Tuesday, May 11Modern Manufacturing

Tag: Real Time

“สุริยะ”สั่ง กรอ.เพิ่มความเข้มสกัดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

“สุริยะ”สั่ง กรอ.เพิ่มความเข้มสกัดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

News & Economics
“สุริยะ” สั่ง กรอ.เพิ่มความเข้มสกัดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม หลังพบมีการลักลอบทิ้งระหว่างการขนส่งในบางพื้นที่ พร้อมเร่งวางระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อตรวจสอบขั้นสูงสุดป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมระหว่างเส้นทางขนส่ง (more…)
AR ช่วยการทำงานในโรงงานได้อย่างไร?

AR ช่วยการทำงานในโรงงานได้อย่างไร?

Technology, Video
เทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR นั้นนอกจากความสามารถในการใช้งานซ่อมบำรุงเชิงวิศวกรรม การฝึกสอนการทำงานต่างๆ สำหรับงานอุตสาหกรรมแล้วรู้หรือไม่ว่า AR นั้นสามารถสนับสนุนงานอุตสาหกรรมได้ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการไปจนถึงการใช้งานระดับปฏิบัติการณ์เลยทีเดียว (more…)