Saturday, April 20MM Thailand

Tag: Ion Drive

วิศวกร MIT พัฒนาอากาศยานที่บินได้โดยไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหว!

วิศวกร MIT พัฒนาอากาศยานที่บินได้โดยไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหว!

Hilight, Technology, Video
วิศวกรจาก MIT สร้างเครื่องบินที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องมีชิ้นส่วนใดเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกของโลก! ไม่มีการใช้งานกังหันหรือใบพัดใด ๆ โดยอากาศยานยนต์น้ำหนักเบานี้ใช้พลังงาน Ionic Wind หรือลมไอออน ที่นอกจากเงียบแล้วยังสร้างพลังงานไอออนที่ทรงพลังพอที่จะบินได้โดยมั่นคงราบรื่น ซึ่งเรียกนวัตกรรม​นี้ว่า Ion Drive (more…)