Friday, March 22MM Thailand

Tag: Euro5

12 ค่ายรถยนต์ ขานรับ ผลิตรถ Euro 5

12 ค่ายรถยนต์ ขานรับ ผลิตรถ Euro 5

News
กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ 12 ค่ายรถยนต์ ยกระดับมาตรฐาน Euro 5 สำหรับรถยนต์ทุกคันภายในปี 2564 ลดการปล่อยฝุ่นพิษร้อยละ 80 และเตรียมยกระดับเป็น Euro 6 ภายในปี 2565 หวังแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว (more…)
9 ค่ายรถยนต์  ขานรับ  ผลิตรถยนต์ Euro 5 ปี 64

9 ค่ายรถยนต์ ขานรับ ผลิตรถยนต์ Euro 5 ปี 64

News
9 ค่ายรถยนต์ ขานรับ เร่งยกระดับมาตรฐาน Euro 5 ในการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ทุกคันภายในปี 2564 ลดการปล่อยฝุ่นพิษร้อยละ 80 และเตรียมยกระดับเป็น Euro 6 ภายใน 3 ปี (more…)