้ศักยภาพของการเชื่อมต่อ 5G ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเป็นเงื่อนไขสำคัญในการบูรณาการทั้ง Ecosystem ให้เกิดขึ้นได้จริง (more…)
AIS 5G เดินเครื่องขับเคลื่อน ฟื้นฟูประเทศ ต่อเนื่องพร้อมให้บริการทั้งด้าน Platforms และ Solutions ร่วมกับทีมพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ติดปีกภาคการผลิต-อุตสาหกรรม เสริมขีดความสามารถในทุกมิติ

AIS 5G เดินเครื่องขับเคลื่อน ฟื้นฟูประเทศ ต่อเนื่องพร้อมให้บริการทั้งด้าน Platforms และ Solutions ร่วมกับทีมพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ติดปีกภาคการผลิต-อุตสาหกรรม เสริมขีดความสามารถในทุกมิติ

News
ศักยภาพของโครงข่าย 5G ถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการเสริมขีดความสามารถการทำงานของภาคอุตสาหกรรมในหลายมิติ ทั้งในส่วนของภาคการผลิต โรงงานเครื่องจักร โซลูชัน หรือแม้แต่กระบวนการทำงานในขั้นตอนต่างๆ โดยที่ผ่านมา AIS ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่พร้อมเชื่อมต่อการทำงานของภาคอุตสาหกรรม เสริมความแข็งแกร่งให้ประเทศ จากการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายทั้งในระดับนโยบายการขับเคลื่อนกับภาครัฐ และในระดับของการพัฒนาโซลูชันในด้านต่างๆกับภาคเอกชน  ทำให้วันนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความท้าทาย AIS จึงพร้อมที่จะติดปีกภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะจาก AIS 5G ทั้งด้าน Platforms และ Solutions  (more…)
×