Monday, December 6Modern Manufacturing
×

Tag: Virtual Exhibition

บีโอไอเปิดศักยภาพอุตสาหกรรมชิ้นส่วนไทยสู่โลก จัดงาน SUBCON Thailand 2021 แบบออนไลน์รับยุคNew Normal

บีโอไอเปิดศักยภาพอุตสาหกรรมชิ้นส่วนไทยสู่โลก จัดงาน SUBCON Thailand 2021 แบบออนไลน์รับยุคNew Normal

Events
บีโอไอร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เตรียมจัดงาน SUBCON Thailand Virtual Edition แพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบครั้งแรกระหว่างวันที่ 20 – 27 กันยายนนี้ รองรับยุคนิวนอร์มอล ชี้ช่องจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด หวังกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการผลิตรวมถึงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตชิ้นส่วนชั้นนำทั่วโลก (more…)
บริหารจัดการพื้นที่ในโรงงานอย่างไรจึงประหยัดพื้นที่ได้มากกว่า 50%?

บริหารจัดการพื้นที่ในโรงงานอย่างไรจึงประหยัดพื้นที่ได้มากกว่า 50%?

Productivity
การบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งมีความวุ่นวายสูงดังเช่นพื้นที่ในโรงงานนั้นสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Flow ของการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การลดอุตบัติเหตุ ตลอดจนถึงลดความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การผลิตหรือคลังสินค้าในโรงงาน (more…)
×