Wednesday, June 23Modern Manufacturing
×

Tag: iiQKA

iiQKA ระบบปฏิบัติการณ์สำหรับหุ่นยนต์รุ่นใหม่จาก KUKA

iiQKA ระบบปฏิบัติการณ์สำหรับหุ่นยนต์รุ่นใหม่จาก KUKA

Automation
KUKA ผู้ผลิตหุ่นยนต์รายใหญ่เปิดตัวระบบปฏิบัติการณ์สำหรับหุ่นยนต์และระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อ iiQKA ที่เน้นย้ำถึงประสบการณ์ผู้ใช้ที่สะดวก รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม (more…)
×